Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 40, zeszyt: 1

tom
40
zeszyt
1
strona
115

MARIA JAMROZEK-JEDLIŃSKA, ALINA GRZYWACZ, IRENEUSZ JEDLIŃSKI, KRYSTYNA ZAWILSKA

Zakrzepica żył jamy brzusznej jako wczesny objaw zespołu mieloproliferacyjnegoAbdominal vein thrombosis as the first clinical feature of myeloproliferative disease
tom
40
zeszyt
1
strona
103

MAŁGORZATA SIEKLUCKA, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK, AGATA SURDACKA, IWONA HUS, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, KAMILA MAZUREK, JACEK ROLIŃSKI, ANNA DMOSZYŃSKA

Ekspresja białka Par-4 w limfocytach B chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową – doniesienie wstępneProstate apoptosis response - 4 (Par-4) protein expression in B cells of chronic lymphocytic leukaemia patients – a pilot study
tom
40
zeszyt
1
strona
97

JADWIGA SAWECKA, JOANNA SKULIMOWSKA, JERZY WINDYGA, JERZY KOŚCIELAK

Ocena przydatności polimorfizmu dwunukleotydowych powtórzeń w intronach 1 i 24 genu czynnika VIII do wykrywania nosicielstwa hemofilii AAn evaluation of the usefulness of dinucleotide repeat polymorphisms in introns 1 and 24 of the factor VIII gene for hemophilia A carrier diagnosis
tom
40
zeszyt
1
strona
89

MAŁGORZATA BILIŃSKA, LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MAGDALENA KOSZEWICZ, ANNA POKRYSZKO-DRAGAN, TOMASZ WRÓBEL, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena nerwów obwodowych u chorych na szpiczaka mnogiegoClinical and neurographic studies of peripheral nerves in Multiple Myeloma patients
tom
40
zeszyt
1
strona
81

JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK, ANNA WALASZCZYK, ELŻBIETA SOBCZAK, BARBARA PIĄTOSA

Reakcje przeciwciał anty-HLA z krwinkami czerwonymiAnti-HLA antibody reactions with red blood cells
tom
40
zeszyt
1
strona
67

EWA WAWRZYNIAK, HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Prognostyczne i terapeutyczne znaczenie badań cytogenetycznych u chorych na szpiczaka mnogiegoPrognostic and therapeutic significance of cytogenetic examinations in multiple myeloma patients
tom
40
zeszyt
1
strona
55

IDA FRANIAK-PIETRYGA, MAREK MIROWSKI, EWA LECH-MARAŃDA,
TADEUSZ ROBAK

Profil ekspresji genów w przewlekłej białaczce limfocytowej określany techniką mikromacierzyMicroarray gene expression profiling in B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
40
zeszyt
1
strona
45

PIOTR GRABARCZYK, GRZEGORZ LISZEWSKI, MARIA MIKULSKA, ANETA KOPACZ, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, EWA BROJER, GRUPA BADAWCZA ds. WIRUSÓW REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV u dawców krwiPractical consequences of HBV DNA screening implementation in blood donors
tom
40
zeszyt
1
strona
35

AGNIESZKA GAJEWSKA

Rola receptora BCR (B-cell receptor) w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej z komórek B (PBL-B)The role of BCR (B-cell receptor) in the development of B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
40
zeszyt
1
strona
25

IDA CEDRYCH, KRZYSZTOF SKŁADOWSKI

Późne powikłania sercowo-naczyniowe, wtórne nowotwory i zaburzenia płodności u chorych na chłoniaka Hodgkina w wieloletnich obserwacjach po leczeniuLong term risk of cardiovascular toxicity, secondary malignancies and impaired fertility in Hodgkin Lymphoma survivors
tom
40
zeszyt
1
strona
5

KAJETANA FORYCIARZ, TOMASZ SACHA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Cytopenie w trakcie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych – praktyczne aspekty postępowaniaCytopenia during chronic myeloid leukemia treatment with tyrosine kinase inhibitors – practical aspects