Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 39, zeszyt: 4

tom
39
zeszyt
4
strona
743

JOANNA GÓRA-TYBOR

Farmakoterapia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową oporną na imatinibPharmacotherapy of patients with chronic myeloid leukemia refractory to imatinib
tom
39
zeszyt
4
strona
727

ANNA KORYCKA

Perspektywy leczniczego zastosowania nowych analogów nukleozydów purynowychPerspectives of therapeutical application of new purine nucleoside analogues
tom
39
zeszyt
4
strona
707

IWONA HUS

Nowe kierunki w immunoterapii nowotworów układu krwiotwórczegoNovel strategies of immunotherapy in hematological malignancies
tom
39
zeszyt
4
strona
697

JERZY HOŁOWIECKI, ALEKSANDRA HOŁOWIECKA-GORAL

Przeszczep allogeniczny komórek krwiotwórczych ze zredukowanym kondycjonowaniemAllogenic transplantation of haematopoietic cells with reduced conditioning
tom
39
zeszyt
4
strona
687

EWA BROJER

Immunomodulacja zależna od transfuzji (TRIM) – realne zjawisko biologiczne udokumentowane w badaniach podstawowych o nieudowodnionej szkodliwości klinicznejTransfusion related immunomodulation – real biologic phenomenon with not confirmed deleterious clinical effect
tom
39
zeszyt
4
strona
677

DIONIZA MARCINIAK-BIELAK

Bezpieczeństwo leczenia krwią i jej składnikamiSafety of blood transfusion
tom
39
zeszyt
4
strona
667

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Nowe leki przeciwkrzepliweNew anticoagulant drugs
tom
39
zeszyt
4
strona
661

JANUSZ KŁOCZKO

Problemy zaburzeń hemostazy w ostrych białaczkachHaemostatic problems in acute leukemias
tom
39
zeszyt
4
strona
651

JERZY WINDYGA

Jak w przyszłości będziemy leczyć hemofilię?How will haemophilia be treated in future?
tom
39
zeszyt
4
strona
639

AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Postępy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dorosłychRecent developments in the treatment of acute myeloid leukemia
tom
39
zeszyt
4
strona
631

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, SEBASTIAN GIEBEL

Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłychAdvances in treatment of acute lymphoblastic leukemia in adults
tom
39
zeszyt
4
strona
627

ANDRZEJ HELLMANN

Diagnostyka molekularna przewlekłych chorób mieloproliferacyjnychMolecular diagnosis of chronic myeloproliferative disorders
tom
39
zeszyt
4
strona
607

DARIUSZ WOŁOWIEC

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu szpiczaka mnogiegoAdvances in diagnosis and treatment of multiple myeloma
tom
39
zeszyt
4
strona
595

PIOTR SMOLEWSKI

Współczesne poglądy na leczenie chłoniaka Hodgkin’aCurrent approaches to treatment of Hodgkin’s lymphoma
tom
39
zeszyt
4
strona
585

TADEUSZ ROBAK

Leczenie rzadszych postaci przewlekłych białaczek limfoidalnych – stan obecny i nowe horyzontyTreatment of rarer chronic lymphoid leukemias – current status and new horizons