Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 39, zeszyt: 2

tom
39
zeszyt
2
strona
277

ANNA BOGUCKA-KOCKA, MAGDALENA JANYSZEK, JANUSZ KOCKI, HELENA D. SMOLARZ, MARIA CIOCH, ANNA DMOSZYŃSKA

Ekspresja genu BAX w komórkach ludzkich linii nowotworowych układu hematopoetycznego – stymulowanych ekstraktem etanolowym z Carex paniculata L The BAX gene expression in human cancer hematopoietic cell lines – stimulated with ethanolic extract of Carex paniculata L
tom
39
zeszyt
2
strona
207

TOMASZ WRÓBEL

Postępy w leczeniu agresywnych chłoniaków nieziarniczych Advances in the treatment of aggressive non-Hodgkin’s lymphomas
tom
39
zeszyt
2
strona
197

EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, DOROTA KOCZKODAJ

Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu i jego rola w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej Vascular endothelial growth factor (VEGF) and its role in B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
39
zeszyt
2
strona
191

EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

Mięsak mieloidalny (MM) – występowanie, charakterystyka kliniczna Myeloid sarcoma – occurrence, clinical characteristics
tom
39
zeszyt
2
strona
179

TADEUSZ ROBAK

Nowe leki w przewlekłej białaczce limfocytowej Novel drugs in chronic lymphocytic leukemia
tom
39
zeszyt
2
strona
163

MARIA KRAJ

Wpływ nowych leków przeciwszpiczakowych na chorobę kości Multiple myeloma bone disease and novel anti-myeloma agents
tom
39
zeszyt
2
strona
153

IWONA HUS

Immunoterapia jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej Immunotherapy as a new treatment option for patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
39
zeszyt
2
strona
145

IRENA FRYDECKA,,*, AGATA KOSMACZEWSKA,*, MAREK KIEŁBIŃSKI, STANISŁAW POTOCZEK

Ekspresja i funkcja antygenu CD28 w szpiczaku plazmocytowym CD28 expression and function in multiple myeloma
tom
39
zeszyt
2
strona
139

ANNA DMOSZYŃSKA , KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Rola talidomidu i innych leków immunomodulujących w leczeniu szpiczaka plazmocytowego The role of thalidomide and other immunomodulatory drugs in multiple myeloma therapy
tom
39
zeszyt
2
strona
131

MARIA CIOCH

Kliniczne znaczenie zmian w ekspresji genów oraz ich mutacji u chorych na ostre białaczki szpikowe z prawidłowym kariotypem The clinical significance of gene expression changes and gene mutations in patients with acute myeloid leukemias with normal karyotype
tom
39
zeszyt
2
strona
125

DANIEL CATOVSKY

Aktualne zasady leczenia PBL Current issues on the management of CLL