Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 39, zeszyt: 1

tom
39
zeszyt
1
strona
877

KAROL RATOMSKI, JANUSZ ŻAK, MARCIN PŁONOWSKI, EDWINA KASPRZYCKA, JOLANTA WYSOCKA, MARYNA KRAWCZUK-RYBAK

Ocena immunofenotypu granulocytów obojętnochłonnych po leczeniu Filgrastimem u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfatycznąEvaluation of immunophenotype of neutrophils at children with acute lymphoblastic leukemia treated with Filgrastim
tom
39
zeszyt
1
strona
823

KATARZYNA PAZDRO-ZASTAWNY1, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS2

Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type Pozawęzłowy chłoniak z komórek NK/limfocytów T, typu nosowego
tom
39
zeszyt
1
strona
119

TOMASZ SACHA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, KAJETANA FORYCIARZ, MICHAŁ GNIOT, DAMIAN SZATKOWSKI, IZABELA FLOREK, MAGDALENA ZAWADA MAREK SIEMIĄTKOWSKI, KATARZYNA BORYCKA, MONIKA LEWANDOWSKA, MIROSŁAW MAJEWSKI

Wytyczne dotyczące analizy mutacji domeny kinazy tyrozynowej genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową: stanowisko uzgodnione z Polish Adult Leukemia Group Recommendations for analysis of BCR-ABL tyrosine kinase domain gene mutations in patients with chronic meylogenous leukemia: opinion accepted by the Polish Adult Leukemia Group
tom
39
zeszyt
1
strona
111

JACEK TRELIŃSKI, MARZENA TYBURA, PIOTR SMOLEWSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Ocena aktywacji płytek krwi u chorych na nadpłytkowość samoistną The assessment of platelet activation in patients with essential thrombocythemia
tom
39
zeszyt
1
strona
88

BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA, RENATA WORONIECKA, KAROLINA DOROSZUK, JOLANTA RYGIER, ANNA PASTWIŃSKA, BEATA GRYGALEWICZ, WITOLD PREJZNER, ANDRZEJ HELLMANN

Częstość delecji submikroskopowego obszaru fuzji ABL/BCR w badaniu rutynowym i przy użyciu sond specyficznych u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Frequency of submicroscopic deletion in fused ABL/BCR region by routine diagnostic method and with specific FISH probes in patients with chronic myeloid leukemia
tom
39
zeszyt
1
strona
87

EWA ROBAK, MONIKA KIERSTAN, ANNA SYSA-JEDRZEJOWSKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Komórki śródbłonka we krwi obwodowej chorych na układowy toczeń rumieniowaty a aktywność kliniczna Circulating endothelial cells in peripheral blood of patients with systemic lupus erythematosus and disease activity
tom
39
zeszyt
1
strona
73

ANNA KORYCKA, MICHAŁ PLEWKA, ANNA KRAWCZYŃSKA, MARTA ZUBKOWICZ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ- KUŚ, AGNIESZKA PLUTA, MARIA KRZEMIŃSKA-PAKUŁA , TADEUSZ ROBAK

Ocena efektywności izolacji komórek CD34+ i CD133+, uzyskanych ze szpiku kostnego chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego The evaluation of efficacy of bone marrow CD34+ and CD133+ cells, isolated from patients with acute myocardial infarction
tom
39
zeszyt
1
strona
63

RIUSZ WOŁOWIEC, JAROSŁAW DYBKO, BOŻENA JAŹWIEC, MAREK KIEŁBIŃSKI, MIROSŁAW SŁOWIK, STANISŁAW POTOCZEK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Surowicze stężenie angiogeniny u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną i ostrą białaczką szpikową i jego związek z przebiegiem choroby Serum concentration of angiogenin in patients with acute lymphoblastic leukemia and acute myeloid leukemia and its relationship with clinical course of the disease
tom
39
zeszyt
1
strona
53

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, MAŁGORZATA BILIŃSKA, MAGDALENA KOSZEWICZ, JADWIGA HOŁOJDA, ANNA POKRYSZKO- DRAGAN, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Neuropatie obwodowe w przebiegu szpiczaka mnogiego i innych monoklonalnych paraproteinemii Neuropathies in multiple myeloma and others monoclonal gammopathy
tom
39
zeszyt
1
strona
37

JOANNA GÓRA-TYBOR, KRZYSZTOF TYBOR, MAREK ZAWIRSKI, TADEUSZ ROBAK

Lymphoid malignancies of the central nervous system Chłoniaki złośliwe ośrodkowego układu nerwowego
tom
39
zeszyt
1
strona
23

PAWEŁ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK

Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych na układ krwiotwórczy Influence of nonsteroidal antiinflammatory drugs on hematopoietic system
tom
39
zeszyt
1
strona
9

JAKUB BOGUSZ, PIOTR SMOLEWSKI

Znaczenie przeciwciała monoklonalnego przeciw naczyniowo śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu (VEGF), bevazicumabu, w leczeniu guzów litych oraz chorób nowotworowych układu krwiotwórczego The role of monoclonal antibody against vascular endothelial growth factor (VEGF), bevazicumab, in treatment of solid tumors and hematologic malignancies