Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 38, zeszyt: 4

tom
38
zeszyt
4
strona
479

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI

Leczenie ostrej białaczki u Świadków Jehowy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwaTreatment of acute leukemia in Jehovah’s Witnesses – a case report and review of the literature
tom
38
zeszyt
4
strona
473

JACEK TRELIŃSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Rituximab w leczeniu opornej małopłytkowości immunologicznej u dwóch chorych z przewlekłą białaczką limfatycznąRituximab in therapy of refractory immune thrombocytopenia in two patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
38
zeszyt
4
strona
463

NATALIA ADRIANOWSKA, AGATA PASTORCZAK, WOJCIECH MŁYNARSKI, BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, MAŁGORZATA STOLARSKA, JERZY BODALSKI

Analiza wybranych czynników ryzyka mielotoksyczności u dzieci z chorobami limfoproliferacyjnymi leczonych z zastosowaniem dużych dawek metotreksatuAnalysis of chosen risk factors for high-dose methotrexate-induced myelotoxicity in children with lymphoproliferative disorders
tom
38
zeszyt
4
strona
457

DONATA URBANIAK-KUJDA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, DARIUSZ WOŁOWIEC, IWONA PRAJS, JAROSŁAW DYBKO, MAREK KIEŁBIŃSKI STANISŁAW POTOCZEK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ekspresja receptorów NKG2A i NKG2D w subpopulacji limfocytów T u chorych na indolentne chłoniaki złośliwe nieziarniczeExpression of NKG2A and NKG2D receptors on lymphocytes T in patients with indolent non-Hodgkin lymphomas
tom
38
zeszyt
4
strona
447

MARIA A. KRÓL, BEATA BLAJER, MAGDALENA E. FELIKSBROT, JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Znaczenie fenotypu komórek nowotworowych w ostrych białaczkach szpikowychSignificance of phenotype of neoplastic cells in acute myeloid leukaemia
tom
38
zeszyt
4
strona
437

ALEKSANDRA HOŁOWIECKA-GORAL, A. HELLMANN, W. KNOPIŃSKA-POSŁUSZNY, B. JAKUBAS, A. SZMIGIELSKA, T. ROBAK, W. JĘDRZEJCZAK, L. KONOPKA, M. KOPERA, J. HOŁOWIECKI, M. KIEŁBIŃSKI, M. DUDZIŃSKI, J. DOBRZAŃSKA, B. MARIAŃSKA

Wieloośrodkowa, retrospektywna analiza wyników leczenia chorych na ostrą białaczkę promielocytową (APL) w Polsce w latach 1993–2005Multicenter, retrospective analysis of treatment results in patients with acute promielocytic leukaemia (APL) in Poland in years 1993– 2005
tom
38
zeszyt
4
strona
425

ANNA CIEPŁUCHA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Perspektywy zastosowania mikroRNA w leczeniu nowotworówPerspective on the role of microRNA in the therapy of cancer
tom
38
zeszyt
4
strona
411

ANNA MILCZAREK, BARBARA CEBULA, TADEUSZ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Cytotoksyczne działanie inhibitora kinazy białkowej Akt na komórki ostrej białaczki szpikowejCytotoxic effect of Akt kinase inhibitor on acute myeloid leukemia cells
tom
38
zeszyt
4
strona
403

URSZULA SZLENDAK, ANITA GREGOR, AGNIESZKA LIPNIACKA, JOLANTA BIANKETTI, KSENIA BYKOWSKA

Ostra przerywana porfiria – klinika, biochemia i genetykaAcute intermittent porphyria – clinical, biochemical and genetic aspects
tom
38
zeszyt
4
strona
393

OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Rola pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w ocenie remisji i prognozowaniu wyników leczenia u chorych na nieziarnicze chłoniaki złośliweThe role of positron emission tomography in response assessment and prognosis in patients with non-Hodgkin’s lymphoma