Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 38, zeszyt: 2

tom
38
zeszyt
2
strona
249

LIDIA GIL, JAN STYCZYŃSKI, JERZY WOJNAR, KRZYSZTOF KAŁWAK, AGNIESZKA ZAUCHA-PRAŻMO, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, BOŻENA MARIAŃSKA, ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI

Leczenie immunosupresyjne w przewlekłej chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi. Standardy postępowania: Raport grupy roboczej, Warsztaty Transplantologiczne, Warszawa 2006 Immunosuppressive therapy in chronic graft-versus-host disease. Recommendations of Working Group, Transplant Workshop, Warsaw 2006
tom
38
zeszyt
2
strona
243

RYSZARD KLIMKIEWICZ, TOMASZ WRÓBEL

Choroba Niemanna-Picka typ B – opis przypadku Type B Niemann-Pick disease – a case report
tom
38
zeszyt
2
strona
235

ELŻBIETA SMOLEWSKA, BARBARA CEBULA, HENRYKA BRÓZIK, MAŁGORZATA BIERNACKA-ZIELIŃSKA, JOANNA LIPIŃSKA, TADEUSZ ROBAK, JERZY STAŃCZYK

Obniżony odsetek komórek dendrytycznych we krwi obwodowej jako wykładnik aktywności procesu reumatoidalnego i reakcji na leczenie u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów Decreased peripheral blood dendritic cell rate as a marker of activity and response to treatment in children with juvenile idiopathic arthritis
tom
38
zeszyt
2
strona
225

WŁODZIMIERZ ŁUCZYŃSKI, ANNA STASIAK-BARMUTA, JAROSŁAW PISZCZ, ELŻBIETA IŁENDO, OKSANA KOWALCZUK, MARYNA KRAWCZUK-RYBAK, JANUSZ KŁOCZKO, LECH CHYCZEWSKI, ADAM PARFIEŃCZYK, DOROTA HARASIUK, BERNADETTA BLECHARCZYK, MARZENNA GALAR, ELIZA BLUSIEWICZ

Reakcja allogenicznych limfocytów T na komórki dendry- tyczne uzyskane z komórek przewlekłej białaczki limfocytowej Reaction of allogeneic T-cells in response to chronic lymphocytic leukemia-derived dendritic cells
tom
38
zeszyt
2
strona
213

ZOFIA SZEMRAJ, KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Antygen CD38 jako czynnik prognostyczny w B-komórkowej przewlekłej białaczce limfocytowej Prognostic role of CD38 antigen in B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
38
zeszyt
2
strona
203

AGNIESZKA JANUS, PIOTR SMOLEWSKI

Inhibitory kinazy mTOR w leczeniu ostrej białaczki szpikowej mTOR kinase inhibitors for the treatment of acute myeloid leukemia
tom
38
zeszyt
2
strona
195

JOANNA GÓRA-TYBOR, ANNA KRAWCZYŃSKA

Krążące komórki śródbłonka – nieinwazyjny marker angiogenezy Circulating endothelial cells – a noninvasive angiogenesis marker
tom
38
zeszyt
2
strona
187

JUSTYNA DZIETCZENIA, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Rola JAK 2 w nadpłytkowości samoistnej The role of JAK 2 in essential thrombocythemia
tom
38
zeszyt
2
strona
177

MONIKA MORDAK-DOMAGAŁA, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS

Angiogeneza w szpiczaku mnogim – implikacje kliniczne Angiogenesis in multiple myeloma – clinical implications
tom
38
zeszyt
2
strona
163

MAGDALENA WOŹNIACKA, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Angiogeneza w zespołach mielodysplastycznych Angiogenesis in myelodysplastic syndromes
tom
38
zeszyt
2
strona
153

MARIOLA SĘDZIMIRSKA

Samoistne zwłóknienie szpiku Osteomyelofibrosis