Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 38, zeszyt: 1

tom
38
zeszyt
1
strona
123

ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, TADEUSZ ROBAK, ALEKSANDER SKOTNICKI, JOANNA GÓRA-TYBOR, MIROSŁAW MAJEWSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Aktualne uzgodnienia dotyczące stosowania dazatynibu u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową lub ostrą białaczkę limfoblastyczną z obecnością chromosomu Ph Current recommendations for treatment with dasatinib of patients with chronic myelogenous leukemia and patients with Philadelphia- chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia
tom
38
zeszyt
1
strona
107

WITOLD PREJZNER, TOMASZ SACHA, ZORIANA SALAMANCZUK, BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA, OLGA HAUS, ANDRZEJ HELLMANN

Standard postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z przewlekłą białczką szpikową w Polsce w roku 2007 Standard of diagnostic and therapeutic procedures in patients with chronic myeloid leukemia in Poland in 2007
tom
38
zeszyt
1
strona
91

JAN MACIEJ ZAUCHA, DOMINIK DYTFELD, MAŁGORZATA ROKICKA, ALEKSANDRA HOŁOWIECKA-GORAL, DOROTA HAWRYLECKA, TIGRAN TOROSIAN, MIROSŁAW MARKIEWICZ, JACEK WACHOWIAK, JERZY KOWALCZYK, JERZY HOŁOWIECKI

Nowe kryteria rozpoznania i klasyfikacji przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi – raport z Warsztatów Transplantologicznych Warszawa 2006 New criteria of diagnosis and staging of chronic graft versus host disease – report from Transplantation Workshop Warsaw 2006
tom
38
zeszyt
1
strona
75

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK, ANNA KRAWCZYŃSKA, AGNIESZKA PLUTA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, BARBARA CEBULA, EWA ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Kinetyka krążących komórek śródbłonka i ich apoptoza jako wykładnik odpowiedzi na leczenie u chorych na ostrą białaczkę szpikową Kinetics and apoptotic profile of circulating endothelial cells as an indicator of response to treatment in acute myeloid leukemia patients
tom
38
zeszyt
1
strona
63

DARIUSZ WOŁOWIEC, GRZEGORZ GANCZARSKI, BOŻENA JAŹWIEC, STANISŁAW POTOCZEK, DONATA URBANIAK-KUJDA, JAROSŁAW DYBKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Ekspresja B-LyS oraz apoptoza komórek przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej indukowana inhibitorem kinazy fosfatydyloinozytolu-3 (LY294002) B-LyS expression and phosphatidylinositol-3 kinase inhibitor LY294002-induced apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia cells
tom
38
zeszyt
1
strona
53

EWA ROBAK, JOANNA TOMCZAK, LILIANNA KULCZYCKA, ANNA SYSA-JĘDRZEJOWSKA

Stężenie naczyniowej molekuły adhezyjnej sVAP-1 w układowym toczniu rumieniowatym Serum level of vascular adhesion molecule sVAP-1 in systemic lupus erthematosus
tom
38
zeszyt
1
strona
47

MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS, KRZYSZTOF GOMUŁKA, MARIUSZ ADAM TUZ

Rola i znaczenie PAF (czynnika aktywującego płytki) w chorobach nowotworowych krwi The role and meaning of PAF (platelet activating factor) in hematological cancers
tom
38
zeszyt
1
strona
37

EWA NIEDZIELSKA, DOROTA WÓJCIK, ADRIAN DOROSZKO, WOJCIECH PIETRAS, MAŁGORZATA NIEDZIELSKA, ALICJA CHYBICKA

Rola polimorfizmu genetycznego w metabolizmie leków stosowanych w leczeniu dzieci z ostrymi białaczkami The role of genetic polymorphism in metabolism of drugs used in pediatric patients for treatment of acute leukemias
tom
38
zeszyt
1
strona
27

EWA ŁUKSZA, JANUSZ KŁOCZKO

Powikłania zakrzepowe u chorych na szpiczaka plazmocytowego leczonych Thalidomidem Deep venous thrombosis in patients with multiple myeloma treated with Thalidomide
tom
38
zeszyt
1
strona
15

ANNA KORYCKA, JERZY Z. BŁOŃSKI, TADEUSZ ROBAK

Forodezyna (BCX-1777, Immucylina H). Mechanizm działania i perspektywy klinicznego zastosowania nowego inhibitora fosforylazy nukleozydów purynowych Forodesine (BCX-1777, Immucillin H). Mechanism of action and potential clinical application of a new purine nucleoside phosphorylase inhibitor
tom
38
zeszyt
1
strona
5

MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Możliwe konsekwencje biologiczne terapii STI571 Possible biological consequences of STI571 treatment