Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 37, zeszyt: 4

tom
37
zeszyt
4
strona
593

JACEK TRELIŃSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Severe immune thrombocytopenic purpura in a patient with chronic granulomatous disease Małopłytkowość immunologiczna o ciężkim przebiegu klinicznym u chorej z przewlekłą chorobą ziarniniakową
tom
37
zeszyt
4
strona
581

AGNIESZKA PLUTA, PIOTR SMOLEWSKI, BARBARA CEBULA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK

Ekspresja białek p73 i p53 w komórkach białaczkowych a całkowite przeżycie chorych na ostrą białaczkę szpikową Expression of p73 and p53 proteins in leukemic cells and survival of acute myeloid leukemia patients
tom
37
zeszyt
4
strona
567

LIDIA GIL, JANUSZ HANSZ, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Skuteczność antybiotykoterapii empirycznej w zwalczaniu infekcji w okresie ciężkiej granulocytopenii u chorych leczonych za pomocą transplantacji autologicznych komórek hematopoetycznych Efficacy of empirical antibiotic therapy in treatment of infection during severe neutropenia after autologous hematopoietic stem cell transplantation
tom
37
zeszyt
4
strona
553

PIOTR SMOLEWSKI, BARBARA CEBULA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA JANUS, MIKHAIL V. BLAGOSKLONNY, ZBIGNIEW DARZYNKIEWICZ , TADEUSZ ROBAK

Rapamycyna uwrażliwia komórki ostrej białaczki limfoblastycznej na cytotoksyczne działanie kladrybiny, ochraniając przed apoptozą prawidłowe limfocyty: koncepcja „cykloterapii” Rapamycin renders acute lymphoblastic leukemia cells susceptible to apoptosis induced by cladribine while protecting normal lymphocytes: a rationale for the “cyclotherapy” concept
tom
37
zeszyt
4
strona
539

ANNA KĘDZIERSKA, AGATA PIETRZYK, JOLANTA KĘDZIERSKA, PIOTR KOCHAN, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Immunodiagnostyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych o etiologii Aspergillus i Candida w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego Immunodiagnosis of invasive Aspergillus and Candida infections in patients with haematological malignancies
tom
37
zeszyt
4
strona
525

MIROSŁAW MARKIEWICZ

Słabe antygeny zgodności tkankowej i ich znaczenie w przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych Minor histocompatibility antigens and their role in hematopoietic stem cell transplantation
tom
37
zeszyt
4
strona
519

HALINA MICHUR

Retykulopłytki i ich znaczenie kliniczne Reticulated platelets and their clinical significance
tom
37
zeszyt
4
strona
505

WOJCIECH JURCZAK, TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, WANDA KNOPIŃSKA POSŁUSZNY

Radioimmunoterapia w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe Radioimmunotherapy in the treatment of Follicular Lymphoma
tom
37
zeszyt
4
strona
485

JOANNA RUPA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Granulopoeza: od roli zaangażowanych genów do czynników transkrypcyjnych i cytokin Granulopoiesis: from the role of the genes involved to the transcription factors and cytokines
tom
37
zeszyt
4
strona
475

JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK, JOLANTA WOŹNIAK

Znaczenie receptora CXCR4 (CD184) w układzie krwiotwórczym The role of receptor CXCR4 (CD184) in hematopoietic system
tom
37
zeszyt
4
strona
443

JOANNA RUPA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Praktyczne aspekty oznaczania chimeryzmu hematopoetycznego Practical aspects of hematopoietic chimerism monitoring