Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 37, zeszyt: 1

tom
37
zeszyt
1
strona
111

SYLWIA KOŁTAN, JAKUB J. KAŁUŻNY, ANDRZEJ KOŁTAN, JAN STYCZYŃSKI, OLGA HAUS, MARIUSZ WYSOCKI

Orbital granulocytic sarcoma with persistent residual mass in a 16 year old boy Granulocytic sarcoma oczodołu z przetrwałym guzem resztkowym u 16-lettuego chłopca
tom
37
zeszyt
1
strona
107

MARIA ZALESSKA-KRĘCICKA, TOMASZ ZATOŃSKI, DARIUSZ WOŁOWIEC, IWONA GISTEREK, MARCIN FRACZEK, TOMASZ KRĘCICKI

Primary Hodgkin lymphoma located in the base of the tongue (a case report) Chloniak Hodgkina z lokalizacją pierwotną w podstawie języka (opis przypadku)
tom
37
zeszyt
1
strona
99

EWA ZDEBSKA, ANGELIKA KRAWCEWICZ, BEATA BURZYŃSKA, JUSTYNA SPYCHALSKA, JERZY KOŚCIELAK

Pierwszy przypadek homozygotycznej postaci β-talasemii w Polsce The first case of homozygous β-thalassemia in Poland
tom
37
zeszyt
1
strona
91

RAFAŁ MAŁECKI, DARIUSZ WOŁOWIEC, ROMANA DOSKOCZ, RAJMUND ADAMIEC, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Współistnienie szpiczaka mnogiego z chorobą Buergera– opis przypadku The coexistence of multiple myeloma and Buerger's disease — a case report
tom
37
zeszyt
1
strona
85

JAROSŁAW SOKOŁOWSKI, MARZENNA GALAR, JANUSZ KŁOCZKO

Aktywna forma aktywowanego przez trombinę inhibitora fibrynolizy (TAFIa) u chorych na ostre białaczki szpikowe Active form of Thrombin Activable Fibrinolysis Inhibitor (TAFIa) in patients with acute myeloid leukaemia
tom
37
zeszyt
1
strona
75

ALEKSANDRA ROSIEK, LECH RZYMKIEWICZ, KATARZYNA OWCZARSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA

Ocena następstw wieloletniego oddawania krwi, osocza i koncentratów krwinek płytkowych Conseąuences of long — term plasma, platelet and whole blood donating
tom
37
zeszyt
1
strona
67

BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, KRYSTYNA WYKA, WITALIJ ANDRZEJEWSKI, JERZY BODALSKI

Wpływ wybranych leków przeciwnowotworowych na komórki śródbłonka u dzieci z chorobą nowotworową— doniesienie wstępne The influence of chosen anticancer agents on endothetial cells in children withneoplasms — pretitninary data
tom
37
zeszyt
1
strona
61

JADWIGA SAWECKA, JOANNA SKULIMOWSKA, JERZY WINDYGA, JERZY KOŚCIELAK

Inwersja intronu 1 genu czynnika VIII u pacjentów chorychna ciężką hemofilię A Inversion of intron 1 of Factor VIII gene in patients with severe hemophilia A
tom
37
zeszyt
1
strona
47

EWA ROBAK, LILIANA KULCZYCKA, JOANNA TOMCZAK, ANNA SYSA-JĘDRZEJOWSKA

Rola cytokin angiogennych w patogenezie układowego tocznia rumieniowatego The role of angiogenesic cytokines in systemie lupus erythematosus pathogenesis
tom
37
zeszyt
1
strona
37

ANNA KORYCKA, ANNA SZMIGIELSKA-KAPŁON, TADEUSZ ROBAK

Białka stymulujące erytropoezę i ich rola w leczeniu niedokrwistości w chorobach nowotworowych Erythropoiesis stymulating proteins and their role in the treatment of neoplastic disorders anemia
tom
37
zeszyt
1
strona
25

KRZYSZTOF MATYŚNIAK

Odległe wyniki leczenia i wtórne choroby nowotworowe w chłoniaku Hodgkina Long — term effects of treatment and secondary malignancies in Hodgkin's Lymphoma
tom
37
zeszyt
1
strona
5

ANNA EJDUK, MIROSŁAW MAJEWSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Znaczenie prognostyczne aberracji genetycznych w ostrej białaczce szpikowej Prognostic significance of genetic aberrations in acute myeloid leukemia