Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 36, zeszyt: 3

tom
36
zeszyt
3
strona
343

EWA JABLOŃSKA-SKWIECIŃSKA, MONIKA MACIĄG, DANUTA PLOCHOCKA, EWA CZAJKOWSKA-MENDEK, EWA ZDEBSKA, BEATA BURZYŃSKA*

Mutacja G1529A genu kinazy pirogronianowej krwinek czerwonych u chorego z wrodzoną niesferocytową niedokrwistością hemolityczną The G1529A mutation of the red blood cell pyruvate kinase gene in a subject with hereditary chronic nonspherocytic anaemia
tom
36
zeszyt
3
strona
335

OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, TADEUSZ ROBAK

Choroby nowotworowe układu limfatycznego u pacjentów Z zespołem Sjogrena. Opisy przypadków i przegląd literatury Lymphoid malignancies in patients with Sjogren's sydrome. Case reports and review of the literature
tom
36
zeszyt
3
strona
327

DARIUSZ WOŁOWlEC, DONATA URBANIAK-KUJDA, JAROSŁAW DYBKO, BOŻENA JAŹWIEC, BEATA TOMASZEWSKA-TOPORSKA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, STANISŁAW POTOCZEK, TOMASZ WRÓBEL, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Badania zmienności surowiczego poziomu syndekanu, VEGF i bFGF u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową we wczesnych stadiach zaawansowania klinicznego Variability of serum levels of syndecan, VEGF and bFGF in patients with early B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
36
zeszyt
3
strona
317

BOŻENA KATARZYNA BUDZISZEWSKA, RENATA PIUSIŃSKA-MACOCH, KAZIMIERZ SUŁEK, ADAM STĘPIEŃ

Psychologiczne problemy rodziny pacjentów z chorobami nowotworowymi krwi w koncepcji systemowej Psychological problems of the Family of the patients with haematological malignancies in the system theory
tom
36
zeszyt
3
strona
303

MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Mutacje punktowe onkogenu BCR-ABL prowadzące do zmniejszenia wrażliwości na terapię imatinihem BCR-ABL oncogene point mutations related with reduced susceptibility to imatinib therapy
tom
36
zeszyt
3
strona
291

JAROSŁAW CZYŻ, PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKIz, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Leczenie chłoniaka Hodgkina Treatment of Hodgkin lymphoma
tom
36
zeszyt
3
strona
283

BOŻENA WERYŃSKA, RENATA JANKOWSKA, ANNA BRZECKA, DARIUSZ WOŁOWIEC, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Pierwotny chłoniak nieziarniczy płuc i opłucnej Primary pulmonary and pleural non-Hodgkin's lymphoma
tom
36
zeszyt
3
strona
269

ILONA SEFERYŃSKA, PRZEMYSŁAW BILIŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Epidemiologia ostrych białaczek Epidemiology of acute leukemias