Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 36, zeszyt: 2

tom
36
zeszyt
2
strona
233

AGNIESZKA ZMYSŁOWSKA, ELŻBIET A ZIELIŃSKA, JERZY BODALSKI

Zastosowanie analogów nukleozydowych w leczeniu wrodzonej rozsianej postaci histiocytozy z komórek Langerhansa - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Treatment of congenital disseminated Langerhans cell histiocytosis with nucleoside analogues - case report and literature review
tom
36
zeszyt
2
strona
223

MAŁGORZATA STACHERA-GRZENK.OWICZ, WITOLD PREJZNER t, JAN MACIEJ ZAUCHA, CECYLIA TUKAJ, JOLANTA KUBASIK., ANDRZEJ HELLMANN

Zespół szarych płytek - opis przypadku Gray platelet syndrome - case report
tom
36
zeszyt
2
strona
215

JANUSZ BURSA, DANUTA SOŃTA-JAKIMCZYK, KAMILA GUMPRECHT, RAFAŁ KOBA

Wyniki leczenia dzieci chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego wymagających hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej The results of treatment in children with neoplasms of the hematopoietic system required hospitalization in Pediatric Intensive Care Unit
tom
36
zeszyt
2
strona
207

BARBARA ŻUPAŃSKA, LECH KONOPKA, IRENA BOGDANIK, HANNA PYL

Utajony defekt typu nocnej napadowej hemoglobinurii Latent paroxysmal nocturnal haemoglobinuria
tom
36
zeszyt
2
strona
197

ALEKSANDRA ROSlEK, LECH RZYMKIEWICZ, KATARZYNA OWCZARSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA

Charakterystyka osób oddających krew honorowo w czasie ekip wyjazdowych, organizowanych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii - analiza danych demograficznych, motywacji i wybranych badań Charaeteristies of volunteers donating blood during mobile team tours organized by the lnstitute o/ Haematology and Blood Transfusion - analysis of demographic and motivational data as well as of selected test results
tom
36
zeszyt
2
strona
189

KRYSTYNA MAŚLANKA, KATARZYNA GUZ, MAŁGORZATA UHRYNOWSKA, BARBARA ŻUPAŃSKA

Rejestr dawców z oznaczonymi swoistymi antygenami płytek krwi (HP A) i jego zastosowanie w transfuzjologii Registry of blood donors typed for human platelet antigens (HPA) and its application in platelet transfusion
tom
36
zeszyt
2
strona
177

KRZYSZTOF JAMROZIAK, MONIKA KOWALCZYK, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, TADEUSZ ROBAK

Farmakogenetyka leków przeciwnowotworowych: rola polimorfizmów jednonukleotydowych* Pharmacogenetics of anti-cancer drugs: a role of single nucleotide polymorphisms
tom
36
zeszyt
2
strona
167

GRZEGORZ MAZUR, TOMASZ WRÓBEL, JUSTYNA NOSOL

Rola hepcydyny w regulacji homeostazy żelaza The role of hepcidin in iron homeostasis
tom
36
zeszyt
2
strona
161

DONATA URBANIAK-KUJDA, DARIUSZ WOŁOWlEC, BEATA TOMASZEWSKA­-TOPORSKA, KATARZYNA KAPELKO-SŁOWIK, KAZIMIERZ KUUCZKOWSKI

Mezenchymalne komórki macierzyste: ich biologia i perspektywy zastosowań klinicznych Mesenchymal stem cells: biology, and perspectives of clinical use
tom
36
zeszyt
2
strona
143

PIOTR SMOLEWSKI, AGNIESZKA JANUS, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie analogów nukleozydów purynowych w leczeniu chłoniaków złośliwych Purine nucleoside analogues in the treatment of non-Hodgkin’s lymphomas
tom
36
zeszyt
2
strona
17

JOANNA RUPA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Przydatność rokownicza mutacji genu fms-podobnej kinazy tyrozynowej 3 (FLT3) w chorobach limfo- i mieloproliferacyjnych Prognostic significance oj fms-like tyrosine kinase 3 gene (FLT3) mutations in lympho- and myeloproliferative disorders