Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 36, zeszyt: 1

tom
36
zeszyt
1
strona
113

WITOLD PREJZNER, JAN MACIEJ ZAUCHA, TOMASZ SACHA, ZORIANA SALAMANCUK, BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA, OLGA HAUS, ANDRZEJ HELLMANN

Standard postępowania diagnostycznego i monitorowania leczenia chorych z przewlekłą białaczką szpikową Standard of diagnostic procedures and treatment monitoring in patients with chronic myeloid leukemia
tom
36
zeszyt
1
strona
107

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI, TADEUSZ ROBAK

Zakrzepowa plamica małopłytkowa skutecznie leczona splenektomią - opis przypadku Splenectomy is effective treatment of recurrent thrombotic thrombocytopenic purpura - a case report
tom
36
zeszyt
1
strona
101

ANNA KLUKOWSKA, PAWEŁ ŁAGUNA, ROMA ROKICKA-MILEWSKA

Plamica piorunująca u dzieci po ospie wietrznej Postvaricella purpura fulminans in children
tom
36
zeszyt
1
strona
95

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI, EWA WAWRZYNIAK, TADEUSZ ROBAK

Przewlekła białaczka szpikowa przebiegająca pod maską nadpłytkowości - opis 2 przypadków Chrome myeloid leukaemia imitating essential thrombocythaemia - report of 2 eases
tom
36
zeszyt
1
strona
87

ANNA KLUKOWSKA, PAWEŁ ŁAGUNA, AGNIESZKA OBITKO-PŁUDOWSKA, KRYSTYNA NIEDZIELSKA

Wywoływanie tolerancji immunologicznej u dzieci chorych na hemofilię A powikłaną inhibitorem czynnika VIII Immune tolerance induction in haemophilic children with factor VIII inhibitors
tom
36
zeszyt
1
strona
81

BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, WITALIJ ANDRZEJEWSKI, KRYSTYNA JĘDRYCHOWSKA-DAŃSKA, JERZY BODALSKI

Wpływ przeciwciał przeciw L-asparaginazie na aktywność L-asparaginazy u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną The influence of anti-asparaginase antibodies on L-asparaginase activity in children with acute lymphoblastic leukemia
tom
36
zeszyt
1
strona
73

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKl, MAŁGORZATA KAMOCKA , WOJCIECH P. MIELICKI

Ocena aktywności prokoagu1anta nowotworowego u chorych na szpiczaka mnogiego Assessment of cancer procoagulant activity in patients with multiple myeloma
tom
36
zeszyt
1
strona
55

KRYSTYNA FABIANOWSKA-MAJEWSKA, BARBARA KRAWCZYK

Mechanizm działania analogów nukleozydów stosowanych w leczeniu nowotworów krwi Mechanism of action of nucleoside analogues, used in blood cancer therapy
tom
36
zeszyt
1
strona
45

ILONA SEFERYŃSKA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, KRZYSZTOF WARZOCHAl

Układowe zakażenia grzybicze: etiologia, rozpoznanie i nowe możliwości lecznicze Invasive fungal infection: etiology, diagnosis and new therapeutic option
tom
36
zeszyt
1
strona
33

MIROSŁAW BOGUSZ, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Choroba von Willebranda: od struktury genu do zaburzeń funkcji cząsteczki białkowej Von Willebrand Disease: the relationship between the gene structure and the functional disorder of von Willebrand factor protein
tom
36
zeszyt
1
strona
5

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ALICJA NOWAKOWSKA-KOPERA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Gemtuzumab - ozogamycyna (GO) W leczeniu ostrej białaczki szpikowej Gemtuzumab - ozogamicin (GO) in the treatment of acute myeloid leukemia