Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 35, zeszyt: 4

tom
35
zeszyt
4
strona
567

ELŻBIETA SMOLEWSKA, HENRYKA BRÓZIK, BEATA KIERZKOWSKA, JERZY STAŃCZYK, AGNIESZKA JANUS, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, TADEUSZ ROBAK, PIOTR SMOLEWSKI

Zespół aktywacji makrofagów z wczesnym nawrotem u 16-letniej pacjentki w przebiegu układowej postaci młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów Reactive haemophagocytic syndrome with early relapse in the course of systemic juvenile idiopathic arthritis in a 16-year old patient
tom
35
zeszyt
4
strona
559

WITOLD PREJZNER, ELŻBIETA ARŁUKOWICZ, MAGDALENA DUTKA, ELŻBIETA CZARNIAK, ALFRED SAMET, ANDRZEJ HELLMANN

Dezynfekcja jamy ustnej w profilaktyce zmian zapalnych jamy ustnej u chorych z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego po chemioterapii Oral cavity disinfection in prevention of stomatitis in patients with hematological malignancies after systemic chemotherapy
tom
35
zeszyt
4
strona
549

JACEK JUSZCZYK, ALFRED SAMET, KATARZYNA HRYCKIEWICZ, JANUSZ KŁOCZKO, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, ANDRZEJ HELLMANN, WITOLD PREJZNER, JERZY HOŁOWIECKI, MAREK SEWERYN, ALEKSANDER B. SKOTNICKI, BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, JOANNA WĘGRZYN, TADEUSZ ROBAK, EWA LECH-MARAŃDA, BARBARA ZDZIARSKA, ADAM GOSZCZYŃSKI, LECH KONOPKA, JACEK KARST, BERNADETA CEGLAREK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, JADWIGA NOWICKA

Posocznica "jednego dnia" w oddziałach hematologicznych "One day" sepsis in the haematological departments
tom
35
zeszyt
4
strona
537

KATARZYNA SKONIECZKA, BARBARA MUCHA, KRYSTYNA SOSZYŃSKA, MAŁGORZATA PYSKIR, MAŁGORZATA CAŁBECKA, MARIUSZ WYSOCKI, ALEKSANDER GUTSZE, OLGA HAUS

Analiza regionów jąderkotwórczych (AgNOR) w białaczkach Analysis of nucleolar organizer regions (AgNOR) in leukemia
tom
35
zeszyt
4
strona
525

JOLANTA WOŹNIAK, JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK, ILONA SEFERYŃSKA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, JOANNA JURGA

Immunofenotyp komórek białaczkowych w przełomie mieloblastycznym przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) lmmunophenotype of myeloblasts in chrome myeloid leukemia (CML) blast crisis
tom
35
zeszyt
4
strona
493

TOMASZ WRÓBEL

Angiogeneza w nowotworach hematologicznych Angiogenesis in haematologic malignancies
tom
35
zeszyt
4
strona
477

ANNA KORYCKA

Interakcje analogów nukleozydów purynowych z innymi lekami w białaczkach szpikowych lnteractions of purine nucleoside analogues with other drugs in myeloid leukemias
tom
35
zeszyt
4
strona
469

JOLANTA GOŹDZIK, JACEK KIJOWSKI, MARIUSZ Z. RATAJCZAK

Zespół okołowszczepienny jako reakcja typu przeszczep przeciwko biorcy po przeszczepieniu autologicznych komórek hematopoetycznych Engraftment syndrome as graft versus host like reaction after autologous hematopoietic stem cells transplantation
tom
35
zeszyt
4
strona
457

KRYSTYNA JAGODA, BEATA STELLA-HOŁOWIECKA

Badanie choroby resztkowej (MRD) metodą cytometrii przepływowej w ostrej białaczce limfoblastycznej z linii T (T -OBL) u dorosłych Flow cytometric estimation of minimal residual disease (MRD) in adult acute lymphoblastic T-cell lineage leukemia (T-ALL)
tom
35
zeszyt
4
strona
447

HALINA URBAŃSKA-RYŚ, TADEUSZ ROBAK

Bortezomid (Velcade) W leczeniu szpiczaka mnogiego Bortezomide (Velcade) in the treatment of multiple myeloma
tom
35
zeszyt
4
strona
431

JAN MACIEJ ZAUCHA, EDWARD WYLĘGAŁA, JOLANTA GOŹDZIK, JERZY WOJNAR, JOANNA BALON, KAZIMIERZ HAŁABURDA, LIDIA GIL, ANDRZEJ HELLMANN, JERZY HOŁOWIECKI

Rekomendacje dotyczące leczenia przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi - raport z Warsztatów Transplantologicznych Falenty 2003 - część II Treatment recommendations for chronic graft versus host disease - report from Transplantation Workshop in Falenty 2003 - part II
tom
35
zeszyt
4
strona
404

MAGDALENA ZAWADA, SYLWIA CZEKALSKA, TOMASZ SACHA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Technika mikromacierzy - podstawy metody oraz możliwości zastosowania w hematologii Microarrays - the basis and possible application in hematology