Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 35, zeszyt: 2

tom
35
zeszyt
2
strona
281

MONIKA PALUSZEWSKA, HALINA STAŃCZAK, JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Szpiczak mnogi IgD z translokacją t(11;14)(q13;q32) - opis przypadku IgD multiple myeloma with translocation t(11;14)(q13;q32) - a case report
tom
35
zeszyt
2
strona
275

RADOSŁAW CHABER, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA, KRZYSZTOF SZMYD, ALICJA CHYBICKA

Długość telomerów w przebiegu leczenia wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej u 9-letniej dziewczynki - prezentacja przypadku The telomere length in the course of relapse of acute lymphoblastic leucaemia - a case report
tom
35
zeszyt
2
strona
267

ANNA SZMIGIELSKA-KAPŁON, PIOTR SMOLEWSKI, ILONA SEFERYŃSKA, RENATA MARYNIAK, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF WARZOCHA

Współistnienie białaczki włochatokomórkowej i przewlekłej białaczki limfatycznej - opis przypadku Coexistence of hairy cell leukemia and chronic lymphocytic leukemia - a case report
tom
35
zeszyt
2
strona
259

WOJCIECH JAŚKOWIAK, ANDRZEJ B. SZCZEPANIK, ALFRED J. MEISSNER, TOMASZ JAKUBCZYK, KATARZYNA GODZIEBIEWSKA, ANDRZEJ MISIAK, MACIEJ CZAPLICKI

Leczenie kamicy układu moczowego u chorych na hemofilię metodą ESWL i chirurgiczną: ocena wyników i porównanie kosztów Treatment of urolithiasis in haemophilia patients with ESWL versus operation: results and costs evaluation
tom
35
zeszyt
2
strona
251

JACEK NOWAK, RENATA MIKA-WITKOWSKA, DOROTA SIWIK, MAŁGORZATA ZAJKO, PATRYCJA ŁOPACZ, JADWIGA SAK-BUDZISZ

Porównanie wyników typowania antygenów HLA klasy I uzyskanych metodami serologicznymi i molekularnymi - analiza błędów Comparison of HLA class l typing by serological and DNA-based methods - analysis of errors in the results
tom
35
zeszyt
2
strona
243

MARZENA MODZELEWSKA, MARIA WĄSIK

Ekspresja białek regulujących apoptozę i lekowrażliwość w/na komórkach prawidłowego szpiku i krwi obwodowej Expression of proteins regulating apoptosis and drug sensitivity of bone marrow and peripheral blood normal cells
tom
35
zeszyt
2
strona
227

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, STANISŁAW MAJ, JAN PAWLIKOWSKI, URSZULA SOKOŁOWSKA, JANUSZ SZCZEPANIK

Długotrwale badania porównawcze skuteczności i bezpieczeństwa kwasu zoledronowego i pamidronianu w leczeniu szpiczakowej choroby kości Long-term efficacy and safety of zoledronic acid compared with pamidronate in the treatment of myeloma bone disease
tom
35
zeszyt
2
strona
217

MARIA BIENIASZEWSKA, JOANNA BALON, KAZIMIERZ HAŁABURDA, MONIKA REICHERT, AGNIESZKA PIEKARSKA, RYSZARD PAWŁOWSKI, ANDRZEJ HELLMAMN

Kliniczne znaczenie wczesnego, całkowitego chimeryzmu po allogenicznej transplantacji komórek macierzystych hematopoezy Clinical impact of early complete chimerism after allogeneic stem cell transplantation
tom
35
zeszyt
2
strona
203

BOŻENA SOKOŁOWSKA, ANNA DMOSZYŃSKA

Nowe spojrzenie na pro- i przeciwzakrzepowe właściwości płytek - skaza krwotoczna płytkowa Quebec New look on prothrombotic and antithrombotic platelet function - Quebec platelet disorder
tom
35
zeszyt
2
strona
189

RENATA WORONIECKA, BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA

Wykrywanie obecności markera Philadelphia (Ph) technikami cytogenetycznymi Detection of the Philadelphia marker (Ph) by cytogenetic methods
tom
35
zeszyt
2
strona
177

ANDRZEJ BRZOZOWSKI, ANNA DMOSZVŃSKA

Śródbłonkowe komórki macierzyste szpiku: biologia, funkcje i zastosowania kliniczne Bone marrow-derived Endothelial Progenitor Cells: the biology, functions and clinical applications
tom
35
zeszyt
2
strona
157

KRZYSZTOF JAMROZIAK, TADEUSZ ROBAK

Wpływ polimorfizmu genu MDR1 na zachorowalność i przebieg kliniczny nowotworów układu krwiotwórczego The influence of polymorphism in the MDR1 gene on risk and clinical outcome of haematological malignancies
tom
35
zeszyt
2
strona
145

MAGDALENA PIOTROWSKA, WIESŁAW S. NOWAK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Rola antysensowych oligonukleotydów anty Bcl-2 (oblimersen sodowy) w terapii przeciwnowotworowej The role of anti- Bcl-2 antisense oligonucleotides in anti-neoplastic therapy
tom
35
zeszyt
2
strona
131

JOANNA SAWCZUK-CHABIN, PIOTR CENTKOWSKI, PRZEMYSŁAW BILIŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Epidemiologia nieziarniczych chłoniaków złośliwych Epidemiology of non-Hodgkin lymphomas
tom
35
zeszyt
2
strona
117

HANNA CIEPŁUCH, JAROSŁAW CZYŻ, KAZIMIERZ HAŁABURDA, MARIA BIENIASZEWSKA, ANDRZEJ HELLMANN

Skuteczna terapia talidomidem wznowy szpiczaka mnogiego po autologicznym i allogenicznym przeszczepie szpiku oraz infuzji limfocytów dawcy Thalidomide treatment is effective in patient with relapse of multiple myeloma after autologous and allogeneic hemopoietic stem cell transplantation with subsequent donor lymphocyte infusion