Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 34, zeszyt: 4

tom
34
zeszyt
4
strona
525

PAWEŁ WISZNIEWSKI, ANDRZEJ BALCERZAK, RENATA KROLL, MIECZYSŁAW KOMARNICKI, MAŁGORZATA WISZNIEWSKA

Wycinek skórno-mięśniowy pomocny w rozpoznaniu chłoniaka wewnątrznaczyniowego Intravascular B cell lymphoma - diagnosis on the basis of skin-muscle biopsy
tom
34
zeszyt
4
strona
519

TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, KAROLINA LINDNER, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Imatinib w leczeniu osteomielofibrozy - opis przypadku Imatinib in the treatment of myelofibrosis with myeloid metaplasia - a case report
tom
34
zeszyt
4
strona
513

KRYSTYNA MAŚLANKA, ANNA SIKORSKA, TADEUSZ GÓRSKI

Ocena wykrywalności przeciwciał płytkowych u chorych z małopłytkowością wtórną Detection of platelet antibodies in patients with secondary thrombocytopenic purpura
tom
34
zeszyt
4
strona
507

MAŁGORZATA UHRYNOWSKA, ANDRZEJ B. SZCZEPANIK, LECH KONOPKA, ILONA SEFERYŃSKA, BARBARA ŻUPAŃSKA

Potransfuzyjna ostra niewydolność oddechowa - trudności diagnostyczne Transfusion-related acute lung injury - diagnostic problems
tom
34
zeszyt
4
strona
499

BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, KATARZYNA PRZYBYSZ, NINA BŁASIAK, JERZY BODALSKI

Kliniczna analiza występowania alergii na L-asparaginazę w leczeniu dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną Clinical analysis of allergic reaction against L-asparaginase in children treated for acute lymphoblastic leukemia
tom
34
zeszyt
4
strona
495

BOŻENA MARIAŃSKA, B. NASIŁOWSKA, A. SZCZEPIŃSKI, Z. KAŁUŻNY

Skuteczność programu IDA-FLAG w terapii ostrych białaczek pierwotnie opornych na leczenie i nawrotowych - doniesienie wstępne Effectiveness of IDA-FLAG regimen in the treatment of primary refractory and relapsing acute leukaemias - first report
tom
34
zeszyt
4
strona
485

ALEKSANDRA HOŁOWIECKA, JERZY HOŁOWIECKI, ANNA DMOSZYŃSKA, JANUSZ HANSZ, EUZEBIUSZ KRYKOWSKI, ANDRZEJ LANGE, WITOLD PREJZNER, A. RUDKOWSKA-KAZANOWSKA, ILONA SEFERYŃSKA, J. NIESIOBĘDZKA-KRĘŻEL, TADEUSZ ROBAK, TOMASZ SACHA, BARBARA ZDZIARSKA

Ocena liczby pacjentów leczonych z powodu przewlekłej białaczki szpikowej w 2002 roku w Polsce Estimation of CML patients treated in Poland in 2002
tom
34
zeszyt
4
strona
477

JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK, BARBARA NASIŁOWSKA, JOLANTA ANTONIEWICZ-PAPIS

Niedokrwistości immunohemolityczne po transplantacjach allogenicznych komórek krwiotwórczych Immune haemolytic anaemia after allogeneic haemopoietic stem cell transplantation
tom
34
zeszyt
4
strona
467

MARIA KOZŁOWSKA-SKRZYPCZAK, KRZYSZTOF SAWIŃSKI, JANUSZ HANSZ, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Rekonstytucja hematopoezy u chorych po transplantacji szpiku autologicznego w zależności od liczby przeszczepianych wielopotencjalnych komórek krwiotwórczych Hematopoietic reconstitution in patients after autologous bone marrow transplantation in relation to the number of grafted multipotential progenitors
tom
34
zeszyt
4
strona
459

ZBIGNIEW PASIEKA

Stężenie wybranych cytokin angiogennych we krwi obwodowej, a stopień zaawansowania klinicznego raka tarczycy Selected angiogenic cytokine peripheral blood concentration and clinical staging of thyroid cancer
tom
34
zeszyt
4
strona
447

PIOTR GRABARCZYK, EWA BROJER, BARBARA NASIŁOWSKA

Ilościowe badanie DNA CMV techniką real-time PCR: standaryzacja metody i wstępne wyniki u chorych hematologicznych Quantitative analysis of DNA CMV by real-time PCR: standardization of the method and preliminary results in haematological patients
tom
34
zeszyt
4
strona
433

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, JAROSŁAW CZYŻ, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Klasyfikacja histopatologiczna i czynniki prognostyczne w chłoniaku Hodgkina Histopathological classification and prognostic factors of Hodgkin lymphoma
tom
34
zeszyt
4
strona
419

WOJCIECH HOMENDA, ANDRZEJ HELLMANN

Epidemiologia przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych w województwie słupskim w latach 1994 -1998 Epidemiology of chronic myeloproliferative syndromes in Słupsk province between 1994 and 1998
tom
34
zeszyt
4
strona
407

BOŻENA KATARZYNA BUDZISZEWSKA, KAZIMIERZ SUŁEK

Transformacje w przewlekłych chorobach mieloproliferacyjnych Transformation in chronic myeloproliferative diseases
tom
34
zeszyt
4
strona
395

TADEUSZ ROBAK

Czynniki prognostyczne w przewlekłej białaczce limfatycznej Prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia