Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 34, zeszyt: 3

tom
34
zeszyt
3
strona
375

KATARZYNA NOWAK, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ, WŁODZIMIERZ MENDREK, JERZY HOŁOWIECKI

Białaczkowa postać zespołu POEMS - opis przypadku Leukemic form of POEMS-syndrome - a case report
tom
34
zeszyt
3
strona
361

DARIUSZ KATA, JERZY HOŁOWIECKI, JERZY WOJNAR, BOŻENA MARIAŃSKA

Izolowane pozaszpikowe wznowy u chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego - opis 2 przypadków Isolated extramedullary relapses in patients with acute lymphoblastic leukaemia after allogeneic bone marrow transplantation - a report of 2 cases
tom
34
zeszyt
3
strona
353

BARBARA ZDZISIŃSKA, ADAM WALTER-CRONECK, ANNA DMOSZYŃSKA, WOJCIECH RZESKI, ROMAN PADUCH, MARTYNA KANDEFER-SZERSZEŃ

Produkcja cytokin przez komórki podścieliska szpiku kostnego pacjentów z ostrą białaczką szpikową Cytokine production in bone marrow stromal cells of patients with acute myelogenous leukemia
tom
34
zeszyt
3
strona
347

KATARZYNA GUZ, KRYSTYNA MAŚLANKA, EWA BROJER, BARBARA ŻUPAŃSKA

Wartość badania allelu HLA DRB3*0101 jako czynnika rokowniczego alloimmunizacji w wyniku niezgodności matczyno-płodowej w zakresie płytkowego antygenu HPA-1a Predictive value of HLA DRB3*0101 for HPA-1a alloimmunisation in platelet fetomaternal incompatibility due to HPA-1a antigen
tom
34
zeszyt
3
strona
339

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, BARBARA ZAWILIŃSKA, J. KOPEĆ, D. ROJEK-ZAKRZEWSKA, M. KOPRYNIA, ANNA POLUS, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Monitorowanie infekcji CMV metodą oceny antygenemii pp65 i DNA przy pomocy jakościowego PCR u chorych poddanych allogenicznej transplantacji komórek hematopoetycznych - doświadczenia własne Antigenemia pp65 assay and qualitative CMV DNA PCR assay for monitoring cytomegalovirus infection in allogeneic stem cell transplant recipients - own findings
tom
34
zeszyt
3
strona
331

JERZY HOŁOWIECKI, GRZEGORZ HELBIG, JERZY WOJNAR, SEBASTIAN GIEBEL, MAŁGORZATA KRAWCZYK, DARIUSZ KATA

Wyniki allotransplantacji szpiku u pacjentów z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej po autotransplantacji The results of allogeneic bone marrow transplantation in patients with acute lympboblastic leukemia, who relapsed after initial autologous transplantation
tom
34
zeszyt
3
strona
325

EDYTA KOŁACZ, LIWIA GIEŁWANOWSKA

Zaburzenia układu fibrynolizy w otyłości The fibrinolytic system in obesity
tom
34
zeszyt
3
strona
313

MARIA CIOCH

Ostra białaczka promielocytowa - postępy w diagnostyce i leczeniu Acute promyelocytic leukaemia - progress in diagnostics and treatment
tom
34
zeszyt
3
strona
301

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, WIESŁAW S. NOWAK, MAGDALENA PIOTROWSKA

Campath-1H (alemtuzumab) - nowy lek w terapii przewlekłej białaczki limfocytowej Campath-1H (alemtuzumab) - new drug in the treatment of chronic lymphocytic leukemia
tom
34
zeszyt
3
strona
287

ZOFIA MONIKA RUPNIEWSKA, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK

Stymulator limfocytów B z rodziny czynnika martwicy nowotworów i jego rola w regulacji komórki B B-lymphocyte stimulator (BLyS) a tumor necrosis factor family member in B cell regulation
tom
34
zeszyt
3
strona
277

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, JAROSŁAW CZYŻ, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Etiopatogeneza chłoniaka Hodgkina Etiopathogenesis of Hodgkin lymphoma
tom
34
zeszyt
3
strona
263

TOMASZ SACHA

Molekularne mechanizmy oporności na imatinib Molecular mechanisms of resistance to imatinib