Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 34, zeszyt: 1

tom
34
zeszyt
1
strona
125

ANDRZEJ PLUTA, KRZYSZTOF GUTKOWSKI

Nabyty niedobór czynnika X krzepnięcia u chorej z pierwotną amyloidozą uogólnioną - opis przypadku Acquired factor X deficiency in a case of primary systemic amyloidosis
tom
34
zeszyt
1
strona
115

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ZBIGNIEW RUDZKI, JERZY STACHURA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Sarcoma granulocyticum: problem diagnostyczny i terapeutyczny - opis 2 przypadków Granulocytic sarcoma as a diagnostic and therapeutic dilemma - study of two cases
tom
34
zeszyt
1
strona
107

PIOTR CENTKOWSKI, MARIA KRAJ, BARBARA KRUK

Stężenia osteoprotegeryny w surowicy chorych na szpiczaka plazmocytowego nie są obniżone Serum osteoprotegerin levels are not reduced in multiple myeloma patients
tom
34
zeszyt
1
strona
97

ELŻBIETA KISIEL, KATARZYNA PONIEWIERSKA-JASAK, MARZENA WĄTEK

Zespół niskiej trójjodotyroniny w szpiczaku mnogim Sick euthyroid syndrome in patients with multiple myeloma
tom
34
zeszyt
1
strona
85

JOLANTA GOŹDZIK, JANUSZ RANSZ

Porównanie wyników wysokodawkowanej chemioterapii i przeszczepiania autologicznych komórek hematopoetycznych ze szpiku oraz z krwi u źle rokujących chorych na ziarnicę złośliwą Comparison of the results of high-dose chemotherapy followed by traosplantation of autologous bone marrow or peripheral blood stem cells in poor prognosis Hodgkin's disease patients
tom
34
zeszyt
1
strona
73

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA LECH-MARAŃDA, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, GRZEGORZ MAZUR, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MĄDRY, JANUSZ KŁOCZKO, JAROSŁAW PISZCZ, ANNA DMOSZYŃSKA, MAŁGORZATA ADAMCZYK-CIOCH, STANISŁAW MAJ, BOŻENA MARIAŃSKA, LECH KONOPKA, ANDRZEJ HELLMANN, MAŁGORZTA CAŁBECKA

Porównanie wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) mitoxantronem, etopozydem i małymi dawkami cytarabiny ze standardową chemioterapią daunorubicyną z cytozarem (3+7) u chorych powyżej 60 r.ż. Randomizowane badanie kliniczne II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Białaczek (P ALG) The results of treatment of acute myelogenous leukemia (AML) with mitoxantrone, etoposide and low dose of cytarabine in comparison with standard chemotherapy with daunorubicin and cytarabine (3+7) in the patients older than 60 years. Randomized phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG)
tom
34
zeszyt
1
strona
61

JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK, JOLANTA WOŹNIAK

Znaczenie receptora c-Kit (CD 117) i czynnika wzrostu komórek macierzystych w układzie krwiotwórczym The role of c-Kit receptor (CD117) and Steel Factor (SLF) in haematopoietic system
tom
34
zeszyt
1
strona
49

JOANNA KOPEĆ-SZLĘZAK

Chemokiny i receptory chemokin w układzie krwiotwórczym Chemokines and chemokine receptors in hematopoietic system
tom
34
zeszyt
1
strona
35

PIOTR SMOLEWSKI, ZBIGNIEW DARZYNKIEWICZ

Współczesne metody badania apoptozy Current methods for measurement of apoptosis
tom
34
zeszyt
1
strona
21

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK

Biologia i leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej Ph+ / BCR-ABL+ u dorosłych Biology and treatment of adult acute lymphoblastic leukemia Ph+ / BCR-ABL+
tom
34
zeszyt
1
strona
9

PRZEMYSŁAW BILIŃSKI, PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Nieziarnicze chłoniaki złośliwe tarczycy Thyroid non-Hodgkin's lymphomas