Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 33, zeszyt: 4

tom
33
zeszyt
4
strona
581

ANNA SIKORSKA, KRYSTYNA MAŚLANKA

Wykrywanie przeciwciał płytkowych u chorych z małopłytkowością samoistną Platelet antibody detection in idiopathic thrombocytopenic purpura
tom
33
zeszyt
4
strona
505

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, MARIA BIENIASZEWSKA, MAŁGORZATA STACHERA, ANDRZEJ HELLMANN

Transformacja megakarioblastyczna nadpłytkowości samoistnej - opis przypadku Megakaryoblastic translormation of essential thrombocythaemia - a case report
tom
33
zeszyt
4
strona
497

LIDIA GIL, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, JANUSZ HANSZ

Skuteczne leczenie skazy krwotocznej u chorej ze współistnieniem nabytego inhibitora czynnika VIII i przeciwciał antykardiolipinowych Successful treatment of haemorrhagic diathesis in patient with coexistence of acquired factor VIII inhibitor and anticardiolipin antibodies
tom
33
zeszyt
4
strona
489

MAŁGORZATA SZYMCZYK-NUŻKA, DARIUSZ WOŁOWIEC

Profilaktyka niedokrwistości z niedoboru żelaza u wielokrotnych dawców krwi Prevention of sideropeoic anemia in regular blood donors
tom
33
zeszyt
4
strona
475

KSENIA BYKOWSKA, BARBARA VERTUN-BARANOWSKA, JERZY WINDYGA, STANISŁAW ŁOPACIUK

Polimorfizm Val34Leu czynnika XIII a ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej The factor XIII Val34Leu polymorphism and the risk of venous thromboembolism
tom
33
zeszyt
4
strona
461

MAŁGORZATA JAKÓBCZYK, MARTA SZOSTEK, ZONANA SALAMAŃCZUK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Analiza wzrostu klonalnego w hodowlach in vitro w grupach cytogenetycznego ryzyka u pacjentów z ostrą białaczką szpikową The assessment of in vitro clonal colony growth among cytogenetic risk groups in patients with acute myeloid leukaemia
tom
33
zeszyt
4
strona
451

MAGDALENA MAŁEK, DARIUSZ JAWNIAK, ANNA DMOSZYŃSKA, ANETA GORĄCY, JOANNA MAŃKO

Wpływ ekspresji molekuł adhezyjnych na komórkach blastycznych ostrych białaczek na rokowanie i czas przeżycia chorych Expression of adhesion molecules on acute leukaemia cells - its influence on prognosis and survival
tom
33
zeszyt
4
strona
443

MARIUSZ PAŚNICKI

Analiza kliniczna oraz czynniki mające wpływ na rokowanie u chorych na limfadenopatię angioimmunoblastyczną Clinical analysis and prognostic factors in patients with angioimmunoblastic lymphadenopathy
tom
33
zeszyt
4
strona
431

DAMIAN SZATKOWSKI, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, WITOLD PREJZNER, ANDRZEJ HELLMANN

Ekspresja protoonkogenu c-kit na komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych C-kit protooncogene expression on blastic cells in acute myeloid leukaemia
tom
33
zeszyt
4
strona
417

JACEK NOWAK

Dobór dla chorych i rekrutacja niespokrewnionych dawców szpiku w Polsce Matching and recruitment of unrelated bone marrow donors in Poland
tom
33
zeszyt
4
strona
403

KRZYSZTOF JAMROZIAK, MONIKA KOWALCZYK, TADEUSZ ROBAK

Białko oporności raka piersi ABCG2 (BCRP/MXR/ABCP) nowy transporter z nadrodziny ABC związany z opornością wielolekową Breast cancer resistance protein ABCG2 (BCRP/MXR/ABCP) - a novel member of ABC transporter superfamily involved in multi-drug resistance
tom
33
zeszyt
4
strona
393

PIOTR SMOLEWSKI, OLGA GRZYBOWSKA

Regulacja procesu apoptozy komórek w celach terapeutycznych dotychczasowe doświadczenia i perspektywy rozwoju Therapeutic regulation of apoptosis - actual experiences and prospects of the development