Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 33, zeszyt: 3

tom
33
zeszyt
3
strona
381

ALEKSANDRA HOŁOWIECKA, MONIKA ZIELIŃSKA, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ, JERZY HOŁOWIECKI

Nawrót małopłytkowości u chorej z ITP po 18 latach od wykonania splenektomii The recurrence of thrombocytopenia 18 years after splenectomy in an ITP patient
tom
33
zeszyt
3
strona
371

RYSZARD PACZUSKI

Optymalizacja oznaczania aktywności czynnika von Willebranda za pomocą testu wiązania kolagenu (vWf:CBA) Optimalisation of measurement of von Willebrand factor activity with collagen binding assay (vWr:CBA)
tom
33
zeszyt
3
strona
361

BARBARA ŻUPAŃSKA, LECH KONOPKA, TADEUSZ ROBAK, JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK, IRENA BOGDANIK, HANNA PYL

Nocna napadowa hemoglobinuria - analiza 27 chorych Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria - analysis or 27 patients
tom
33
zeszyt
3
strona
351

JOLANTA ANTONIEWICZ-PAPIS, ELŻBIETA LACHERT, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ALEKSANDRA DZIECIĄTKOWSKA, JOLANTA WOŹNIAK, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, BOŻENA MARIAŃSKA

Zastosowanie filtrów antyleukocytarnycb do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej Application of leukoreduction filters for isolation of leukocytes from cord blood
tom
33
zeszyt
3
strona
341

MARIUSZ WYSOCKI, JAN STYCZYŃSKI, ROBERT DĘBSKI, MAŁGORZATA KUBICKA, WALENTYNA BALWIERZ, EDYTA JURASZEWSKA, ROMA ROKICKA-MILEWSKA, IWONA MALINOWSKA, MICHAŁ MATYSIAK, ELŻBIETA STAŃCZAK, ANNA BALCERSKA, ANNA PŁOSZYŃSKA, JERZY R. KOWALCZYK, JOLANTA STEFANIAK, URSZULA MAŁEK, JACEK WACHOWIAK, BENIGNA MAZUR, DANUTA SOŃTA-JAKIMCZYK, TOMASZ SZCZEPAŃSKI, ALICJA CHYBICKA, MAŁGORZATA RAŚ

Profil oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle wartości centylowych. Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds Leczenia Białaczek i Chłoniaków Drug resistance profile in childhood acute lymphoblastic leukemia on diagnosis and at relapse with respect to percentile values. Report of the Polish Pediatric Leukemia and Lymphoma Study Group
tom
33
zeszyt
3
strona
331

ANNA ŁAJKO, MARIA LITWINIUK, MIECZYSŁAW KOMARNICKI, PIOTR TOMCZAK, MACIEJ KAŹMIERCZAK

Ocena wczesnych wyników leczenia ziarnicy złośliwej z zastosowaniem schematu BEACOPP Early assessment of the BEACOPP regimen for treatment of Hodgkin's disease
tom
33
zeszyt
3
strona
323

MAŁGORZATA KOWAL, JACEK ROLIŃSKI, ANNA DMOSZYŃSKA, ANDRZEJ BORZĘCKI, HALINA BORZĘCKA, GERARD KEITH

Genomowa hipometylacja u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową Genomic hypomethylation in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
33
zeszyt
3
strona
317

GRAŻYNA WRÓBEL, DOROTA WÓJCIK

Idiopatyczna plamica małopłytkowa u dzieci. Część I. Patogeneza, diagnostyka i obraz kliniczny Idiopathic thrombocytopenic purpura in children. Part I. Pathogenesis, clinical features and diagnosis
tom
33
zeszyt
3
strona
309

JACEK NOWAK, ANNA GRONKOWSKA, EWA BROJER

Poszukiwanie rodzinnego dawcy szpiku dla chorych nie posiadających zgodnego w HLA rodzeństwa Strategy of marrow donor search among family members for the patients who do not have a matched sibling
tom
33
zeszyt
3
strona
301

ALEKSANDRA JANUSZ, JOANNA JANUSZ, ZDZISŁAWA KONDERA-ANASZ

Badania immunohematologiczne układu czerwonokrwinkowego związane z allogenicznym przeszczepem komórek hematopoetycznych Immunohaematological analysis of red cells in relation to hematopoietic stem cell allotransplantation
tom
33
zeszyt
3
strona
293

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

Blimp-1: białko regulujące końcowe dojrzewanie limfocytów B i granulocytów-monocytów Blimp1: regulator of terminal differentiation B lymphocytes and myeloid cells
tom
33
zeszyt
3
strona
285

JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK

Serologiczne cechy klinicznie istotnych zimnych aglutynin Serological character of clinically significant cold agglutinins
tom
33
zeszyt
3
strona
269

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Czynnik martwicy nowotworów: przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego, molekularne mechanizmy ekspresji i udział w patogenezie chorób zapalnych i chłoniaków. Część II Tumor necrosis factor: signal transduction pathways, molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas. Part II