Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 33, zeszyt: 2

tom
33
zeszyt
2
strona
257

EMILIAN SNARSKI, MAGDALENA KĘDZIERSKA, MAŁGORZATA WAMIL, ALEKSANDER PREJBISZ, PIOTR PĘDZISZ, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK

Czas do rozpoznania w nowotworach - krwi wskaźnik sprawności systemu służby zdrowia? Time till diagnosis in blood neoplasia - an index of the efficiency of health care system?
tom
33
zeszyt
2
strona
249

GRZEGORZ HELBIG, MARIA SADUŚ- WOJCIECHOWSKA, MAŁGORZATA KRAWCZYK-KULIŚ, JERZY HOŁOWIECKI

Allotransplantacja szpiku kostnego od ojca może być skutecznym zabiegiem ratunkowym w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej po autotransplantacji Allogeneic bane marrow transplantation from father to daughter as an effective, salvage procedure in a patient with acute lymphoblastic leukemia who relapsed after an autograft
tom
33
zeszyt
2
strona
239

JERZY HOŁOWIECKI, TADEUSZ ROBAK, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, SEBASTIAN GROSICKI, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, ANDRZEJ HELLMANN, ALEKSANDER SKOTNICKI, WIESŁAW JĘDRZEJCZAK, LECH KONOPKA, BARBARA ZDZIARSKA

Daunorubicin, cytarabine and 2-CdA (DAC-7) for remission induction in "de novo" adult acute myeloid leukaemia patients. Evaluation of safety, tolerance and antileukemic activity Daunorubicyna, cytarabina i 2-CdA (DAC-7) w leczeniu indukującym remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową "de novo". Ocena bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwbiałaczkowej
tom
33
zeszyt
2
strona
231

MARIA KOZŁOWSKA-SKRZYPCZAK, JANUSZ HANSZ

Przyspieszona rekonstytucja granulo- i płytko tworzenia jeśli transplantację szpiku autologicznego przeprowadzano 72 godziny po zakończeniu terapii mieloablacyjnej wg programu Dexa-BEAM Faster granulo- and thrombopoietic engraftment if autologous marrow cells are transplanted 72 hours after Dexa-BEAM myeloablative therapy
tom
33
zeszyt
2
strona
221

JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK, HANNA PYL, IRENA BOGDANIK

Stężenie haptoglobiny w niedokrwistości autoimmunohemolitycznej typu ciepłego The haptoglobin level in warm-type autoimmune haemolytic anaemia
tom
33
zeszyt
2
strona
213

BOGUMIŁA MICHALEWSKA, JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK, BARBARA ŻUPAŃSKA

Wykrywanie alloprzeciwciał u chorych z autoprzeciwciałami typu ciepłego przy zastosowaniu glikolu polietylenowego (PEG) Detection of alloantibodies using polyethylene glycol (PEG) in patients with warm autoantibodies
tom
33
zeszyt
2
strona
205

BOGUMIŁA MICHALEWSKA

Częstość niezgodnych prób krzyżowych przy braku alloprzeciwcial wykrywanych w badaniach przeglądowych Frequency of incompatible crossmatches in patients without alloantibodies detected in antibody screening
tom
33
zeszyt
2
strona
191

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Czynnik martwicy nowotworów: przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego, molekularne mechanizmy ekspresji i udział w patogenezie chorób zapalnych i chłoniaków. Część I Tumor necrosis factor: signal transduction pathways, molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas. Part I
tom
33
zeszyt
2
strona
181

ANDRZEJ HELLMANN, KAZIMIERZ HAŁABURDA

Choroba wenookluzyjna wątroby Veno-occlusive disease of the liver
tom
33
zeszyt
2
strona
169

ZOFIA MONIKA RUPNIEWSKA, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. Część III. Delecje chromosomu 11q22.3-q23.1. Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia Part III. Deletions of chromosome bands 11q22.3-q23.1.
tom
33
zeszyt
2
strona
153

TADEUSZ ROBAK, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w przewlekłej białaczce limfatycznej Stem-cell transplantation in chronic lymphocytic leukemia
tom
33
zeszyt
2
strona
139

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Zaburzenia hemostazy w ostrych białaczkach Hemostasis disorders in acute leukemias