Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 33, zeszyt: 1

tom
33
zeszyt
1
strona
123

ELŻBIETA MACIORKOWSKA, MACIEJ KACZMARSKI, KATARZYNA KONDEJ-MUSZYŃSKA, JÓZEF FRANUS

Niedokrwistość z niedoboru żelaza w przebiegu zakażenia bakterią Helicobacter pylori u dzieci Anemia caused by iron deficiency in Helicobacter pylori infection in children
tom
33
zeszyt
1
strona
117

ILONA SEFERYŃSKA, URSZULA PODSTAWKA, STANISŁAW MAJ

Leczenie rituksimabem chorego na białaczkę włochatokomórkową Treatment of a patient with hairy cell leukemia with rituximab
tom
33
zeszyt
1
strona
109

ANNA ŚWIEBODA-SADLEJ, MAŁGORZATA PASZKOWSKA-KOWALEWSKA, MAŁGORZATA KRÓL, JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Wpływ trombopoetyny i interferonu a na tworzenie kolonii megakariocytowych in vitro u chorych na przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne i nadpłytkowość wtórną In vitro effect of thrombopoietin and a-interferon on megakaryocyte colonies growth in chronic myeloproliferative disorders and reactive thrombocytosis
tom
33
zeszyt
1
strona
101

TOMASZ RUSSJAN, ILONA SEFERYŃSKA, MACIEJ SŁOMKOWSKI, IZABELLA KOPEĆ, ANNA SIKORSKA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, STANISŁAW MAJ

Ocena adaptacji życiowej i lęku u chorych z nowotworowymi chorobami krwi i szpiku z co najmniej 5-letnim przeżyciem wolnym od leczenia i choroby Estimation of life adaptation and anxiety in patients with myeloproliferative diseases with a minimum of 5-year diseases and therapy free survival
tom
33
zeszyt
1
strona
93

MAŁGORZATA WACH, WOJCIECH LEGIEĆ, DARIUSZ JAWNIAK, MARIA CIOCH, ADAM WALTER-CRONECK, MAGDALENA MAŁEK, MAREK HUS, JOANNA MAŃKO, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, ANETA GORĄCY, WALDEMAR TOMCZAK, ANNA DMOSZYŃSKA

Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience
tom
33
zeszyt
1
strona
83

ANNA KLUKOWSKA, ZBIGNIEW CZYRNY, PAWEŁ LAGUNA, MICHAŁ BRZEWSKI, MAŁGORZATA SERAFIN-KRÓL, ROMA ROKICKA-MILEWSKA

Zmiany w stawach kolanowych u dzieci chorych na hemofilię w badaniach obrazowych Changes in radiological and ultrasonographical images of knee joints in children with haemophilia
tom
33
zeszyt
1
strona
75

KRYSTYNA MAŚLANKA, DANIEL APEL, BEMADETTA CEGLAREK, MAŁGORZATA UHRYNOWSKA, AGNIESZKA DZIECIĄTKOWSKA, BARBARA ŻUPAŃSKA

Skuteczność przetoczeń koncentratów krwinek płytkowych u chorych zimmunizowanych Clinical effectiveness of platelet transfusions in alloimmunized patients
tom
33
zeszyt
1
strona
67

ABDULNASER AWEDAN, AHLAM RAMADAN

Wirus opryszczki-8 u człowieka jako czynnik patogenetyczny w szpiczaku mnogim Human herpes virus-8 implicated in pathogenesis of multiple myeloma
tom
33
zeszyt
1
strona
55

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA CIOCH

Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości w przebiegu nowotworów układu krwiotwórczego Efficacy of erythropoietin in the treatment of anaemia associated with haematological malignancies
tom
33
zeszyt
1
strona
41

KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA BALCERCZAK, TADEUSZ ROBAK

Znaczenie białka związanego z opornością w płucach (LRP) w nowotworach układu krwiotwórczego The role of lung resistance-related protein (LRP) in haematological malignancies
tom
33
zeszyt
1
strona
29

RYSZARD POGŁÓD

Cząstki adhezyjne w szpiczaku plazmocytowym Adhesion molecules in multiple myeloma
tom
33
zeszyt
1
strona
19

ANDRZEJ PLUTA, MAREK DUDZIŃSKI, KRZYSZTOF GUTKOWSKI, ANNA PLUTA

Białaczka limfatyczna przewlekła B-komórkowa: rokowanie i leczenie z uwzględnieniem grupy młodych chorych B-cell chronic lypmhocytic leukemia: prognosis and therapy including younger age group patients
tom
33
zeszyt
1
strona
5

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK

Angiogeneza i jej znaczenie w biologii ostrej białaczki szpikowej Angiogenesis and its role in the biology of acute myelogenous leukemia