Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 32, zeszyt: 3

tom
32
zeszyt
3
strona
337

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, STANISŁAW MAJ

Długie przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego leczonych interferonem Long - term survival of multiple myeloma patients treated with interferon
tom
32
zeszyt
3
strona
327

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, TERESA KAMIŃSKA, ADAM WALTER-CRONECK, MAGDALENA KOKTYSZ, MARIA CIOCH, MARTYNA KANDEFER-SZERSZEŃ

Wytwarzanie czynnika martwicy nowotworów (TNF) i interferonu (IFN) w krótkotermicznej hodowli komórek krwi obwodowej chorych na ostrą białaczkę szpikową Tumor necrosis factor (TNF) and interferon (IFN) production by peripheral blood cells of patients with acute myeloid leukemia in short-term culture
tom
32
zeszyt
3
strona
317

EUGENIUSZ K. MACHAJ, TOMASZ OŁDAK, AGNIESZKA GAJKOWSKA, ROMAN SZCZECINA, MARZENA JASTRZEWSKA, MARCIN KRUSZEWSKI, JADWIGA KUCZYŃSKA-SICIŃSKA, MIROSŁAW KŁOS, ZYGMUNT POJDA

Pozyskiwanie, preparatyka i zamrażanie krwi pępowinowej dla celów klinicznych Collection, processing and freezing of cord blood for clinical purposes
tom
32
zeszyt
3
strona
305

JOLANTA GOŹDZIK, JANUSZ HANSZ

Mikroangiopatia zakrzepowa powikłaniem przeszczepiania komórek hematopoetycznych. Współczesne możliwości diagnostyki i leczenia Hematopoietic stem cell transplant associated thrombotic microangiopathy. Contemporary diagnosis and management
tom
32
zeszyt
3
strona
295

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, PIOTR KWAŚNIKOWSKI, MAREK ROŻEK, ZOFIA TUROWIECKA, WOJCIECH T. MARKIEWICZ, KRYSTYNA ZAWILSKA

Wrodzona trombofilia w regionie wielkopolskim Inherited thrombophilia in the Great Poland region
tom
32
zeszyt
3
strona
287

JACEK TRELIŃSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Ocena czynności płytek krwi u chorych z zespołami mielodysplastycznymi The assessment of platelet function in patients with myelodysplastic syndromes
tom
32
zeszyt
3
strona
277

RENATA K. MARYNIAK, MONIKA PROCHOREC-SOBIESZEK, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, TOMASZ RUSSJAN, MAŁGORZATA KOWAL, DANUTA SKOMRA, PAWEŁ ŚLEDZIOWSKI, BOLESŁAW PAPLA, JOLANTA WIECZOREK, WAIL SULEIMAN

Wieloośrodkowe badania retrospektywne cech histopatologicznych i klinicznych u 85 pacjentów z rozpoznaniem MDS Multicenter retrospective study of histopathological and clinical features in 85 patients with the diagnosis of MDS
tom
32
zeszyt
3
strona
267

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, JACEK ROLIŃSKI

Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. Część II. Aberracje chromosomu 12 Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia Part II. Chromosome 12 aberrations
tom
32
zeszyt
3
strona
255

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. Część I. Przypuszczalne pierwotne zmiany genetyczne Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia. Part I. Putative primary genetic events
tom
32
zeszyt
3
strona
243

ANNA SZMIGIELSKA-KAPŁON, TADEUSZ ROBAK

Immunosupresyjne działanie nowych analogów puryn Immunosupresive action of purine analogues