Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica

Spis treści - Tom: 31, zeszyt: 4

tom
31
zeszyt
4
strona
425

ANNA ŁOJKO, KRZYSZTOF ROŻNOWSKI, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Wieloogniskowe zmiany kostne jako pierwszy objaw chłoniaka nieziarniczego Multifocal bone lesions as first symptom of non-Hodgkin's lymphoma
tom
31
zeszyt
4
strona
415

STANISŁAW POTOCZEK, SABINA KOTLAREK-HAUS, MICHAŁ JELEŃ, MARTA RZESZUTKO, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Rola badania bioptycznego szpiku w rozpoznawaniu zespołów mielodysplastycznych The role of the trephine biopsy in the diagnosis of myelodysplastic syndromes
tom
31
zeszyt
4
strona
407

MAREK HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA SOROKA-WOJTASZKO, DARIUSZ JAWNIAK, ANDRZEJ FIDOR

Monoterapia talidomidem chorych z oporną lub nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego Thalidomide monotherapy of patients with refractory and relapsed multiple myeloma
tom
31
zeszyt
4
strona
399

KRYSTYNA FABIANOWSKA-MAJEWSKA

Rola metylacji DNA w procesie kancerogenezy Role of DNA methylation in cancerogenesis
tom
31
zeszyt
4
strona
391

ZOFIA MORACZEWSKA, MARIA MIKULSKA, EWA BROJER, JOANNA MEDYŃSKA, HALINA SEYFRIED, BARBARA ŻUPAŃSKA

Wykrywanie RNA HCV wśród polskich dawców krwi oraz w preparatach osoczopochodnych RNA HCV detection in Polish blood donors and in plasma derivatives
tom
31
zeszyt
4
strona
379

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, JAN PAWLIKOWSKI, STANISŁAW MAJ

The effect of long-term pamidronate treatment on skeletal morbidity in advanced multiple myeloma Wpływ długotrwałego leczenia pamidronianem na chorobę kości w zaawansowanym szpiczaku plazmocytowym
tom
31
zeszyt
4
strona
371

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI

The coagulopathy of acute lymphoblastic leukemia Zaburzenia krzepnięcia w ostrej białaczce limfoblastycznej
tom
31
zeszyt
4
strona
361

IWONA HUS

Komórki dendrytyczne - rozwój i funkcja. (Część I) Dendritic cells - development and functions
tom
31
zeszyt
4
strona
351

KRZYSZTOF ROŻNOWSKI, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Niehematologiczne zespoły paranowotworowe w przebiegu chłoniaków złośliwych Non-haematological paraneoplastic syndromes in the course of malignant lymphomas
tom
31
zeszyt
4
strona
345

ANDRZEJ PLUTA, JOLANTA STARZAK-GWÓŹDŹ, MAREK DUDZIŃSKI

Postępy w leczeniu białaczki plazmocytowej Advances in the treatment of plasma cell leukemia
tom
31
zeszyt
4
strona
337

KAZIMIERZ SUŁEK

Zastosowanie interleukiny-2 w hematologii Application of interleukin-2 in hematology