Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 1

Anna Dmoszyńska · Adam Walter-Croneck · Joanna Mańko · Lidia Usnarska-Zubkiewicz · Beata Stella-
Hołowiecka
· Jan Walewski · Grzegorz Charliński · Wiesław Wiktor Jędrzejczak · Elżbieta Wiater · Ewa
Lech-Marańda
· Dominik Dytfeld · Mieczysław Komarnicki · Krzysztof Giannopoulos · Krzysztof Jamroziak ·
Tadeusz Robak
· Artur Jurczyszyn · Aleksander Skotnicki

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego na rok 2012

Recommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma for 2012

SłOWA KLUCZOWE:
plazmocytowyrozpoznanienowe lekirozważania
lecznicze
KEY WORDS:
multiple myelomadiagnosisnew drugstherapeutic considerations
pełna treść »
STRESZCZENIE: Nowe leki wprowadzane do leczenia szpiczaka w ostatnich latach pozwalają
uzyskać odpowiedź terapeutyczną u przeważającej większości
chorych na szpiczaka plazmocytowego. Schematy oparte na talidomidzie
i bortezomibie stosowane są obecnie w leczeniu nowo zdiagnozowanych
chorych niezależnie od tego, czy chorzy są kandydatami do
chemioterapii dużymi dawkami melfalanu i przeszczepienia krwiotwórczych
komórek macierzystych, czy nie. W leczeniu chorych opornych
na terapię indukującą stosuje się schematy oparte na lenalidomidzie.
Ważną częścią leczenia chorych na szpiczaka jest leczenie wspomagające
i podtrzymujące. W artykule tym przedstawiono również zalecenia
dotyczące rozpoznania i leczenia innych dyskrazji plazmocytowych
SUMMARY: New drugs introduced in recent years to the therapy of multiple myeloma
(MM) patients allow to obtain therapeutic responses in the majority
of patients. Therapeutic regimens based on thalidomide and on bortezomib
are recommended to the therapy as well of patients being candidates
to high dose therapy and autologous stem cell transplantation as
unfi t to such procedure. In relapsed/refractory patients regimens based
on lenalidomide are recommended. An integral part of MM therapy is
maintenance therapy and supportive care. In this article we described
also therapeutic recommendation for other plasmocytic dyscrasia

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 529kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj