Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 1

Marzenna Galar · Jarosław Piszcz · Anna Szumowska · Łukasz Bołkun · Janusz Kłoczko

Układ antykoagulacyjny białka C w ostrych białaczkach

Protein C anticoagulant system in acute leukaemias

SłOWA KLUCZOWE:
ostre białaczkibiałko Cbiałko Strombomodulinaśródbłonkowy receptor białka C
KEY WORDS:
Acute leukaemiasProtein CProtein SThrombomodulinEndothelial cell protein C receptor
pełna treść »
STRESZCZENIE: Rozwojowi ostrych białaczek już w momencie diagnozy towarzyszy
subkliniczna aktywacja krzepnięcia. Zaburzenia hemostazy, wynikające
m.in. z uszkodzenia śródbłonka i osłabionej funkcji syntetycznej wątroby,
nie zawsze manifestują się jawną skazą krwotoczną lub chorobą zakrzepową.
Wydolność mechanizmów kompensacyjnych – na poziomie
układu antykoagulacyjnego białka C – zapewnia równowagę hemostatyczną
między czynnikami prozakrzepowymi i prokrwotocznymi.
Badaniami objęto 20 chorych z nowo rozpoznanymi ostrymi białaczkami.
W początkowym okresie rozwoju choroby obserwowano obniżenie
stężeń antykoagulacyjnych białek syntezowanych w wątrobie (PC, PS)
oraz wzrost sTM i znaczne obniżenie sEPCR – białkowych markerów
uszkodzenia śródbłonka naczyń.
SUMMARY: Acute leukaemias development is connected with subclinical activation
of coagulation. Haemostatic disturbances – as a result of endothelium
damage and/or impaired synthetic function of the liver – not always
manifest as an overt haemorrhage or thrombotic disease. Compensatory
mechanisms competence, in so far as it affect protein C anticoagulant
system, assures haemostatic balance between prothrombotic and prohaemorrhage
factors.
Investigation was performed in 20 newly diagnosed patients with acute
leukaemias. At the moment of diagnosis, plasma concentrations decrease
of anticoagulation proteins, synthesised by the liver was observed.
There was also noted an increase of sTM and signifi cant decrease of
sEPCR concentrations – markers of endothelial damage.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 4857kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj