Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2007, 38, 4

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI · JACEK TRELIŃSKI

Leczenie ostrej białaczki u Świadków Jehowy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Treatment of acute leukemia in Jehovah’s Witnesses – a case report and review of the literature

SłOWA KLUCZOWE:
Ostra białaczkaChemioterapiaŚwiadkowie JehowyPrzetoczenie krwi
KEY WORDS:
Acute leukemiaChemotherapyJehovah’s WitnessesBlood transfusion
pełna treść »
STRESZCZENIE: Leczenie ostrej białaczki u chorych, którzy ze względów religijnych odmawiają przyjmowania preparatów krwi stanowi bardzo trudny problem dla hematologów. W pracy przedstawiamy przypadek 27 letniego pacjenta, Świadka Jehowy, leczonego z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej T-komórkowej, powikłanej zespołem rozsianego krzepnięcia śródnaczyniowego. Chory otrzymał standardową chemioterapię indukującą remisję (VCR + DNR + PZN +L-asp) i konsolidację. W leczeniu wspomagającym dla opanowania skazy krwotocznej stosowano kwas tranexamowy i cyklonaminę a w leczeniu niedokrwistości związanej z konsolidacją – erytropoetynę. Odmowa przyjmowania preparatów krwi ze względów religijnych nie powinna być powodem rezygnacji ze standardowej terapii ostrej białaczki limfoblastycznej.
SUMMARY: The refusal of Jehovah’s Witnesses with leukemia to accept transfusion provides a major clinical challenge because of the myelosuppressive effects of chemotherapy. A case of 27-year-old Jehovah’s Witness with acute T-lymphoblastic leukemia complicated by disseminated intravascular coagulation (DIC) is presented. He received standard induction (VCR + DNR + PZN + L-asp) and consolidation chemotherapy. For treatment of haemorhagic diathesis and anaemia: tranexamic acid, etamsylate and erythropoietin were used. The refusal to accept blood transfusion should not be the reason to resign from standard treatment of acute lymphoblastic leukemia.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 104kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj