Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

czcionka: [+] powiększ | [-] pomniejsz

Acta Haematologica Polonica, 2012, 43, 1

Katarzyna Skórka · Krzysztof Giannopoulos

Budowa i funkcje jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF kappa B (NF-κB) oraz jego znaczenie w przewlekłej białaczce limfocytowej

The structure and the role of NF-κB proteins and their signifi cance in chronic lymphocytic leukemia

SłOWA KLUCZOWE:
NF-κBprzewlekła białaczka limfocytowanowotworzenie
KEY WORDS:
NF-κBCLLleukemogenesis
pełna treść »
STRESZCZENIE: Jądrowy czynnik transkrypcyjny NF kappa B (NF-κB) pełni znaczącą rolę
w procesach odpornościowych i zapalnych. Zdolność NF-κB do hamowania
apoptozy, indukcji proliferacji oraz nasilania procesu angiogenezy sugeruje,
że NF-κB może być istotnym czynnikiem w procesie onkogenezy i progresji
nowotworu. Przekaźnictwo sygnału NF-κB w guzach litych, a także w nowotworach
hematologicznych, w tym w przewlekłej białaczce limfocytowej
(PBL) jest stale poznawane. Biorąc pod uwagę fakt, że NF-κB jest niezbędny
do przeżycia komórek białaczkowych, należy sądzić, że może stanowić on
dobry cel terapeutyczny w PBL. W artykule przedstawiono aktualny stan
wiedzy na temat struktury i funkcji białek NF-κB, a także mechanizmów ich
aktywacji i znaczenia w PBL.
SUMMARY: The Nuclear Factor kappa B (NF-κB) plays a crucial role in immune and
infl ammatory processes. Moreover NF-κB ability to inhibition of apoptosis,
induction of proliferation and angiogenesis suggest that NF-κB could
be very signifi cant in oncogenesis and tumor progression. Knowledge on
NF-κB signaling in solid tumors and haematological malignancies as well as
CLL (chronic lymphocytic leukemia) constantly expanding. Since NF-κB is
essential to CLL cells survival it is suggested that NF-κB could be a new therapeutic
target in CLL. In this manuscript we summarize current knowledge
about the structure and the functions of NF-κB components and mechanisms
of their activation and importance in CLL.

pełna treść:

pobierzpobierz pełną treść publikacji (PDF 195kb)

Pobierz program Adobe Reader®Do otwarcia plików PDF niezbedny jest darmowy program Adobe Reader® Jeśli nie masz tego programu pobierz go tutaj