Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

8th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma (ICLLM)

on-line, 21-22 maja 2021

Serdecznie zapraszamy na kongres 8th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma  Tureckiego Towarzystwa Hematologicznego, w wersji on-line

Rejestracja i program:

http://icllm2021.org/