Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
4
strona
369

Patrycja Rzepka, Aleksandra Majewska, Lech Sedlak, Tomasz Oleksy, Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień

An extremely rare lineage switch from T -cell lymphoblastic lymphoma into B-cell acute lymphoblastic leukemia at relapse.Niezwykle rzadki przypadek konwersji T-komórkowego chłoniaka limfoblastycznego w ostrą białaczkę limfoblastyczną w nawrocie
tom
43
zeszyt
4
strona
349

Anna Koclęga, Mirosław Markiewicz, Urszula Siekiera, Alicja Dobrowolska, Monika Dzierżak-Mietła, Sylwia Mizia, Patrycja Zielińska, Małgorzata Kopera, Sławomira Kyrcz-Krzemień

Analiza występowania oraz wpływu przeciwciał anty-HLA u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych od częściowo niezgodnych w układzie HLA dawców niesporewnionychAnalysis and influence of anti-HLA antibodies after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from HLA-mismatched unrelated donors
tom
43
zeszyt
3
strona
271

Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Joanna Dziaczkowska-Suszek, Aleksandra Bartkowska-Chrobok, Sławomira Kyrcz-Krzemień

Nowe markery prognostyczne przewlekłej białaczki limfocytowej badane metodą immunofenotypizacjiNew prognostic factors in chronic lymphocytic leukemia diagnosed using an immunophenotypic method
tom
43
zeszyt
1
strona
48

Jan Styczyński, Lidia Gil, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Beata Piątkowska-Jakubas, Krzysztof Kałwak, Jacek Wachowiak, Agnieszka Wierzbowska, Agnieszka Tomaszewska, Katarzyna Drabko, Tomasz Czerw, Mieczysław Komarnicki

Zasady postępowania w zakażeniach wirusem Epsteina-Barr w hematologii, onkologii i transplantologii. Zalecenia grupy roboczej Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji SzpikuStrategy of management in Epstein-Barr virus infections in hematology, oncology and transplantology. Guidelines of Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers
tom
41
zeszyt
4
strona
443

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, GRZEGORZ HELBIG

Aktualne poglądy dotyczące wskazań i skuteczności allogenicznej trans-plantacji krwiotwórczych komórek macierzystych w nowotworach mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnychCurrent opinions on indications and efficacy of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT) for Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms (MPN)
tom
41
zeszyt
3
strona
395

MAŁGORZATA KRAWCZYK-KULIŚ, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ

Współczesne standardy w diagnostyce i leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznejDiagnostic and treatment standards of acute lymphoblastic leukemia in adults
tom
40
zeszyt
2
strona
257

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, GRZEGORZ HELBIG

Pierwotne włóknienie szpiku – istotne postępy diagnostyczne i terapeutyczneDiagnostic and therapeutic progress in the management of primary myelofibrosis
tom
39
zeszyt
4
strona
631

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, SEBASTIAN GIEBEL

Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłychAdvances in treatment of acute lymphoblastic leukemia in adults
tom
34
zeszyt
1
strona
73

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA LECH-MARAŃDA, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, GRZEGORZ MAZUR, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MĄDRY, JANUSZ KŁOCZKO, JAROSŁAW PISZCZ, ANNA DMOSZYŃSKA, MAŁGORZATA ADAMCZYK-CIOCH, STANISŁAW MAJ, BOŻENA MARIAŃSKA, LECH KONOPKA, ANDRZEJ HELLMANN, MAŁGORZTA CAŁBECKA

Porównanie wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) mitoxantronem, etopozydem i małymi dawkami cytarabiny ze standardową chemioterapią daunorubicyną z cytozarem (3+7) u chorych powyżej 60 r.ż. Randomizowane badanie kliniczne II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Białaczek (P ALG) The results of treatment of acute myelogenous leukemia (AML) with mitoxantrone, etoposide and low dose of cytarabine in comparison with standard chemotherapy with daunorubicin and cytarabine (3+7) in the patients older than 60 years. Randomized phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG)
tom
33
zeszyt
2
strona
239

JERZY HOŁOWIECKI, TADEUSZ ROBAK, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, SEBASTIAN GROSICKI, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, ANDRZEJ HELLMANN, ALEKSANDER SKOTNICKI, WIESŁAW JĘDRZEJCZAK, LECH KONOPKA, BARBARA ZDZIARSKA

Daunorubicin, cytarabine and 2-CdA (DAC-7) for remission induction in "de novo" adult acute myeloid leukaemia patients. Evaluation of safety, tolerance and antileukemic activity Daunorubicyna, cytarabina i 2-CdA (DAC-7) w leczeniu indukującym remisję u chorych na ostrą białaczkę szpikową "de novo". Ocena bezpieczeństwa, tolerancji i aktywności przeciwbiałaczkowej
tom
32
zeszyt
2
strona
223

GRZEGORZ HELBIG, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ

Przypadek guza mózgu (oligoastrocytoma) u chorego leczonego z powodu szpiczaka mnogiego A case of brain tumor (oligoastrocytoma) in a patient treated for multiple myeloma