Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
4
strona
689

MARIA KRAJ, BERNADETA CEGLAREK, MONIKA CHEŁSTOWSKA, TOMASZ SZPILA, RENATA HAGEDORNA-TRONINA, RYSZARD POGŁÓD, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA, KRZYSZTOF WARZOCHA, RENATA MARYNIAK, BARBARA KRUK

Transformacja plazmoblastyczna i pozaszpikowa progresja szpiczaka plazmocytowego u chorych leczonych talidomidemPlasmablastic transformation and extramedullary disease progression in multiple myeloma patients treated with thalidomide
tom
42
zeszyt
2
strona
273

MARIA KRAJ, BARBARA KRUK, RYSZARD POGŁÓD, ANDRZEJ SZCZEPIŃSKI

Correlation of serum immunoglobulin free light chain quantification with serum and urine immunofixation in monoclonal gammopathiesKorelacja wyników oznaczeń ilościowych wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych w surowicy z wynikami immunofiksacji białek surowicy i moczu w gammapatiach monoklonalnych
tom
42
zeszyt
2
strona
257

MARIA KRAJ, BARBARA KRUK, RYSZARD POGŁÓD, KRZYSZTOF WARZOCHA

Evaluation of IgG, IgA and IgM monoclonal and biclonal gammopathies by nephelometric measurement of individual immunoglobulin κ/λ ratios – Hevylite assay versus immunofixationOcena IgG, IgA i IgM monoklonalnej i biklonalnej gammapatii metodą nefelometrycznego oznaczania stosunku κ/λ indywidualnych immunoglobulin – Test Hevylite versus immunofiksacja
tom
42
zeszyt
2
strona
201

RYSZARD POGŁÓD

Aspekty transfuzjologiczne leczenia niedokrwistościThe role of transfusion medicine in anemia treatment
tom
41
zeszyt
2
strona
271

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, BARBARA KRUK, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA

Seven – year to 33-year survivals in multiple myelomaSiedmioletnie do 33-letnie przeżycia w szpiczaku plazmocytowym
tom
40
zeszyt
2
strona
425

RYSZARD POGŁÓD

Poprzetoczeniowa choroba – przeszczep przeciw gospodarzowi Transfusion – Associated Graft versus Host Disease (TA-GvHD)
tom
37
zeszyt
2
strona
255

ELŻBIETA KISIEL, ILONA SEFERYŃSKA, MONIKA CHEŁSTOWSKA, IZABELLA KOPEĆ, RYSZARD POGŁÓD, KRZYSZTOF WARZOCHA

Zastosowanie rituximabu w leczeniu cytopenii autoimmunologicznych – przypadki kliniczne The use of rituximab in the treatment of autoimmune cytopenias – case reports
tom
35
zeszyt
2
strona
227

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, STANISŁAW MAJ, JAN PAWLIKOWSKI, URSZULA SOKOŁOWSKA, JANUSZ SZCZEPANIK

Długotrwale badania porównawcze skuteczności i bezpieczeństwa kwasu zoledronowego i pamidronianu w leczeniu szpiczakowej choroby kości Long-term efficacy and safety of zoledronic acid compared with pamidronate in the treatment of myeloma bone disease
tom
33
zeszyt
1
strona
29

RYSZARD POGŁÓD

Cząstki adhezyjne w szpiczaku plazmocytowym Adhesion molecules in multiple myeloma
tom
32
zeszyt
3
strona
337

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, STANISŁAW MAJ

Długie przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego leczonych interferonem Long - term survival of multiple myeloma patients treated with interferon
tom
31
zeszyt
4
strona
379

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, JAN PAWLIKOWSKI, STANISŁAW MAJ

The effect of long-term pamidronate treatment on skeletal morbidity in advanced multiple myeloma Wpływ długotrwałego leczenia pamidronianem na chorobę kości w zaawansowanym szpiczaku plazmocytowym