Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
3
strona
425

ELśBIETA LACHERT, MAGDALENA ŁĘTOWSKA

Metody inaktywacji czynników chorobotwórczych w składnikach krwiMethods of pathogen inactivation in blood products
tom
40
zeszyt
3
strona
731

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, JACEK MUSIAŁ, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, JERZY WINDYGA, JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

Część III: Zasady postępowania we wrodzonych zaburzeniach czynności płytek krwiPart III: Principles of inherited platelet function disorders management
tom
40
zeszyt
2
strona
407

MAGDALENA ŁĘTOWSKA, BARBARA ŚUPAŃSKA

Współczesne poglądy na niektóre powikłania poprzetoczenioweCurrent opinions on some transfusion reactions
tom
40
zeszyt
1
strona
45

PIOTR GRABARCZYK, GRZEGORZ LISZEWSKI, MARIA MIKULSKA, ANETA KOPACZ, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, EWA BROJER, GRUPA BADAWCZA ds. WIRUSÓW REGIONALNYCH CENTRÓW KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

Praktyczne konsekwencje wprowadzenia badań DNA HBV u dawców krwiPractical consequences of HBV DNA screening implementation in blood donors
tom
39
zeszyt
3
strona
565

JERZY WINDYGA, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK,
JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część II: Zasady postępowania w hemofilii A i B powikłanej inhibitoremPolish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part II: Principles of management of haemophilia A and B complicated by inhibitors
tom
39
zeszyt
3
strona
537

JERZY WINDYGA, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK,
JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część I: Zasady postępowania w hemofilii A i BPolish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part I: Principles of haemophilia A and B management
tom
37
zeszyt
1
strona
75

ALEKSANDRA ROSIEK, LECH RZYMKIEWICZ, KATARZYNA OWCZARSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA

Ocena następstw wieloletniego oddawania krwi, osocza i koncentratów krwinek płytkowych Conseąuences of long — term plasma, platelet and whole blood donating
tom
36
zeszyt
2
strona
197

ALEKSANDRA ROSlEK, LECH RZYMKIEWICZ, KATARZYNA OWCZARSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA

Charakterystyka osób oddających krew honorowo w czasie ekip wyjazdowych, organizowanych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii - analiza danych demograficznych, motywacji i wybranych badań Charaeteristies of volunteers donating blood during mobile team tours organized by the lnstitute o/ Haematology and Blood Transfusion - analysis of demographic and motivational data as well as of selected test results
tom
33
zeszyt
3
strona
351

JOLANTA ANTONIEWICZ-PAPIS, ELŻBIETA LACHERT, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ALEKSANDRA DZIECIĄTKOWSKA, JOLANTA WOŹNIAK, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO, BOŻENA MARIAŃSKA

Zastosowanie filtrów antyleukocytarnycb do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej Application of leukoreduction filters for isolation of leukocytes from cord blood
tom
31
zeszyt
1
strona
25

JOLANTA ANTONIEWICZ-PAPIS, ALEKSANDRA DZIECIĄTKOWSKA, ELŻBIETA LACHERT, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, URSZULA PODSTAWKA, DANIEL APEL, BOŻENA MARIAŃSKA, JAN SABLIŃSKI

Sedymentacja jako efektywna metoda wstępnej izolacji komórek macierzystych z krwi pępowinowej Sedimentation as effective method of preliminary isolation of stem cells from cord blood