Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
3
strona
299

Bożena Sokołowska, Aleksandra Nowaczyńska, Sylwia Chocholska, Ksenia Bykowska, Tomasz Gromek, Adam Walter-Croneck, Iwona Hus, Katarzyna Wejksza, Jerzy Świć, Justyna Śliwińska, Aneta Rutkowska, Elżbieta Starosławska, Anna Dmoszyńska

Wtórne nowotwory u chorych z nadpłytkowością samoistną leczonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w LublinieSecondary malignancy in patients with essential thrombocythemia – case reports
tom
41
zeszyt
2
strona
297

BOśENA SOKOŁOWSKA, KSENIA BYKOWSKA, TOMASZ GROMEK, ANNA DMOSZYŃSKA

Zakrzepica żyły wrotnej i śledzionowej – wczesna manifestacja kliniczna nadpłytkowości samoistnej – opis przypadkuPortal and splenic vein thrombosis – as the first presenting symptom of ET
tom
38
zeszyt
4
strona
403

URSZULA SZLENDAK, ANITA GREGOR, AGNIESZKA LIPNIACKA, JOLANTA BIANKETTI, KSENIA BYKOWSKA

Ostra przerywana porfiria – klinika, biochemia i genetykaAcute intermittent porphyria – clinical, biochemical and genetic aspects
tom
37
zeszyt
3
strona
339

ADAM WISZNIEWSKI, KSENIA BYKOWSKA, ALFRED JERZY MEISSNER

Wrodzona trombofilia u chorych z przewlekłym owrzodzeniem żylnym podudzi Inherited thrombophilia in patients with chronic venous leg ulceration
tom
35
zeszyt
1
strona
95

KSENIA BYKOWSKA, JERZY WINDYGA, BARBARA VERTUN-BARANOWSKA, STANISŁAW ŁOPACIUK

Współistnienie mutacji typu Leiden z haplotypem HR2 genu czynnika V Coexistance of the Leiden mutation with the HR2 haplotype in the factor V gene
tom
35
zeszyt
1
strona
89

JERZY WINDYGA, BARBARA VERTUN-BARANOWSKA, EWA STEFAŃSKA, KSENIA BYKOWSKA, STANISŁAW ŁOPACIUK

Zwiększona aktywność czynnika VIII a żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Increased activity of factor VIII and venous thromboembolism
tom
33
zeszyt
4
strona
475

KSENIA BYKOWSKA, BARBARA VERTUN-BARANOWSKA, JERZY WINDYGA, STANISŁAW ŁOPACIUK

Polimorfizm Val34Leu czynnika XIII a ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej The factor XIII Val34Leu polymorphism and the risk of venous thromboembolism