Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
41
zeszyt
2
strona
201

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Wybrane problemy trombofiliiSelected problems of thrombophilia
tom
41
zeszyt
1
strona
89

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, WITOLD PREJZNER, HANNA MAKUCH-ŁASICA, PIOTR TRZONKOWSKI, MIROSŁAW MAJEWSKI, ANDRZEJ HELLMANN

Białaczka włochatokomórkowa oraz gammapatia monoklonalna u pacjenta z przewlekłą białaczką limfocytowąIncidence of hairy cell leukemia and monoclonal gammapathy in a patient with chronic lymphocytic leukemia
tom
40
zeszyt
3
strona
645

MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, MICHAŁ GNIOT, MARIA LEWANDOWSKA, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Mutacje onkogenu BCR-ABL u chorych z CML leczonych imatynibem: ocena związku z kliniczną, cytogenetyczną i molekularną progresją chorobyBCR-ABL gene mutations in CML patients treated with imatinib: relation with clinical, cytogenetic and molecular disease progression
tom
40
zeszyt
2
strona
199

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Badanie mutacji kinazy tyrozynowej BCR-ABL w przewlekłej białaczce szpikowejMutation study of BCR-ABL tyrosine kinase in patients with chronic myeloid leukemia
tom
39
zeszyt
1
strona
119

TOMASZ SACHA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, KAJETANA FORYCIARZ, MICHAŁ GNIOT, DAMIAN SZATKOWSKI, IZABELA FLOREK, MAGDALENA ZAWADA MAREK SIEMIĄTKOWSKI, KATARZYNA BORYCKA, MONIKA LEWANDOWSKA, MIROSŁAW MAJEWSKI

Wytyczne dotyczące analizy mutacji domeny kinazy tyrozynowej genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową: stanowisko uzgodnione z Polish Adult Leukemia Group Recommendations for analysis of BCR-ABL tyrosine kinase domain gene mutations in patients with chronic meylogenous leukemia: opinion accepted by the Polish Adult Leukemia Group
tom
38
zeszyt
1
strona
5

MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Możliwe konsekwencje biologiczne terapii STI571 Possible biological consequences of STI571 treatment
tom
37
zeszyt
4
strona
485

JOANNA RUPA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Granulopoeza: od roli zaangażowanych genów do czynników transkrypcyjnych i cytokin Granulopoiesis: from the role of the genes involved to the transcription factors and cytokines
tom
37
zeszyt
4
strona
443

JOANNA RUPA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Praktyczne aspekty oznaczania chimeryzmu hematopoetycznego Practical aspects of hematopoietic chimerism monitoring
tom
36
zeszyt
3
strona
303

MARTA BARAŃSKA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Mutacje punktowe onkogenu BCR-ABL prowadzące do zmniejszenia wrażliwości na terapię imatinihem BCR-ABL oncogene point mutations related with reduced susceptibility to imatinib therapy
tom
36
zeszyt
2
strona
17

JOANNA RUPA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Przydatność rokownicza mutacji genu fms-podobnej kinazy tyrozynowej 3 (FLT3) w chorobach limfo- i mieloproliferacyjnych Prognostic significance oj fms-like tyrosine kinase 3 gene (FLT3) mutations in lympho- and myeloproliferative disorders
tom
36
zeszyt
1
strona
33

MIROSŁAW BOGUSZ, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Choroba von Willebranda: od struktury genu do zaburzeń funkcji cząsteczki białkowej Von Willebrand Disease: the relationship between the gene structure and the functional disorder of von Willebrand factor protein
tom
33
zeszyt
4
strona
505

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, MARIA BIENIASZEWSKA, MAŁGORZATA STACHERA, ANDRZEJ HELLMANN

Transformacja megakarioblastyczna nadpłytkowości samoistnej - opis przypadku Megakaryoblastic translormation of essential thrombocythaemia - a case report
tom
33
zeszyt
4
strona
497

LIDIA GIL, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, JANUSZ HANSZ

Skuteczne leczenie skazy krwotocznej u chorej ze współistnieniem nabytego inhibitora czynnika VIII i przeciwciał antykardiolipinowych Successful treatment of haemorrhagic diathesis in patient with coexistence of acquired factor VIII inhibitor and anticardiolipin antibodies
tom
33
zeszyt
4
strona
431

DAMIAN SZATKOWSKI, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, WITOLD PREJZNER, ANDRZEJ HELLMANN

Ekspresja protoonkogenu c-kit na komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych C-kit protooncogene expression on blastic cells in acute myeloid leukaemia
tom
32
zeszyt
3
strona
295

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, PIOTR KWAŚNIKOWSKI, MAREK ROŻEK, ZOFIA TUROWIECKA, WOJCIECH T. MARKIEWICZ, KRYSTYNA ZAWILSKA

Wrodzona trombofilia w regionie wielkopolskim Inherited thrombophilia in the Great Poland region