Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
135

Krzysztof Chojnowski

Nabyte skazy krwotoczne osoczowe u osób w podeszłym wiekuAcquired coagulation disorders in the elderly patients
tom
42
zeszyt
4
strona
717

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI

Małopłytkowość cykliczna – opis przypadku i przegląd piśmiennictwaCyclic thrombocytopenia – a case report and literature review
tom
42
zeszyt
4
strona
703

MARTA ROBAK, JACEK TRELIŃSKI, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Ocena aktywacji płytek krwi i wybranych parametrów hemostaz u chorych na szpiczaka mnogiegoThe assessment of platelet activation and hemostasis tests in patients with multiple myeloma
tom
41
zeszyt
4
strona
527

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Romiplostym – nowa opcja leczenia pierwotnej małopłytkowości immunologicznejRomiplostim – a new option of primary immune thrombocytopenia therapy
tom
40
zeszyt
4
strona
851

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Postępy w leczeniu przewlekłej małopłytkowości samoistnej (ITP). Romiplostym - nowa era leczenia ITPCurrent management of chronic immune thrombocytopenic purpura (ITP). Romiplostim – a new era in ITP therapy
tom
40
zeszyt
3
strona
731

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, JACEK MUSIAŁ, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, JERZY WINDYGA, JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

Część III: Zasady postępowania we wrodzonych zaburzeniach czynności płytek krwiPart III: Principles of inherited platelet function disorders management
tom
39
zeszyt
4
strona
667

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Nowe leki przeciwkrzepliweNew anticoagulant drugs
tom
39
zeszyt
3
strona
565

JERZY WINDYGA, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK,
JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część II: Zasady postępowania w hemofilii A i B powikłanej inhibitoremPolish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part II: Principles of management of haemophilia A and B complicated by inhibitors
tom
39
zeszyt
3
strona
537

JERZY WINDYGA, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, ANNA KLUKOWSKA, MAGDALENA ŁĘTOWSKA, ANDRZEJ MITAL, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK,
JOANNA ZDZIARSKA, KRYSTYNA ZAWILSKA

POLSKIE ZALECENIA POSTĘPOWANIA WE WRODZONYCH SKAZACH KRWOTOCZNYCH NA TLE NIEDOBORU CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA. Część I: Zasady postępowania w hemofilii A i BPolish guidelines for the management of inherited bleeding disorders caused by coagulation factor deficiency. Part I: Principles of haemophilia A and B management
tom
39
zeszyt
1
strona
111

JACEK TRELIŃSKI, MARZENA TYBURA, PIOTR SMOLEWSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Ocena aktywacji płytek krwi u chorych na nadpłytkowość samoistną The assessment of platelet activation in patients with essential thrombocythemia
tom
38
zeszyt
4
strona
479

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI

Leczenie ostrej białaczki u Świadków Jehowy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwaTreatment of acute leukemia in Jehovah’s Witnesses – a case report and review of the literature
tom
38
zeszyt
4
strona
473

JACEK TRELIŃSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Rituximab w leczeniu opornej małopłytkowości immunologicznej u dwóch chorych z przewlekłą białaczką limfatycznąRituximab in therapy of refractory immune thrombocytopenia in two patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
38
zeszyt
3
strona
353

JACEK TRELIŃSKI, JERZY RATAJCZAK, WOJCIECH DĄBROWSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Zagrażające życiu krwawienie u chorego z hemofilią A powikłaną krążącym inhibitorem o wysokim mianie – problemy terapeutyczne Life-threatening bleeding in patient with haemophilia A complicated by high-titer factor VIII inhibitor - therapeutic dilemma
tom
38
zeszyt
3
strona
303

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI

Rekombinowany aktywny czynnik VII (rVIIa) – uniwersalny lek przeciwkrwotoczny? Zastosowanie rVIIa w leczeniu krwawień u chorych ze skazami płytkowymi Recombinant factor VIIa (rFVIIa) – a universal hemostatic agent? Use of rFVIIa in controlling bleeding in patients with platelet disorders
tom
37
zeszyt
4
strona
593

JACEK TRELIŃSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Severe immune thrombocytopenic purpura in a patient with chronic granulomatous disease Małopłytkowość immunologiczna o ciężkim przebiegu klinicznym u chorej z przewlekłą chorobą ziarniniakową
tom
36
zeszyt
4
strona
363

JACEK TRELIŃSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Hydroksymocznik W leczeniu nadpłytkowości samoistnej i czerwienicy prawdziwej - kontrowersje dotyczące leukemogennego działania Hydroxyurea in the treatment of essential thrombocythemia and polycythemia vera - controversy regarding its leukemogenic potential
tom
36
zeszyt
3
strona
335

OLGA GRZYBOWSKA-IZYDORCZYK, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, TADEUSZ ROBAK

Choroby nowotworowe układu limfatycznego u pacjentów Z zespołem Sjogrena. Opisy przypadków i przegląd literatury Lymphoid malignancies in patients with Sjogren's sydrome. Case reports and review of the literature
tom
36
zeszyt
1
strona
107

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI, TADEUSZ ROBAK

Zakrzepowa plamica małopłytkowa skutecznie leczona splenektomią - opis przypadku Splenectomy is effective treatment of recurrent thrombotic thrombocytopenic purpura - a case report
tom
36
zeszyt
1
strona
95

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI, EWA WAWRZYNIAK, TADEUSZ ROBAK

Przewlekła białaczka szpikowa przebiegająca pod maską nadpłytkowości - opis 2 przypadków Chrome myeloid leukaemia imitating essential thrombocythaemia - report of 2 eases
tom
36
zeszyt
1
strona
73

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKl, MAŁGORZATA KAMOCKA , WOJCIECH P. MIELICKI

Ocena aktywności prokoagu1anta nowotworowego u chorych na szpiczaka mnogiego Assessment of cancer procoagulant activity in patients with multiple myeloma
tom
33
zeszyt
2
strona
139

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Zaburzenia hemostazy w ostrych białaczkach Hemostasis disorders in acute leukemias
tom
32
zeszyt
3
strona
287

JACEK TRELIŃSKI, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Ocena czynności płytek krwi u chorych z zespołami mielodysplastycznymi The assessment of platelet function in patients with myelodysplastic syndromes
tom
31
zeszyt
4
strona
371

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI

The coagulopathy of acute lymphoblastic leukemia Zaburzenia krzepnięcia w ostrej białaczce limfoblastycznej
tom
31
zeszyt
2
strona
201

JOANNA GÓRA-TYBOR, WALDEMAR BUDŹKO, ELŻBIETA WISZNIEWSKA-GAUER, KRZYSZTOF CHOJNOWSKI

Przewlekła białaczka szpikowa u ciężarnej - problemy terapeutyczne. Opis przypadku Chronic myeloid leukaemia during pregnancy - therapeutical problems. Case report