Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
3
strona
296

Anna Torska, Kazimierz Sułek, Janusz Romanowski

Guzkowy przerost limfoidalny błony śluzowej przewodu pokarmowego u pacjentki z pospolitym zmiennym niedoborem odpornościNodular lymphoid hyperplasia of the mucosa of gastrointestinal tract in women with common variable immunodeficiency
tom
43
zeszyt
2
strona
113

Kazimierz Sułek, Wiesław Skrzyński

Jak być dobrym hematologiem – uwarunkowania ze strony chorego oraz osobowości lekarzaHow to be a good Haematologist – conditions on the part of patient and physicians personality
tom
43
zeszyt
1
strona
63

Kazimierz Sułek

Chłoniak z obwodowych komórek T, gdzie indziej niesklasyfi kowany (PTCL-NOS)Peripheral T-cell lymphoma (PTCL-NOS)
tom
42
zeszyt
4
strona
609

KAZIMIERZ SUŁEK

Chłoniak rozlany z dużych limfocytów B – charakterystyka postaci i ich różnicowanieDiffuse large B-cell lymphoma – characteristics and differential diagnosis
tom
42
zeszyt
3
strona
559

KAZIMIERZ SUŁEK

Być hematologiem – w poszukiwaniu etosuBeing a hematologist – in the search of ethos
tom
41
zeszyt
2
strona
209

KAZIMIERZ SUŁEK, RENATA ANNA PIUSIŃSKA-MACOCH

Struktura i budowanie nadzieiStructure and fostering of hope
tom
41
zeszyt
2
strona
141

KAZIMIERZ SUŁEK, WALDEMAR SAWICKI

Podejście diagnostyczne do pacjenta z izolowaną leukopeniąDiagnostic approach to patient with isolated leukopenia
tom
41
zeszyt
2
strona
131

JANUSZ HAŁKA, KAZIMIERZ SUŁEK

Choroby krwi wywołane przez lekiBlood disorders due to drugs
tom
40
zeszyt
2
strona
281

KAZIMIERZ SUŁEK

Leczenie nowotworowych chorób krwi w wieku podeszłymTreatment of hematological malignancies in the elderly
tom
36
zeszyt
3
strona
317

BOŻENA KATARZYNA BUDZISZEWSKA, RENATA PIUSIŃSKA-MACOCH, KAZIMIERZ SUŁEK, ADAM STĘPIEŃ

Psychologiczne problemy rodziny pacjentów z chorobami nowotworowymi krwi w koncepcji systemowej Psychological problems of the Family of the patients with haematological malignancies in the system theory
tom
34
zeszyt
4
strona
407

BOŻENA KATARZYNA BUDZISZEWSKA, KAZIMIERZ SUŁEK

Transformacje w przewlekłych chorobach mieloproliferacyjnych Transformation in chronic myeloproliferative diseases
tom
31
zeszyt
4
strona
337

KAZIMIERZ SUŁEK

Zastosowanie interleukiny-2 w hematologii Application of interleukin-2 in hematology