Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
41
zeszyt
4
strona
535

KATARZYNA GUZ1, JUSTYNA SMOLARCZYK-WODZYŃSKA1, MAŁGORZATA DAWIDOWSKA2,
JUSTYNA JÓŁKOWSKA-BARANIAK2, AGNIESZKA ORZIŃSKA1, JOANNA SKULIMOWSKA3,
JADWIGA SAWECKA, MONIKA KRASZEWSKA, AGNIESZKA TOMASZEWSKA, BARBARA NASIŁOWSKA-ADAMSKA, BOŻENA MARIAŃSKA, JACEK WACHOWIAK, MICHAŁ WITT, EWA BROJER

Ocena chimeryzmu po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych przy pomocy metody RQ-PCR – standaryzacja metody i porównanie z techniką STR-PCREvaluation of chimerism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation using the RQ-PCR method – its standardization and comparison with the STRPCR method
tom
40
zeszyt
3
strona
697

HALINA MICHUR, KATARZYNA GUZ, KRYSTYNA MAŚLANKA, ANDRZEJ MISIAK, MAŁGORZATA UHRYNOWSKA, ANNA EJDUK, EWA BROJER

Wpływ ekspresji antygenów HPA-15 płytek krwi na wykrywanie przeciwciał anty-HPA-15The HPA-15 antigen expression and its effect on the detection of anti-HPA-15 antibodies
tom
36
zeszyt
2
strona
189

KRYSTYNA MAŚLANKA, KATARZYNA GUZ, MAŁGORZATA UHRYNOWSKA, BARBARA ŻUPAŃSKA

Rejestr dawców z oznaczonymi swoistymi antygenami płytek krwi (HP A) i jego zastosowanie w transfuzjologii Registry of blood donors typed for human platelet antigens (HPA) and its application in platelet transfusion
tom
34
zeszyt
3
strona
347

KATARZYNA GUZ, KRYSTYNA MAŚLANKA, EWA BROJER, BARBARA ŻUPAŃSKA

Wartość badania allelu HLA DRB3*0101 jako czynnika rokowniczego alloimmunizacji w wyniku niezgodności matczyno-płodowej w zakresie płytkowego antygenu HPA-1a Predictive value of HLA DRB3*0101 for HPA-1a alloimmunisation in platelet fetomaternal incompatibility due to HPA-1a antigen