Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
2
strona
141

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Inhibitory kinaz tyrozynowych drugiej generacji w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową opornych na imatynib w świetle doniesień literaturowych i doświadczeń własnychSecond tyrosine kinase inhibitors generation in patients with chronic myeloid leukemia resistant to imatinib in the view of literature and single center experience
tom
42
zeszyt
1
strona
17

MAGDALENA ZAWADA, SYLWIA CZEKALSKA, IZABELA FLOREK, TOMASZ SACHA,
KAJETANA FORYCIARZ, ELŻBIETA PĘCEK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Możliwości diagnostyki i śledzenia skuteczności leczenia wybranych nowotworowych schorzeń hematologicznych przy pomocy markerów molekularnychMolecular markers as a tool for diagnostics and treatment efficacy monitoring in selected neoplastic haematological disorders
tom
40
zeszyt
2
strona
233

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Leczenie chorych w fazie chronicznej przewlekłej białaczki szpikowej wykazujących oporność na imatynibTherapy of patients in chronic phase of chronic myelogenous leukemia resistant to imatinib
tom
40
zeszyt
1
strona
5

KAJETANA FORYCIARZ, TOMASZ SACHA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Cytopenie w trakcie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych – praktyczne aspekty postępowaniaCytopenia during chronic myeloid leukemia treatment with tyrosine kinase inhibitors – practical aspects
tom
39
zeszyt
1
strona
119

TOMASZ SACHA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, KAJETANA FORYCIARZ, MICHAŁ GNIOT, DAMIAN SZATKOWSKI, IZABELA FLOREK, MAGDALENA ZAWADA MAREK SIEMIĄTKOWSKI, KATARZYNA BORYCKA, MONIKA LEWANDOWSKA, MIROSŁAW MAJEWSKI

Wytyczne dotyczące analizy mutacji domeny kinazy tyrozynowej genu BCR-ABL u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową: stanowisko uzgodnione z Polish Adult Leukemia Group Recommendations for analysis of BCR-ABL tyrosine kinase domain gene mutations in patients with chronic meylogenous leukemia: opinion accepted by the Polish Adult Leukemia Group