Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
1
strona
83

Marzenna Galar, Jarosław Piszcz, Anna Szumowska, Łukasz Bołkun, Janusz Kłoczko

Układ antykoagulacyjny białka C w ostrych białaczkachProtein C anticoagulant system in acute leukaemias
tom
42
zeszyt
2
strona
235

JAROSŁAW PISZCZ, PIOTR RADZIWON, ŁUKASZ BOŁKUN, EWA CICHOCKA, JANUSZ KŁOCZKO

Ekspresja receptorów waniloidowych (TRPV1) w limfocytach B u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytowąVanilloid receptor (TRPV1) expression in B-cell lymphocytes of patients with chronic lymphocytic leukaemia
tom
41
zeszyt
2
strona
253

AGNIESZKA KULCZYŃSKA, AGNIESZKA KOSTUR, JAROSŁAW PISZCZ

Białka szoku cieplnego (HSP) w patogenezie i leczeniu chorób nowotworowychHeat shock proteins in the pathogenesis and treatment of cancer
tom
41
zeszyt
1
strona
79

WŁODZIMIERZ ŁUCZYŃSKI, ANNA STASIAK-BARMUTA, JAROSŁAW PISZCZ, EDYTA CICHOCKA, ELŻBIETA IŁENDO, RADOSŁAW JAWOROWSKI, MARYNA KRAWCZUK-RYBAK, JANUSZ KŁOCZKO

Komórki supresyjne z linii mieloidalnej są obecne we krwi pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytowąMyeloid-derived suppressor cells present in the peripheral blood of patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
38
zeszyt
2
strona
225

WŁODZIMIERZ ŁUCZYŃSKI, ANNA STASIAK-BARMUTA, JAROSŁAW PISZCZ, ELŻBIETA IŁENDO, OKSANA KOWALCZUK, MARYNA KRAWCZUK-RYBAK, JANUSZ KŁOCZKO, LECH CHYCZEWSKI, ADAM PARFIEŃCZYK, DOROTA HARASIUK, BERNADETTA BLECHARCZYK, MARZENNA GALAR, ELIZA BLUSIEWICZ

Reakcja allogenicznych limfocytów T na komórki dendry- tyczne uzyskane z komórek przewlekłej białaczki limfocytowej Reaction of allogeneic T-cells in response to chronic lymphocytic leukemia-derived dendritic cells
tom
34
zeszyt
1
strona
73

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA LECH-MARAŃDA, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, GRZEGORZ MAZUR, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MĄDRY, JANUSZ KŁOCZKO, JAROSŁAW PISZCZ, ANNA DMOSZYŃSKA, MAŁGORZATA ADAMCZYK-CIOCH, STANISŁAW MAJ, BOŻENA MARIAŃSKA, LECH KONOPKA, ANDRZEJ HELLMANN, MAŁGORZTA CAŁBECKA

Porównanie wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) mitoxantronem, etopozydem i małymi dawkami cytarabiny ze standardową chemioterapią daunorubicyną z cytozarem (3+7) u chorych powyżej 60 r.ż. Randomizowane badanie kliniczne II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Białaczek (P ALG) The results of treatment of acute myelogenous leukemia (AML) with mitoxantrone, etoposide and low dose of cytarabine in comparison with standard chemotherapy with daunorubicin and cytarabine (3+7) in the patients older than 60 years. Randomized phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG)