Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
104

Jan Walewski

Chłoniak z komórek płaszcza u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii w wysokich dawkachMantle cell lymphoma in patients non-eligible for high-dose chemotherapy
tom
44
zeszyt
1
strona
3

Anna Dmoszyńska, Adam Walter-Croneck, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Beata Stella-Hołowiecka, Jan Walewski, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Wiater, Ewa Lech-Marańda, Joanna Mańko, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Jamroziak, Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Aleksander Skotnicki, Krzysztof Giannopoulos

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2013Guidelines of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma and other plasmacytic dyscrasias for 2013
tom
43
zeszyt
2
strona
210

Joanna Romejko-Jarosińska, Ewa Paszkiewicz-Kozik, Michał Szymczyk, Beata Ostrowska, Katarzyna Domańska-Czyż, Monika Świerkowska-Czeneszew, Lidia Popławska, Eugeniusz Krzysztof Machaj, Jan Walewski

Wczesna niehematologiczna toksyczność po chemioterapii w wysokich dawkach i autologicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory limfoidalne powyżej 60. roku życiaEarly nonhaematological toxicity after autologous hematopoietic stem cell transplantation in elderly lymphoma patients
tom
43
zeszyt
1
strona
7

Anna Dmoszyńska, Adam Walter-Croneck, Joanna Mańko, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Beata Stella-
Hołowiecka, Jan Walewski, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Wiater, Ewa
Lech-Marańda, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak,
Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Aleksander Skotnicki

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego na rok 2012Recommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma for 2012
tom
42
zeszyt
2
strona
309

LIDIA POPŁAWSKA, JOANNA ROMEJKO-JAROSIŃSKA, BEATA OSTROWSKA, KATARZYNA DOMAŃSKA-CZYś, EWA PASZKIEWICZ-KOZIK, JAN WALEWSKI

Wpływ leczenia przedprzeszczepowego rytuksymabem na przeŜycie po autologicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaka rozlanego z komórek BImpact of rituximab in pre-transplant treatment on survival after autologous hematopoietic stem cell transplantation in patients with diffuse large B cell lymphoma
tom
40
zeszyt
3
strona
763

ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA KRAJ, ADAM WALTER-CRONECK, JAN WALEWSKI, JOANNA MAŃKO, DOMINIK DYTFELD, MIECZYSŁAW KOMARNICKI, ANDRZEJ HELLMANN, ALEKSANDER SKOTNICKI

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowegoRecommendations of Polish Myeloma Group concerning diagnosis and therapy of multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
125

JAN WALEWSKI, ANNA DĄBROWSKA-IWANICKA, KATARZYNA DOMAŃSKACZYŚ, GRZEGORZ RYMKIEWICZ

Chłoniaki o wysokiej agresywności klinicznejAggressive lymphoma