Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
3
strona
265

Jan Styczyński, Krzysztof Kałwak, Marek Ussowicz, Joanna Owoc-Lempach, Alicja Chybicka, Anna
Pieczonka, Robert Dębski, Anna Krenska, Katarzyna Drabko, Jerzy Kowalczyk, Dariusz Boruczkowski,
Mariusz Wysocki, Jacek Wachowiak

Przeszczepianie krwi pępowinowej w polskich ośrodkach pediatrycznych: raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczychcord blood transplantations in Polish pediatric centers: report of the Polish Pediatric Group for hematopoietic stem cell transplantation
tom
43
zeszyt
1
strona
48

Jan Styczyński, Lidia Gil, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Beata Piątkowska-Jakubas, Krzysztof Kałwak, Jacek Wachowiak, Agnieszka Wierzbowska, Agnieszka Tomaszewska, Katarzyna Drabko, Tomasz Czerw, Mieczysław Komarnicki

Zasady postępowania w zakażeniach wirusem Epsteina-Barr w hematologii, onkologii i transplantologii. Zalecenia grupy roboczej Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji SzpikuStrategy of management in Epstein-Barr virus infections in hematology, oncology and transplantology. Guidelines of Polish Federation of Bone Marrow Transplant Centers
tom
42
zeszyt
3
strona
567

KATARZYNA DERWICH, OLGA ZAJĄC-SPYCHAŁA, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA, MAŁGORZATA DAWIDOWSKA, JACEK WACHOWIAK

Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci za pomocą protokołu ALL IC BFM 2002. Badanie jednoośrodkoweTherapy results of acute lymphoblastic leukemia in children treated according to the ALL IC BFM 2002 protocol. Single-center study
tom
41
zeszyt
4
strona
535

KATARZYNA GUZ1, JUSTYNA SMOLARCZYK-WODZYŃSKA1, MAŁGORZATA DAWIDOWSKA2,
JUSTYNA JÓŁKOWSKA-BARANIAK2, AGNIESZKA ORZIŃSKA1, JOANNA SKULIMOWSKA3,
JADWIGA SAWECKA, MONIKA KRASZEWSKA, AGNIESZKA TOMASZEWSKA, BARBARA NASIŁOWSKA-ADAMSKA, BOŻENA MARIAŃSKA, JACEK WACHOWIAK, MICHAŁ WITT, EWA BROJER

Ocena chimeryzmu po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych przy pomocy metody RQ-PCR – standaryzacja metody i porównanie z techniką STR-PCREvaluation of chimerism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation using the RQ-PCR method – its standardization and comparison with the STRPCR method
tom
40
zeszyt
2
strona
321

JACEK WACHOWIAK

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych u dzieciHematopoietic stem cell transplantation in children
tom
38
zeszyt
1
strona
91

JAN MACIEJ ZAUCHA, DOMINIK DYTFELD, MAŁGORZATA ROKICKA, ALEKSANDRA HOŁOWIECKA-GORAL, DOROTA HAWRYLECKA, TIGRAN TOROSIAN, MIROSŁAW MARKIEWICZ, JACEK WACHOWIAK, JERZY KOWALCZYK, JERZY HOŁOWIECKI

Nowe kryteria rozpoznania i klasyfikacji przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi – raport z Warsztatów Transplantologicznych Warszawa 2006 New criteria of diagnosis and staging of chronic graft versus host disease – report from Transplantation Workshop Warsaw 2006
tom
33
zeszyt
3
strona
341

MARIUSZ WYSOCKI, JAN STYCZYŃSKI, ROBERT DĘBSKI, MAŁGORZATA KUBICKA, WALENTYNA BALWIERZ, EDYTA JURASZEWSKA, ROMA ROKICKA-MILEWSKA, IWONA MALINOWSKA, MICHAŁ MATYSIAK, ELŻBIETA STAŃCZAK, ANNA BALCERSKA, ANNA PŁOSZYŃSKA, JERZY R. KOWALCZYK, JOLANTA STEFANIAK, URSZULA MAŁEK, JACEK WACHOWIAK, BENIGNA MAZUR, DANUTA SOŃTA-JAKIMCZYK, TOMASZ SZCZEPAŃSKI, ALICJA CHYBICKA, MAŁGORZATA RAŚ

Profil oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle wartości centylowych. Raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds Leczenia Białaczek i Chłoniaków Drug resistance profile in childhood acute lymphoblastic leukemia on diagnosis and at relapse with respect to percentile values. Report of the Polish Pediatric Leukemia and Lymphoma Study Group