Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
99

Jacek Roliński, Marcin Pasiarski, Iwona Hus, Stanisław Góźdź

Profilaktyka i leczenie zakażeń u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąPrevention and treatment of infections in patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
43
zeszyt
4
strona
336

Agnieszka Bojarska-Junak, Iwona Hus, Karolina Olszewska-Bożek, Sylwia Chocholska, Ewa Wąsik-Szczepanek, Waldemar Tomczak, Justyna Miłczak, Anna Dmoszyńska, Jacek Roliński

Analysis of ex vivo A poptosis of B and T cells from P eripheral Blood and Bone M arrow of P atients with C hronic L ymphocytic L eukemiaAnaliza apoptozy ex vivo komórek B i T z krwi obwodowej i szpiku kostnego chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
tom
43
zeszyt
2
strona
215

Iwona Hus, Magdalena Wasiak, Justyna Miłczek, Jacek Roliński

Generacja komórek dendrytycznych z monocytów krwi obwodowej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową przy użyciu GM-CS CS F, IL-4 i TN TN F nie indukuje ich właściwości tolerogennychGeneration of dendritic cells from peripheral blood monocytes from patients with chronic lymphocytic leukemia using GM-CSF, IL-4 and TNF does not induce their tolerogenic properties
tom
40
zeszyt
2
strona
531

IWONA HUS, JACEK ROLIŃSKI

Limfocyty T regulatorowe i Th17 w chorobach limfoproliferacyjnychT regulatory and Th17 cells in lymphoproliferative diseases
tom
40
zeszyt
1
strona
103

MAŁGORZATA SIEKLUCKA, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK, AGATA SURDACKA, IWONA HUS, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, KAMILA MAZUREK, JACEK ROLIŃSKI, ANNA DMOSZYŃSKA

Ekspresja białka Par-4 w limfocytach B chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową – doniesienie wstępneProstate apoptosis response - 4 (Par-4) protein expression in B cells of chronic lymphocytic leukaemia patients – a pilot study
tom
37
zeszyt
3
strona
305

KRZYSZTOF GIANNOPOULOS,, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK ROLIŃSKI, Li LI, IWONA HUS, JACEK TABARKIEWICZ, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK, JOCHEN GREINER, MICHAEL SCHMITT

RHAMM/CD168 może stanowić nowy cel dla immunoterapii pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową RHAMM/CD168 might represent novel target for immunotherapy of patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
33
zeszyt
3
strona
323

MAŁGORZATA KOWAL, JACEK ROLIŃSKI, ANNA DMOSZYŃSKA, ANDRZEJ BORZĘCKI, HALINA BORZĘCKA, GERARD KEITH

Genomowa hipometylacja u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową Genomic hypomethylation in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
32
zeszyt
3
strona
267

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, JACEK ROLIŃSKI

Cytogenetyczna i molekularna analiza przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej. Część II. Aberracje chromosomu 12 Cytogenetic and molecular analysis of B-cell chronic lymphocytic leukemia Part II. Chromosome 12 aberrations
tom
31
zeszyt
3
strona
259

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, JACEK ROLIŃSKI

Rola domniemanego antygenu w etiopatogenezie przewlekłej białaczki limfatycznej B-komórkowej The role of a putative antigen in the aetiopathogenesis of B-cell chronic lymphocytic leukemia