Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
99

Jacek Roliński, Marcin Pasiarski, Iwona Hus, Stanisław Góźdź

Profilaktyka i leczenie zakażeń u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąPrevention and treatment of infections in patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
43
zeszyt
4
strona
336

Agnieszka Bojarska-Junak, Iwona Hus, Karolina Olszewska-Bożek, Sylwia Chocholska, Ewa Wąsik-Szczepanek, Waldemar Tomczak, Justyna Miłczak, Anna Dmoszyńska, Jacek Roliński

Analysis of ex vivo A poptosis of B and T cells from P eripheral Blood and Bone M arrow of P atients with C hronic L ymphocytic L eukemiaAnaliza apoptozy ex vivo komórek B i T z krwi obwodowej i szpiku kostnego chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
tom
43
zeszyt
3
strona
299

Bożena Sokołowska, Aleksandra Nowaczyńska, Sylwia Chocholska, Ksenia Bykowska, Tomasz Gromek, Adam Walter-Croneck, Iwona Hus, Katarzyna Wejksza, Jerzy Świć, Justyna Śliwińska, Aneta Rutkowska, Elżbieta Starosławska, Anna Dmoszyńska

Wtórne nowotwory u chorych z nadpłytkowością samoistną leczonych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w LublinieSecondary malignancy in patients with essential thrombocythemia – case reports
tom
43
zeszyt
2
strona
234

Marcin Pasiarski, Iwona Hus, Małgorzata Skowronek, Marzena Wątek

Współwystępowanie czerwienicy prawdziwej i chłoniaka rozlanego z dużych komórek B – opis przypadkuCo-occurrence of polycythemia vera (PV) and diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) – a case study
tom
43
zeszyt
2
strona
215

Iwona Hus, Magdalena Wasiak, Justyna Miłczek, Jacek Roliński

Generacja komórek dendrytycznych z monocytów krwi obwodowej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową przy użyciu GM-CS CS F, IL-4 i TN TN F nie indukuje ich właściwości tolerogennychGeneration of dendritic cells from peripheral blood monocytes from patients with chronic lymphocytic leukemia using GM-CSF, IL-4 and TNF does not induce their tolerogenic properties
tom
41
zeszyt
2
strona
309

ANNA TWARDOSZ, AGATA CHRZANOWSKA, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki piersi – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwaBreast lymphoma – report of two cases and review of literature
tom
41
zeszyt
2
strona
303

AGATA CHRZANOWSKA-KAPICA, ANNA TWARDOSZ, IWONA HUS, ANNA CZEREPIŃSKA, ELŻBIETA STAROSŁAWSKA

Chłoniaki tarczycy – analiza problemu na podstawie opisu trzech przypadkówThyroid lymphoma – a report of three cases
tom
41
zeszyt
2
strona
229

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA

Bendamustyna jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowejBendamustine as a new treatment option for chronic lymphocytic leukemia
tom
40
zeszyt
2
strona
531

IWONA HUS, JACEK ROLIŃSKI

Limfocyty T regulatorowe i Th17 w chorobach limfoproliferacyjnychT regulatory and Th17 cells in lymphoproliferative diseases
tom
40
zeszyt
1
strona
103

MAŁGORZATA SIEKLUCKA, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK, AGATA SURDACKA, IWONA HUS, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, KAMILA MAZUREK, JACEK ROLIŃSKI, ANNA DMOSZYŃSKA

Ekspresja białka Par-4 w limfocytach B chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową – doniesienie wstępneProstate apoptosis response - 4 (Par-4) protein expression in B cells of chronic lymphocytic leukaemia patients – a pilot study
tom
39
zeszyt
4
strona
707

IWONA HUS

Nowe kierunki w immunoterapii nowotworów układu krwiotwórczegoNovel strategies of immunotherapy in hematological malignancies
tom
39
zeszyt
2
strona
153

IWONA HUS

Immunoterapia jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej Immunotherapy as a new treatment option for patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
37
zeszyt
3
strona
305

KRZYSZTOF GIANNOPOULOS,, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK ROLIŃSKI, Li LI, IWONA HUS, JACEK TABARKIEWICZ, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK, JOCHEN GREINER, MICHAEL SCHMITT

RHAMM/CD168 może stanowić nowy cel dla immunoterapii pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową RHAMM/CD168 might represent novel target for immunotherapy of patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
35
zeszyt
3
strona
311

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA

ZAP-70 nowy czynnik prognostyczny w przewlekłej białaczce limfocytowej B-komórkowej ZAP-70 - a new prognostic factor in B-cell chronic lymphocytic leukaemia
tom
34
zeszyt
2
strona
247

MARIA CIACH, ANNA DMOSZYŃSKA, DARIUSZ JAWNIAK, MAREK HUS, IWONA HUS

Nowe możliwości leczenia ostrej białaczki promielocytowej na podstawie analizy jednego przypadku Acute promyelocytic leukemia - new possibilities of treatment on the basis of one case
tom
33
zeszyt
1
strona
55

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA CIOCH

Zastosowanie erytropoetyny w leczeniu niedokrwistości w przebiegu nowotworów układu krwiotwórczego Efficacy of erythropoietin in the treatment of anaemia associated with haematological malignancies
tom
32
zeszyt
3
strona
327

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, TERESA KAMIŃSKA, ADAM WALTER-CRONECK, MAGDALENA KOKTYSZ, MARIA CIOCH, MARTYNA KANDEFER-SZERSZEŃ

Wytwarzanie czynnika martwicy nowotworów (TNF) i interferonu (IFN) w krótkotermicznej hodowli komórek krwi obwodowej chorych na ostrą białaczkę szpikową Tumor necrosis factor (TNF) and interferon (IFN) production by peripheral blood cells of patients with acute myeloid leukemia in short-term culture
tom
32
zeszyt
2
strona
207

IWONA HUS, DARIUSZ JAWNIAK, ZORIANA SALAMANCZUK, IZABELA KAPUSTA, MAGDALENA GÓRSKA

Nietypowy przebieg ostrej białaczki promielocytowej, z translokacją 15;17, opornej na leczenie kwasem all-trans retynoinowym Uncommon course of acute promyelocytic leukemia with t(15;17), resistant to ATRA treatment
tom
32
zeszyt
1
strona
29

IWONA HUS

Komórki dendrytyczne - (część II): zastosowanie w immunoterapii nowotworów Dendritic cells - application in cancer immunotherapy (Part II)
tom
31
zeszyt
4
strona
361

IWONA HUS

Komórki dendrytyczne - rozwój i funkcja. (Część I) Dendritic cells - development and functions