Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
4
strona
369

Patrycja Rzepka, Aleksandra Majewska, Lech Sedlak, Tomasz Oleksy, Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień

An extremely rare lineage switch from T -cell lymphoblastic lymphoma into B-cell acute lymphoblastic leukemia at relapse.Niezwykle rzadki przypadek konwersji T-komórkowego chłoniaka limfoblastycznego w ostrą białaczkę limfoblastyczną w nawrocie
tom
41
zeszyt
4
strona
443

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, GRZEGORZ HELBIG

Aktualne poglądy dotyczące wskazań i skuteczności allogenicznej trans-plantacji krwiotwórczych komórek macierzystych w nowotworach mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnychCurrent opinions on indications and efficacy of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT) for Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms (MPN)
tom
40
zeszyt
2
strona
257

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, GRZEGORZ HELBIG

Pierwotne włóknienie szpiku – istotne postępy diagnostyczne i terapeutyczneDiagnostic and therapeutic progress in the management of primary myelofibrosis
tom
35
zeszyt
1
strona
79

GRZEGORZ HELBIG, SŁAWOMIRA KRZEMIEŃ, JERZY WOJNAR, TOMASZ FRANCUZ, JERZY HOŁOWIECKI

Ocena aktywności elastolitycznej osocza u chorych z białaczkami szpikowymi, leczonymi allogeniczną transplantacją komórek hemopoetycznych (AlloHSCT) The evaluation of plasma elastolytic activity in patients with myeloid leukemias treated with allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (AlloHSCT)
tom
35
zeszyt
1
strona
63

GRZEGORZ HELBIG, BEATA STELLA-HOŁOWIECKA, DARIUSZ KATA, KRZYSZTOF WOŹNICZKA, JERZY HOŁOWIECKI

Skuteczna terapia imatinibem u pacjenta z zaawansowaną i oporną postacią idiopatycznego zespołu hypereozynofilowego The effective therapy with imatinib in a patient with advanced and resistant form of idiopathic hypereosinophilic syndrome
tom
34
zeszyt
3
strona
331

JERZY HOŁOWIECKI, GRZEGORZ HELBIG, JERZY WOJNAR, SEBASTIAN GIEBEL, MAŁGORZATA KRAWCZYK, DARIUSZ KATA

Wyniki allotransplantacji szpiku u pacjentów z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej po autotransplantacji The results of allogeneic bone marrow transplantation in patients with acute lympboblastic leukemia, who relapsed after initial autologous transplantation
tom
33
zeszyt
2
strona
249

GRZEGORZ HELBIG, MARIA SADUŚ- WOJCIECHOWSKA, MAŁGORZATA KRAWCZYK-KULIŚ, JERZY HOŁOWIECKI

Allotransplantacja szpiku kostnego od ojca może być skutecznym zabiegiem ratunkowym w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej po autotransplantacji Allogeneic bane marrow transplantation from father to daughter as an effective, salvage procedure in a patient with acute lymphoblastic leukemia who relapsed after an autograft
tom
32
zeszyt
2
strona
223

GRZEGORZ HELBIG, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ

Przypadek guza mózgu (oligoastrocytoma) u chorego leczonego z powodu szpiczaka mnogiego A case of brain tumor (oligoastrocytoma) in a patient treated for multiple myeloma
tom
32
zeszyt
2
strona
215

GRZEGORZ HELBIG, DARIUSZ KATA, JERZY HOŁOWIECKI

Przypadek wariantu ostrej białaczki promielocytowej z wysoką ekspresją antygenów CD34, CD117, markerów linii limfocytów B i T oraz nietypową ewolucją obrazu cytomorfologicznego A case of acute promyelocytie leukemia - variant (M3v) with high expression of CD34, CD117, B and T cell lineage antigens and atypical untypical evolution of morphologic smear