Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
40
zeszyt
2
strona
463

BOGUMIŁA MICHALEWSKA

Niedokrwistości autoimmunohemolityczne – znaczenie szczegółowej diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznawania rzadkich przypadkówAutoimmune hemolytic anemias – significance of detailed laboratory testing for diagnosis of rare cases
tom
37
zeszyt
3
strona
407

BOGUMIŁA MICHALEWSKA, MONIKA PELC-KŁOPOTOWSKA, HANNA ŁOPIEŃSKA, BARBARA ŻUPAŃSKA

Ocena w teście erytrofagocytozy klinicznego znaczenia rzadko wykrywanych alloprzeciwciał czerwonokrwinkowych The evaluation of clinical significance of rarely occurring red cell alloantibodies using monocyte monolayer assay
tom
34
zeszyt
2
strona
211

BOGUMIŁA MICHALEWSKA

Czy autokontrola jest konieczna w badaniach przedtransfuzyjnych? Is autocontrol necessary in pretransfusion testing?
tom
33
zeszyt
2
strona
213

BOGUMIŁA MICHALEWSKA, JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK, BARBARA ŻUPAŃSKA

Wykrywanie alloprzeciwciał u chorych z autoprzeciwciałami typu ciepłego przy zastosowaniu glikolu polietylenowego (PEG) Detection of alloantibodies using polyethylene glycol (PEG) in patients with warm autoantibodies
tom
33
zeszyt
2
strona
205

BOGUMIŁA MICHALEWSKA

Częstość niezgodnych prób krzyżowych przy braku alloprzeciwcial wykrywanych w badaniach przeglądowych Frequency of incompatible crossmatches in patients without alloantibodies detected in antibody screening
tom
31
zeszyt
3
strona
315

JADWIGA FABIJAŃSKA-MITEK, AGNIESZKA DŁUŻNIEWSKA, ANGELINA BUJAKOWSKA-MORYL, BARBARA GÓRSKA, BOGUMIŁA MICHALEWSKA

Ciężka niedokrwistość autoimmunohemolityczna z autoprzeciwciałami klasy IgA Severe autoimmune haemolytic anaemia with IgA autoantibodies
tom
31
zeszyt
2
strona
139

BOGUMIŁA MICHALEWSKA

Porównanie dwóch różnych systemów mikrokolumnowych w żelu w wykrywaniu alloprzeciwcial przeciw krwinkom czerwonym Comparison of two different microcolumn gel systems in the detection of red cell alloantibodies