Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
2
strona
315

ANNA WOLSKA, BARBARA CEBULA-OBRZUT, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK

Wpływ ligandów receptorów Toll-podobnych TLR7 i TLR9 na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitroThe influence of Toll-like receptors’ TLR7 and TLR9 ligands on the cells of chronic lymphocytic leukemia in vitro
tom
41
zeszyt
4
strona
557

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI

Ocena aktywności cytotoksycznej nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308 w połączeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej w warunkach ex vivoCytotoxic effect of new etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 in combination with selected anti-neoplastic agents on chronic lymphocytic leukemia cells ex-vivo
tom
41
zeszyt
1
strona
65

PAWEŁ ROBAK, BARBARA CEBULA-OBRZUT, ANNA LINKE-SZEWCZYK, PIOTR SMOLEWSKI1

Cytotoksyczne działanie nowych analogów etodolaku, SDX-101 i SDX-308, na komórki przewlekłej białaczki limfocytowej ex vivoCytotoxic effect of New etodolac analogues: SDX-101 and SDX-308 on chronic lymphocytic leukemia cells ex vivo
tom
40
zeszyt
4
strona
887

ANITA ZABOROWSKA, BARBARA CEBULA-OBRZUT, IDA FRANIAKPIETRYGA, JERZY Z. BŁOŃSKI, PIOTR SMOLEWSKI, TADEUSZ ROBAK, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Wpływ bendamustyny zastosowanej pojedynczo lub w skojarzeniu z analogami nukleozydow purynowych na przeżywalność oraz apoptozę komorek przewlekłej białaczki limfocytowej w hodowli in vitroThe influence of bendamustine used either alone or in combination with purine nucleoside analogues on the viability and apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells in culture in vitro