Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
4
strona
361

Sylwia Czekalska, Beata Piątkowska-Jakubas, Tomasz Sacha, Magdalena Zawada, Izabela Florek, Dorota Link-Lenczowska, Aleksander B. Skotnicki

Monitorowanie kinetyki zmian wczesnego chimeryzmu hematopoetycznego i charakterystyka wszczepienia molekularnego za pomocą metody STR -PCR u pacjentów poddanych alloHSCTEarly hematopoietic chimerism monitoring and molecular engraftment characteristic by STR-PCR method in patients after alloHSCT
tom
42
zeszyt
2
strona
141

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Inhibitory kinaz tyrozynowych drugiej generacji w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową opornych na imatynib w świetle doniesień literaturowych i doświadczeń własnychSecond tyrosine kinase inhibitors generation in patients with chronic myeloid leukemia resistant to imatinib in the view of literature and single center experience
tom
42
zeszyt
2
strona
103

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Znaczenie badania minimalnej choroby resztkowej w nowoczesnym leczeniu chorych na ostrą białaczkę limfoblastycznąImpact of minimal residual disease on modern strategies for acute lymphoblastic leukemia
tom
42
zeszyt
1
strona
17

MAGDALENA ZAWADA, SYLWIA CZEKALSKA, IZABELA FLOREK, TOMASZ SACHA,
KAJETANA FORYCIARZ, ELŻBIETA PĘCEK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Możliwości diagnostyki i śledzenia skuteczności leczenia wybranych nowotworowych schorzeń hematologicznych przy pomocy markerów molekularnychMolecular markers as a tool for diagnostics and treatment efficacy monitoring in selected neoplastic haematological disorders
tom
41
zeszyt
3
strona
381

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowejPrognostic factors in acute myeloid leukaemia
tom
40
zeszyt
4
strona
867

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, PATRYCJA MENSAH-GLANOWSKA, DOROTA HAWRYLECKA, AGNIESZKA BALANA-NOWAK, EDYTA ZDZIŁOWSKA, ZBIGNIEW WALTER, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Odbudowa immunologiczna po autologicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznychImmune reconstitution after autologous hematopoietic cell transplantation
tom
40
zeszyt
4
strona
859

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, PATRYCJA MENSAH-GLANOWSKA, DOROTA HAWRYLECKA, JOANNA WĘGRZYN, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Powikłania infekcyjne u chorych na ostre białaczki i schorzenia limfoproliferacyjne we wczesnym okresie po autologicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych – analiza porównawczaInfectious complications during the early period after autologous hematopoietic cell transplantation in patients with acute leukemia and lymphoproliferative disorders- comparative analysis
tom
40
zeszyt
3
strona
723

JOANNA ZDZIARSKA, RAFAŁ MORGA, AGNIESZKA WALLENTIN-JANIK, BEATA MAZUREK, TERESA IWANIEC, JOLANTA RAŚ, ALEKSANDER B. SKOTNICKI, MAREK MOSKAŁA

Krwiak podtwardówkowy u pacjenta z hipoprokonwertynemiąSubdural hematoma in a patient with hypoproconvertinemia
tom
40
zeszyt
2
strona
233

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Leczenie chorych w fazie chronicznej przewlekłej białaczki szpikowej wykazujących oporność na imatynibTherapy of patients in chronic phase of chronic myelogenous leukemia resistant to imatinib
tom
40
zeszyt
1
strona
5

KAJETANA FORYCIARZ, TOMASZ SACHA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Cytopenie w trakcie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych – praktyczne aspekty postępowaniaCytopenia during chronic myeloid leukemia treatment with tyrosine kinase inhibitors – practical aspects
tom
39
zeszyt
3
strona
527

ANDRZEJ HELLMANN, MARIA BIENIASZEWSKA, MARIA PODOLAKDAWIDZIAK, ANNA DMOSZYŃSKA, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, TADEUSZ ROBAK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Aktualne wskazania diagnostyczno-terapeutyczne panelu ekspertów w nadpłytkowości samoistnejProposal of diagnostic criteria and therapy of essentials thrombocytaemia – current recommendation of polish expert panel
tom
37
zeszyt
4
strona
539

ANNA KĘDZIERSKA, AGATA PIETRZYK, JOLANTA KĘDZIERSKA, PIOTR KOCHAN, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Immunodiagnostyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych o etiologii Aspergillus i Candida w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego Immunodiagnosis of invasive Aspergillus and Candida infections in patients with haematological malignancies
tom
36
zeszyt
1
strona
5

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ALICJA NOWAKOWSKA-KOPERA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Gemtuzumab - ozogamycyna (GO) W leczeniu ostrej białaczki szpikowej Gemtuzumab - ozogamicin (GO) in the treatment of acute myeloid leukemia
tom
35
zeszyt
4
strona
549

JACEK JUSZCZYK, ALFRED SAMET, KATARZYNA HRYCKIEWICZ, JANUSZ KŁOCZKO, MAŁGORZATA PAWŁOWSKA, ANDRZEJ HELLMANN, WITOLD PREJZNER, JERZY HOŁOWIECKI, MAREK SEWERYN, ALEKSANDER B. SKOTNICKI, BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, JOANNA WĘGRZYN, TADEUSZ ROBAK, EWA LECH-MARAŃDA, BARBARA ZDZIARSKA, ADAM GOSZCZYŃSKI, LECH KONOPKA, JACEK KARST, BERNADETA CEGLAREK, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, JADWIGA NOWICKA

Posocznica "jednego dnia" w oddziałach hematologicznych "One day" sepsis in the haematological departments
tom
35
zeszyt
4
strona
404

MAGDALENA ZAWADA, SYLWIA CZEKALSKA, TOMASZ SACHA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Technika mikromacierzy - podstawy metody oraz możliwości zastosowania w hematologii Microarrays - the basis and possible application in hematology
tom
35
zeszyt
2
strona
145

MAGDALENA PIOTROWSKA, WIESŁAW S. NOWAK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Rola antysensowych oligonukleotydów anty Bcl-2 (oblimersen sodowy) w terapii przeciwnowotworowej The role of anti- Bcl-2 antisense oligonucleotides in anti-neoplastic therapy
tom
34
zeszyt
3
strona
339

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, BARBARA ZAWILIŃSKA, J. KOPEĆ, D. ROJEK-ZAKRZEWSKA, M. KOPRYNIA, ANNA POLUS, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Monitorowanie infekcji CMV metodą oceny antygenemii pp65 i DNA przy pomocy jakościowego PCR u chorych poddanych allogenicznej transplantacji komórek hematopoetycznych - doświadczenia własne Antigenemia pp65 assay and qualitative CMV DNA PCR assay for monitoring cytomegalovirus infection in allogeneic stem cell transplant recipients - own findings
tom
34
zeszyt
3
strona
301

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, WIESŁAW S. NOWAK, MAGDALENA PIOTROWSKA

Campath-1H (alemtuzumab) - nowy lek w terapii przewlekłej białaczki limfocytowej Campath-1H (alemtuzumab) - new drug in the treatment of chronic lymphocytic leukemia
tom
34
zeszyt
2
strona
187

JOLANTA KĘDZIERSKA, J OANNA WĘGRZYN, ALEKSANDER B. SKOTNICKI, ANNA KĘDZIERSKA

Terapeutyczne i epidemiologiczne aspekty infekcji opornymi na wankomycynę szczepami z rodzaju Enterococcus u chorych na schorzenia nowotworowe układu krwiotwórczego Therapeutical and epidemiological aspects of vancomycin - resistant enterococcal infections in patients with haematological malignancies
tom
34
zeszyt
1
strona
115

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ZBIGNIEW RUDZKI, JERZY STACHURA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Sarcoma granulocyticum: problem diagnostyczny i terapeutyczny - opis 2 przypadków Granulocytic sarcoma as a diagnostic and therapeutic dilemma - study of two cases
tom
33
zeszyt
4
strona
461

MAŁGORZATA JAKÓBCZYK, MARTA SZOSTEK, ZONANA SALAMAŃCZUK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Analiza wzrostu klonalnego w hodowlach in vitro w grupach cytogenetycznego ryzyka u pacjentów z ostrą białaczką szpikową The assessment of in vitro clonal colony growth among cytogenetic risk groups in patients with acute myeloid leukaemia
tom
32
zeszyt
4
strona
347

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, AGNIESZKA ZAŁUSKA, ARTUR JURCZYSZYN, JERZY STACHURA, ZBIGNIEW RUDZKI, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Spontaniczna ostra choroba przeszczep przeciw gospodarzowi u chorego z rozpoznaniem ostrej białaczki szpikowej poddanego syngenicznemu przeszczepieniu komórek hemopoetycznych A case of spontaneous acute graft versus host disease in AML patient following syngeneic peripheral blood progenitor cell transplantation
tom
32
zeszyt
1
strona
87

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, DANA ZAWIRSKA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Wyniki terapii skojarzonej: ATG, cyklosporyna, G-CSF, sterydy u chorych z ciężką niedokrwistością aplastyczną Results of combined therapy with ATG, cyclosporin, G-CSF, steroids in patients with severe aplastic anaemia