Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
43
zeszyt
2
strona
146

Ewa Wąsik-Szczepanek

Czynnik martwicy guza i jego rola w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL)Tumor necrosis factor and its role in chronic lymphocytic leukemia (CLL)
tom
43
zeszyt
1
strona
68

Joanna Zaleska, Krzysztof Giannopoulos

Immunotherapeutical approaches for multiple myelomaImmunoterapia w szpiczaku plazmocytowym
tom
42
zeszyt
3
strona
389

AGATA FILIP, DOROTA KOCZKODAJ

Rola mikroRNA w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej (PBL-B)The role of microRNAs in pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
41
zeszyt
4
strona
453

MAGDALENA CZEMERSKA, TADEUSZ ROBAK, AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Osteopontyna – białko regulujące angiogenezę i rozwój nowotworówOsteopontin – regulator of angiogenesis and tumorigenicity
tom
40
zeszyt
4
strona
907

JOANNA POGRZEBA, TOMASZ WRÓBEL

Współistnienie nowotworów hematologicznych z guzami litymiCoexistence of hematological malignancies with solid tumors
tom
40
zeszyt
2
strona
531

IWONA HUS, JACEK ROLIŃSKI

Limfocyty T regulatorowe i Th17 w chorobach limfoproliferacyjnychT regulatory and Th17 cells in lymphoproliferative diseases
tom
39
zeszyt
1
strona
9

JAKUB BOGUSZ, PIOTR SMOLEWSKI

Znaczenie przeciwciała monoklonalnego przeciw naczyniowo śródbłonkowemu czynnikowi wzrostu (VEGF), bevazicumabu, w leczeniu guzów litych oraz chorób nowotworowych układu krwiotwórczego The role of monoclonal antibody against vascular endothelial growth factor (VEGF), bevazicumab, in treatment of solid tumors and hematologic malignancies
tom
37
zeszyt
3
strona
421

PIOTR POTEMSKI, ANNA PŁUŻAŃSKA, KATARZYNA SZYDŁOWSKA-PAZERA, DOROTA TOMCZYK, DOROTA JESIONEK-KUPNICKA

Samoistny, ostry zespół rozpadu guza u chorej na rozlanego chłoniaka z dużych komórek B (DLBCL) Spontaneous acute tumor lysis syndrome in a patient with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)
tom
37
zeszyt
3
strona
305

KRZYSZTOF GIANNOPOULOS,, ANNA DMOSZYŃSKA, JACEK ROLIŃSKI, Li LI, IWONA HUS, JACEK TABARKIEWICZ, AGNIESZKA BOJARSKA-JUNAK, JOCHEN GREINER, MICHAEL SCHMITT

RHAMM/CD168 może stanowić nowy cel dla immunoterapii pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową B-komórkową RHAMM/CD168 might represent novel target for immunotherapy of patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
tom
37
zeszyt
2
strona
159

PIOTR RZEPECKI, TOMASZ SAROSIEK, ANDRZEJ DEPTAŁA,,CEZARY SZCZYLIK

Przeszczepianie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu wybranych guzów litych u dorosłych Autologous hematopoietic cell transplantation in adult patients with certain solid tumors
tom
34
zeszyt
1
strona
115

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ZBIGNIEW RUDZKI, JERZY STACHURA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Sarcoma granulocyticum: problem diagnostyczny i terapeutyczny - opis 2 przypadków Granulocytic sarcoma as a diagnostic and therapeutic dilemma - study of two cases
tom
33
zeszyt
3
strona
293

ZOFIA M. RUPNIEWSKA, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK

Blimp-1: białko regulujące końcowe dojrzewanie limfocytów B i granulocytów-monocytów Blimp1: regulator of terminal differentiation B lymphocytes and myeloid cells
tom
33
zeszyt
3
strona
269

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Czynnik martwicy nowotworów: przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego, molekularne mechanizmy ekspresji i udział w patogenezie chorób zapalnych i chłoniaków. Część II Tumor necrosis factor: signal transduction pathways, molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas. Part II
tom
33
zeszyt
2
strona
191

PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKI, KRZYSZTOF WARZOCHA

Czynnik martwicy nowotworów: przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego, molekularne mechanizmy ekspresji i udział w patogenezie chorób zapalnych i chłoniaków. Część I Tumor necrosis factor: signal transduction pathways, molecular mechanisms of expression and role in pathogenesis of inflammatory disorders and lymphomas. Part I
tom
32
zeszyt
3
strona
327

IWONA HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, TERESA KAMIŃSKA, ADAM WALTER-CRONECK, MAGDALENA KOKTYSZ, MARIA CIOCH, MARTYNA KANDEFER-SZERSZEŃ

Wytwarzanie czynnika martwicy nowotworów (TNF) i interferonu (IFN) w krótkotermicznej hodowli komórek krwi obwodowej chorych na ostrą białaczkę szpikową Tumor necrosis factor (TNF) and interferon (IFN) production by peripheral blood cells of patients with acute myeloid leukemia in short-term culture
tom
32
zeszyt
2
strona
223

GRZEGORZ HELBIG, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ

Przypadek guza mózgu (oligoastrocytoma) u chorego leczonego z powodu szpiczaka mnogiego A case of brain tumor (oligoastrocytoma) in a patient treated for multiple myeloma