Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
42
zeszyt
3
strona
519

E. ODNOCZKO, B. VERTUN-BARANOWSKA, A. BUCZMA, E. STEFAŃSKA-WINDYGA, J. OLDENBURG, J. WINDYGA

PodłoŜe genetyczne wrodzonego niedoboru antytrombiny w 18 polskich rodzinachGenetic analysis of inherited antithrombin deficiency in 18 Polish families
tom
41
zeszyt
2
strona
297

BOśENA SOKOŁOWSKA, KSENIA BYKOWSKA, TOMASZ GROMEK, ANNA DMOSZYŃSKA

Zakrzepica żyły wrotnej i śledzionowej – wczesna manifestacja kliniczna nadpłytkowości samoistnej – opis przypadkuPortal and splenic vein thrombosis – as the first presenting symptom of ET
tom
41
zeszyt
2
strona
201

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Wybrane problemy trombofiliiSelected problems of thrombophilia
tom
40
zeszyt
1
strona
115

MARIA JAMROZEK-JEDLIŃSKA, ALINA GRZYWACZ, IRENEUSZ JEDLIŃSKI, KRYSTYNA ZAWILSKA

Zakrzepica żył jamy brzusznej jako wczesny objaw zespołu mieloproliferacyjnegoAbdominal vein thrombosis as the first clinical feature of myeloproliferative disease
tom
37
zeszyt
3
strona
339

ADAM WISZNIEWSKI, KSENIA BYKOWSKA, ALFRED JERZY MEISSNER

Wrodzona trombofilia u chorych z przewlekłym owrzodzeniem żylnym podudzi Inherited thrombophilia in patients with chronic venous leg ulceration
tom
37
zeszyt
2
strona
249

BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, WOJCIECH MŁYNARSKI, MARCIN RÓŻALSKI, JERZY BODALSKI

Mutacja Leiden jako dodatkowy czynnik ryzyka zakrzepicy u pacjenta z ostrą białaczką limfoblastyczną Factor V Leiden mutation as an additional risk factor of thrombosis in the patient with acute lymphoblastic leukemia
tom
32
zeszyt
3
strona
295

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, PIOTR KWAŚNIKOWSKI, MAREK ROŻEK, ZOFIA TUROWIECKA, WOJCIECH T. MARKIEWICZ, KRYSTYNA ZAWILSKA

Wrodzona trombofilia w regionie wielkopolskim Inherited thrombophilia in the Great Poland region