Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
143

Barbara Zawadzka, Barbara Grabowska, Małgorzata Raźny, Sara Zawadzka

Oczekiwania wobec leczenia u chorych w wieku 60+ leczonych chemioterapią dożylną z powodu nowotworowych chorób hematologicznych – ocena w trakcie leczeniaPatients expectations toward treatment analyzed in a group of patients over sixty years old treated with intravenous chemotherapy due to hematological malignancies. Evaluation done during the period of treatment
tom
44
zeszyt
2
strona
116

Sebastian Grosicki

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowymThe maintenance therapy in multiple myeloma
tom
44
zeszyt
2
strona
104

Jan Walewski

Chłoniak z komórek płaszcza u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii w wysokich dawkachMantle cell lymphoma in patients non-eligible for high-dose chemotherapy
tom
43
zeszyt
2
strona
215

Iwona Hus, Magdalena Wasiak, Justyna Miłczek, Jacek Roliński

Generacja komórek dendrytycznych z monocytów krwi obwodowej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową przy użyciu GM-CS CS F, IL-4 i TN TN F nie indukuje ich właściwości tolerogennychGeneration of dendritic cells from peripheral blood monocytes from patients with chronic lymphocytic leukemia using GM-CSF, IL-4 and TNF does not induce their tolerogenic properties
tom
43
zeszyt
1
strona
68

Joanna Zaleska, Krzysztof Giannopoulos

Immunotherapeutical approaches for multiple myelomaImmunoterapia w szpiczaku plazmocytowym
tom
42
zeszyt
3
strona
567

KATARZYNA DERWICH, OLGA ZAJĄC-SPYCHAŁA, DANUTA JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA, MAŁGORZATA DAWIDOWSKA, JACEK WACHOWIAK

Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci za pomocą protokołu ALL IC BFM 2002. Badanie jednoośrodkoweTherapy results of acute lymphoblastic leukemia in children treated according to the ALL IC BFM 2002 protocol. Single-center study
tom
42
zeszyt
3
strona
483

PIOTR SMOLEWSKI

Patogeneza i leczenie pierwszoliniowe chłoniaka HodgkinaPathogenesis and first-line treatment of Hodgkin’s lymphoma
tom
42
zeszyt
3
strona
473

DOMINIK DYTFELD, BARBARA PIEŃKOWSKA, JAN MACIEJ ZAUCHA

Rola badań cytogenetycznych w indywidualizacji leczenia szpiczaka mnogiegoThe role of cytogenetics in individualization of multiple myeloma treatment
tom
42
zeszyt
3
strona
375

TOMASZ WRÓBEL

Leczenie postaci nawrotowych i opornych chłoniaka HodgkinaTherapy of relapsed and refractory Hodgkin’s lymphoma
tom
42
zeszyt
2
strona
331

MARIA SOROKA-WOJTASZKO, NORBERT GRZĄŚKO, GRZEGORZ RYMKIEWICZ

Pozaszpikowy guz plazmocytowy piersi – opis przypadkuExtramedullary plasmocytoma of the breast – case report
tom
42
zeszyt
2
strona
301

DARIUSZ SZCZEPANEK, TOMASZ TROJANOWSKI, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, BOśENA JAROSZ

Chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego w materiale własnym Kliniki Neurochirurgii UM w LublinieCentral nervous system lymphomas in Department of Neurosurgery, Medical University of Lublin
tom
42
zeszyt
2
strona
227

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, ALEKSANDRA GOŁOS

Nowe strategie leczenia poremisyjnego ostrej białaczki szpikowej u dorosłychNew postremission strategies in acute myeloid leukemia in adults
tom
42
zeszyt
2
strona
181

IRENA FRYDECKA, AGATA KOSMACZEWSKA, LIDIA CISZAK, ANNA MASTERNAK, DARIUSZ WOSZCZYK

A blockade of the inhibitory CTLA-4 molecule – a novel strategy for the immunotherapy of neoplastic diseasesBlokada inhibitorowej cząsteczki CTLA-4 – nowa metoda immunoterapii schorzeń nowotworowych
tom
42
zeszyt
2
strona
177

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Leczenie zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzykaTreatment of high risk myelodysplastic syndromes
tom
42
zeszyt
2
strona
141

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Inhibitory kinaz tyrozynowych drugiej generacji w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową opornych na imatynib w świetle doniesień literaturowych i doświadczeń własnychSecond tyrosine kinase inhibitors generation in patients with chronic myeloid leukemia resistant to imatinib in the view of literature and single center experience
tom
42
zeszyt
1
strona
43

PIOTR STELMACH, JERZY Z. BŁOŃSKI

Zaburzenia odporności i powikłania infekcyjne u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytowąThe immunodeficiency and infections in patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
3
strona
417

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Nowe leki w terapii szpiczaka mnogiegoNovel drugs in multiple myeloma therapy
tom
41
zeszyt
3
strona
409

JACEK TRELIŃSKI

Współczesna diagnostyka i terapia nowotworów mieloproliferacyjnych Ph ujemnychCurrent diagnostic criteria and managment of Ph negative myeloproliferative neoplasms
tom
41
zeszyt
3
strona
325

PIOTR SMOLEWSKI

Standardy leczenia chłoniaków nieziarniczych B-komórkowychStandards of treatment of B-cell non-Hodgkin lymphomas
tom
41
zeszyt
2
strona
271

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, BARBARA KRUK, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA

Seven – year to 33-year survivals in multiple myelomaSiedmioletnie do 33-letnie przeżycia w szpiczaku plazmocytowym
tom
41
zeszyt
2
strona
131

JANUSZ HAŁKA, KAZIMIERZ SUŁEK

Choroby krwi wywołane przez lekiBlood disorders due to drugs
tom
41
zeszyt
1
strona
95

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK, ANDRZEJ HELLMANN, WIESŁAW W. JĘDRZEJCZAK, BEATA STELLA-HOŁOWIECKA

Leczenie poprzetoczeniowego przeładowania żelazem u chorych na zespoły mielodysplastyczne. Zalecenia ekspertow polskichTreatment of transfusion iron overload in patients with myelodysplastic syndromes. The guidelines of Polish Experts
tom
41
zeszyt
1
strona
79

WŁODZIMIERZ ŁUCZYŃSKI, ANNA STASIAK-BARMUTA, JAROSŁAW PISZCZ, EDYTA CICHOCKA, ELŻBIETA IŁENDO, RADOSŁAW JAWOROWSKI, MARYNA KRAWCZUK-RYBAK, JANUSZ KŁOCZKO

Komórki supresyjne z linii mieloidalnej są obecne we krwi pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytowąMyeloid-derived suppressor cells present in the peripheral blood of patients with chronic lymphocytic leukemia
tom
41
zeszyt
1
strona
21

ANNA WOSZTYL, ANNA KORYCKA-WOŁOWIEC

Angiogeneza i limfangiogeneza oraz ich znaczenie w nieziarniczych chłoniakach złośliwychAngiogenesis and lymphangiogenesis and their role in non-Hodgkin’s lymphomas
tom
40
zeszyt
4
strona
917

ANDRZEJ DEPTALA, ALICJA ASENDRYCH, MARZANNA STASZEWSKA-SKURCZYNSKA

Chemioimmunoterapia na bazie alemtuzumabu jest skuteczna w zespole Richtera i pozwala na uzyskanie długotrwałej regresji choroby. Opis przypadkuAlemtuzumab-based therapy allows a successful and sustained regression of Richter’s syndrome derived from B-cell chronic lymphocytic leukemia. A case report
tom
40
zeszyt
3
strona
717

IWONA PIETKUN, ANDRZEJ ZDUŃCZYK, KRYSTYNA GAŁĄZKA

Rzadki przypadek extranodal NK/T cell lymphoma, nasal typeRare case extranodal NK/T cell lymphoma nasal type
tom
40
zeszyt
2
strona
519

IRENA FRYDECKA, AGATA KOSMACZEWSKA

Immunostymulatory monoclonal antibodies for hematological malignancies therapyPrzeciwciała immunostymulujące w leczeniu chorób nowotworowych krwi i układu chłonnego
tom
40
zeszyt
2
strona
475

JADWIGA DWILEWICZ-TROJACZEK

Przeładowanie żelazem u chorych na zespoły mielodysplastyczneIron overload in patients with myelodysplastic syndromes
tom
40
zeszyt
2
strona
377

ANDRZEJ HELLMANN, WANDA KNOPIŃSKA-POSŁUSZNY

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych w szpiczaku mnogimRole of hematopoietic stem cell transplantation in multiple myeloma
tom
40
zeszyt
2
strona
275

KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, MARIA PODOLAK-DAWIDZIAK

Immunologiczne aspekty chemioterapii nowotworówImmunological aspects of cancer chemotherapy
tom
40
zeszyt
2
strona
265

MACIEJ KRZAKOWSKI

Postęp w zakresie przeciwnowotworowego leczenia litych nowotworówProgress in anticancer therapy of solid tumors
tom
40
zeszyt
2
strona
233

ALEKSANDER B. SKOTNICKI, TOMASZ SACHA, KAJETANA FORYCIARZ

Leczenie chorych w fazie chronicznej przewlekłej białaczki szpikowej wykazujących oporność na imatynibTherapy of patients in chronic phase of chronic myelogenous leukemia resistant to imatinib
tom
40
zeszyt
2
strona
181

TADEUSZ ROBAK

Treatment of rofractory and relapsed chronic lymphocytic leukemiaLeczenie nawrotowych i opornych postaci przewlekłej białaczki limfocytowej
tom
40
zeszyt
2
strona
159

ANDRZEJ DEPTAŁA, GRAŻYNA PAŁYNYCZKO

Leczenie podtrzymujące w przewlekłych chłoniakach niehodgkinowskichMaintenance therapy in indolent non Hodgkin’s lymphomas
tom
40
zeszyt
2
strona
145

KRZYSZTOF WARZOCHA

Chłoniaki indolentneIndolent lymphomas
tom
39
zeszyt
4
strona
707

IWONA HUS

Nowe kierunki w immunoterapii nowotworów układu krwiotwórczegoNovel strategies of immunotherapy in hematological malignancies
tom
39
zeszyt
4
strona
639

AGNIESZKA WIERZBOWSKA

Postępy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dorosłychRecent developments in the treatment of acute myeloid leukemia
tom
39
zeszyt
4
strona
631

SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, SEBASTIAN GIEBEL

Postępy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłychAdvances in treatment of acute lymphoblastic leukemia in adults
tom
39
zeszyt
4
strona
627

ANDRZEJ HELLMANN

Diagnostyka molekularna przewlekłych chorób mieloproliferacyjnychMolecular diagnosis of chronic myeloproliferative disorders
tom
39
zeszyt
4
strona
595

PIOTR SMOLEWSKI

Współczesne poglądy na leczenie chłoniaka Hodgkin’aCurrent approaches to treatment of Hodgkin’s lymphoma
tom
39
zeszyt
1
strona
823

KATARZYNA PAZDRO-ZASTAWNY1, MAŁGORZATA KULISZKIEWICZ-JANUS2

Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type Pozawęzłowy chłoniak z komórek NK/limfocytów T, typu nosowego
tom
39
zeszyt
2
strona
153

IWONA HUS

Immunoterapia jako nowa opcja leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej B-komórkowej Immunotherapy as a new treatment option for patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia
tom
38
zeszyt
4
strona
479

KRZYSZTOF CHOJNOWSKI, JACEK TRELIŃSKI

Leczenie ostrej białaczki u Świadków Jehowy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwaTreatment of acute leukemia in Jehovah’s Witnesses – a case report and review of the literature
tom
38
zeszyt
2
strona
225

WŁODZIMIERZ ŁUCZYŃSKI, ANNA STASIAK-BARMUTA, JAROSŁAW PISZCZ, ELŻBIETA IŁENDO, OKSANA KOWALCZUK, MARYNA KRAWCZUK-RYBAK, JANUSZ KŁOCZKO, LECH CHYCZEWSKI, ADAM PARFIEŃCZYK, DOROTA HARASIUK, BERNADETTA BLECHARCZYK, MARZENNA GALAR, ELIZA BLUSIEWICZ

Reakcja allogenicznych limfocytów T na komórki dendry- tyczne uzyskane z komórek przewlekłej białaczki limfocytowej Reaction of allogeneic T-cells in response to chronic lymphocytic leukemia-derived dendritic cells
tom
38
zeszyt
2
strona
195

JOANNA GÓRA-TYBOR, ANNA KRAWCZYŃSKA

Krążące komórki śródbłonka – nieinwazyjny marker angiogenezy Circulating endothelial cells – a noninvasive angiogenesis marker
tom
37
zeszyt
4
strona
567

LIDIA GIL, JANUSZ HANSZ, MIECZYSŁAW KOMARNICKI

Skuteczność antybiotykoterapii empirycznej w zwalczaniu infekcji w okresie ciężkiej granulocytopenii u chorych leczonych za pomocą transplantacji autologicznych komórek hematopoetycznych Efficacy of empirical antibiotic therapy in treatment of infection during severe neutropenia after autologous hematopoietic stem cell transplantation
tom
37
zeszyt
4
strona
553

PIOTR SMOLEWSKI, BARBARA CEBULA, KRZYSZTOF JAMROZIAK, AGNIESZKA JANUS, MIKHAIL V. BLAGOSKLONNY, ZBIGNIEW DARZYNKIEWICZ , TADEUSZ ROBAK

Rapamycyna uwrażliwia komórki ostrej białaczki limfoblastycznej na cytotoksyczne działanie kladrybiny, ochraniając przed apoptozą prawidłowe limfocyty: koncepcja „cykloterapii” Rapamycin renders acute lymphoblastic leukemia cells susceptible to apoptosis induced by cladribine while protecting normal lymphocytes: a rationale for the “cyclotherapy” concept
tom
37
zeszyt
4
strona
505

WOJCIECH JURCZAK, TOMASZ WRÓBEL, GRZEGORZ MAZUR, WANDA KNOPIŃSKA POSŁUSZNY

Radioimmunoterapia w leczeniu chorych na chłoniaki grudkowe Radioimmunotherapy in the treatment of Follicular Lymphoma
tom
37
zeszyt
3
strona
317

PAWEŁ ROBAK, TADEUSZ ROBAK

Zastosowanie antybiotyków glikopeptydowych u chorych z gorączką neutropeniczną Application of glycopeptide antibiotics in the treatment of neutropenic fever
tom
37
zeszyt
2
strona
275

AGNIESZKA JATCZAK-GACA, FRANCISZKA PROTAS-DROZD, SYLWIA KOŁTAN, MONIKA RENKIELSKA, ANDRZEJ KOŁTAN, WALDEMAR PLACEK

Balneo- PUVA terapia u pacjenta z przewlekłą chorobą przeszczep-przeciwko-gospodarzowi pod postacią uogólnionej sklerodermii – opis przypadku Bath-PUVA-therapy for patient with sclerodermatous chronic graft versus host disease: a case report
tom
37
zeszyt
2
strona
185

JAN STYCZYŃSKI, LIDIA GIL

Ostra białaczka limfoblastyczna: różnice pomiędzy dziećmi i dorosłymi Acute lymphoblastic leukemia: differences between children and adults
tom
37
zeszyt
1
strona
67

BEATA ZALEWSKA-SZEWCZYK, KRYSTYNA WYKA, WITALIJ ANDRZEJEWSKI, JERZY BODALSKI

Wpływ wybranych leków przeciwnowotworowych na komórki śródbłonka u dzieci z chorobą nowotworową— doniesienie wstępne The influence of chosen anticancer agents on endothetial cells in children withneoplasms — pretitninary data
tom
36
zeszyt
3
strona
291

JAROSŁAW CZYŻ, PRZEMYSŁAW JUSZCZYŃSKIz, EWA KALINKA, KRZYSZTOF WARZOCHA

Leczenie chłoniaka Hodgkina Treatment of Hodgkin lymphoma
tom
36
zeszyt
2
strona
215

JANUSZ BURSA, DANUTA SOŃTA-JAKIMCZYK, KAMILA GUMPRECHT, RAFAŁ KOBA

Wyniki leczenia dzieci chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego wymagających hospitalizacji w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej The results of treatment in children with neoplasms of the hematopoietic system required hospitalization in Pediatric Intensive Care Unit
tom
36
zeszyt
2
strona
177

KRZYSZTOF JAMROZIAK, MONIKA KOWALCZYK, HALINA URBAŃSKA-RYŚ, TADEUSZ ROBAK

Farmakogenetyka leków przeciwnowotworowych: rola polimorfizmów jednonukleotydowych* Pharmacogenetics of anti-cancer drugs: a role of single nucleotide polymorphisms
tom
36
zeszyt
2
strona
17

JOANNA RUPA, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

Przydatność rokownicza mutacji genu fms-podobnej kinazy tyrozynowej 3 (FLT3) w chorobach limfo- i mieloproliferacyjnych Prognostic significance oj fms-like tyrosine kinase 3 gene (FLT3) mutations in lympho- and myeloproliferative disorders
tom
36
zeszyt
1
strona
5

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ALICJA NOWAKOWSKA-KOPERA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Gemtuzumab - ozogamycyna (GO) W leczeniu ostrej białaczki szpikowej Gemtuzumab - ozogamicin (GO) in the treatment of acute myeloid leukemia
tom
35
zeszyt
3
strona
343

ANNA DMOSZYŃSKA, KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Rola wysokodawkowej chemioterapii i autotransplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiczaku plazmocytowym - 18 lat doświadczeń Role of high dose chemotherapy and peripheral blood stem cells transplantation in multiple myeloma - 18 years of experience
tom
35
zeszyt
2
strona
145

MAGDALENA PIOTROWSKA, WIESŁAW S. NOWAK, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Rola antysensowych oligonukleotydów anty Bcl-2 (oblimersen sodowy) w terapii przeciwnowotworowej The role of anti- Bcl-2 antisense oligonucleotides in anti-neoplastic therapy
tom
35
zeszyt
1
strona
107

IWONA PIETKUN, ANDRZEJ ZDUŃCZYK, ZBIGNIEW RUDZKI, BOGDAN KOSOWSKI, WACŁAW WILK

Współistnienie raka piersi z ostrą białaczką szpikową poprzedzoną sarcoma granulocyticum Co - existance of breast cancer with acute myeloid leukaemia preceded by granulocytic sarcoma
tom
34
zeszyt
2
strona
151

MAREK SEWERYN, JERZY HOŁOWIECKI, EWA LECH-MARAŃDA, JOANNA WĘGRZYN, JAROSŁAW SOKOŁOWSKI, KRZYSZTOF GAWROŃSKI, MARIA CIOCH, ILONA SEFERYŃSKA, WITOLD PREJZNER

Standardy postępowania w leczeniu chorób infekcyjnych w stanach neutropenii i nowotworowych zaburzeniach odporności Standards for treatment of infectious diseases in patients with neutropenia and in immunodeficiency cancer patients
tom
34
zeszyt
1
strona
115

BEATA PIĄTKOWSKA-JAKUBAS, ZBIGNIEW RUDZKI, JERZY STACHURA, ALEKSANDER B. SKOTNICKI

Sarcoma granulocyticum: problem diagnostyczny i terapeutyczny - opis 2 przypadków Granulocytic sarcoma as a diagnostic and therapeutic dilemma - study of two cases
tom
34
zeszyt
1
strona
85

JOLANTA GOŹDZIK, JANUSZ RANSZ

Porównanie wyników wysokodawkowanej chemioterapii i przeszczepiania autologicznych komórek hematopoetycznych ze szpiku oraz z krwi u źle rokujących chorych na ziarnicę złośliwą Comparison of the results of high-dose chemotherapy followed by traosplantation of autologous bone marrow or peripheral blood stem cells in poor prognosis Hodgkin's disease patients
tom
34
zeszyt
1
strona
73

AGNIESZKA WIERZBOWSKA, AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, TADEUSZ ROBAK, KRZYSZTOF JAMROZIAK, EWA LECH-MARAŃDA, JERZY HOŁOWIECKI, SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI, GRZEGORZ MAZUR, WIESŁAW WIKTOR JĘDRZEJCZAK, KRZYSZTOF MĄDRY, JANUSZ KŁOCZKO, JAROSŁAW PISZCZ, ANNA DMOSZYŃSKA, MAŁGORZATA ADAMCZYK-CIOCH, STANISŁAW MAJ, BOŻENA MARIAŃSKA, LECH KONOPKA, ANDRZEJ HELLMANN, MAŁGORZTA CAŁBECKA

Porównanie wyników leczenia ostrej białaczki szpikowej (OBS) mitoxantronem, etopozydem i małymi dawkami cytarabiny ze standardową chemioterapią daunorubicyną z cytozarem (3+7) u chorych powyżej 60 r.ż. Randomizowane badanie kliniczne II fazy Polskiej Grupy Badawczej ds. Białaczek (P ALG) The results of treatment of acute myelogenous leukemia (AML) with mitoxantrone, etoposide and low dose of cytarabine in comparison with standard chemotherapy with daunorubicin and cytarabine (3+7) in the patients older than 60 years. Randomized phase II study of Polish Adult Leukemia Group (PALG)
tom
34
zeszyt
1
strona
21

AGATA WRZESIEŃ-KUŚ, AGNIESZKA WIERZBOWSKA, TADEUSZ ROBAK

Biologia i leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej Ph+ / BCR-ABL+ u dorosłych Biology and treatment of adult acute lymphoblastic leukemia Ph+ / BCR-ABL+
tom
33
zeszyt
4
strona
497

LIDIA GIL, KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, JANUSZ HANSZ

Skuteczne leczenie skazy krwotocznej u chorej ze współistnieniem nabytego inhibitora czynnika VIII i przeciwciał antykardiolipinowych Successful treatment of haemorrhagic diathesis in patient with coexistence of acquired factor VIII inhibitor and anticardiolipin antibodies
tom
33
zeszyt
3
strona
331

ANNA ŁAJKO, MARIA LITWINIUK, MIECZYSŁAW KOMARNICKI, PIOTR TOMCZAK, MACIEJ KAŹMIERCZAK

Ocena wczesnych wyników leczenia ziarnicy złośliwej z zastosowaniem schematu BEACOPP Early assessment of the BEACOPP regimen for treatment of Hodgkin's disease
tom
33
zeszyt
2
strona
231

MARIA KOZŁOWSKA-SKRZYPCZAK, JANUSZ HANSZ

Przyspieszona rekonstytucja granulo- i płytko tworzenia jeśli transplantację szpiku autologicznego przeprowadzano 72 godziny po zakończeniu terapii mieloablacyjnej wg programu Dexa-BEAM Faster granulo- and thrombopoietic engraftment if autologous marrow cells are transplanted 72 hours after Dexa-BEAM myeloablative therapy
tom
33
zeszyt
1
strona
93

MAŁGORZATA WACH, WOJCIECH LEGIEĆ, DARIUSZ JAWNIAK, MARIA CIOCH, ADAM WALTER-CRONECK, MAGDALENA MAŁEK, MAREK HUS, JOANNA MAŃKO, EWA WĄSIK-SZCZEPANEK, ANETA GORĄCY, WALDEMAR TOMCZAK, ANNA DMOSZYŃSKA

Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience
tom
32
zeszyt
3
strona
337

MARIA KRAJ, RYSZARD POGŁÓD, URSZULA SOKOŁOWSKA, STANISŁAW MAJ

Długie przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego leczonych interferonem Long - term survival of multiple myeloma patients treated with interferon
tom
32
zeszyt
1
strona
29

IWONA HUS

Komórki dendrytyczne - (część II): zastosowanie w immunoterapii nowotworów Dendritic cells - application in cancer immunotherapy (Part II)
tom
31
zeszyt
4
strona
345

ANDRZEJ PLUTA, JOLANTA STARZAK-GWÓŹDŹ, MAREK DUDZIŃSKI

Postępy w leczeniu białaczki plazmocytowej Advances in the treatment of plasma cell leukemia
tom
31
zeszyt
3
strona
323

KRZYSZTOF JAMROZIAK, KRZYSZTOF WARZOCHA, TADEUSZ ROBAK

Rola przeciwciał monoklonalnych w leczeniu nieziarniczych chłoniaków złośliwych The role of monoclonal antibodies in the treatment of non-Hodgkin's lymphoma
tom
31
zeszyt
2
strona
177

HALINA BUBAŁA, DANUTA SOŃTA-JAKIMCZYK, ANNA JANIK-MOSZANT, ALEKSANDRA ŁUSZCZYŃSKA

Ostra białaczka czerwonokrwinkowa u 7 -miesięcznego niemowlęcia Acute erythroleukaemia in a 7 -month old infant