Polskie Towarzystwo
Hematologów i Transfuzjologów

Acta Haematologica Polonica » szukaj

tom
44
zeszyt
2
strona
116

Sebastian Grosicki

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowymThe maintenance therapy in multiple myeloma
tom
43
zeszyt
3
strona
258

Sebastian Giebel, Maria Saduś-Wojciechowska

Rola terapii podtrzymującej z zastosowaniem leków immunomodulujących u chorych na szpiczaka plazmocytowegoThe role of maintenance treatment with immunomodulatory drugs in multiple myeloma
tom
42
zeszyt
4
strona
689

MARIA KRAJ, BERNADETA CEGLAREK, MONIKA CHEŁSTOWSKA, TOMASZ SZPILA, RENATA HAGEDORNA-TRONINA, RYSZARD POGŁÓD, EWA MENDEK-CZAJKOWSKA, KRZYSZTOF WARZOCHA, RENATA MARYNIAK, BARBARA KRUK

Transformacja plazmoblastyczna i pozaszpikowa progresja szpiczaka plazmocytowego u chorych leczonych talidomidemPlasmablastic transformation and extramedullary disease progression in multiple myeloma patients treated with thalidomide
tom
42
zeszyt
2
strona
381

HALINA URBAŃSKA-RYŚ

Leczenie podtrzymujące w szpiczaku mnogimMaintenance therapy in multiple myeloma
tom
42
zeszyt
2
strona
215

LIDIA USNARSKA-ZUBKIEWICZ, JAKUB DĘBSKI, KAZIMIERZ KULICZKOWSKI

Jak obecnie leczyć chorego na szpiczaka mnogiego z niewydolnością nerek?How currently to treat multiple myeloma patient with renal failure?
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
40
zeszyt
2
strona
333

MARIA KRAJ

Nowe horyzonty leczenia szpiczaka plazmocytowegoNew horizons for plasmocytic myeloma therapy
tom
39
zeszyt
2
strona
179

TADEUSZ ROBAK

Nowe leki w przewlekłej białaczce limfocytowej Novel drugs in chronic lymphocytic leukemia
tom
39
zeszyt
2
strona
163

MARIA KRAJ

Wpływ nowych leków przeciwszpiczakowych na chorobę kości Multiple myeloma bone disease and novel anti-myeloma agents
tom
39
zeszyt
2
strona
139

ANNA DMOSZYŃSKA , KRZYSZTOF GIANNOPOULOS

Rola talidomidu i innych leków immunomodulujących w leczeniu szpiczaka plazmocytowego The role of thalidomide and other immunomodulatory drugs in multiple myeloma therapy
tom
38
zeszyt
1
strona
27

EWA ŁUKSZA, JANUSZ KŁOCZKO

Powikłania zakrzepowe u chorych na szpiczaka plazmocytowego leczonych Thalidomidem Deep venous thrombosis in patients with multiple myeloma treated with Thalidomide
tom
35
zeszyt
2
strona
117

HANNA CIEPŁUCH, JAROSŁAW CZYŻ, KAZIMIERZ HAŁABURDA, MARIA BIENIASZEWSKA, ANDRZEJ HELLMANN

Skuteczna terapia talidomidem wznowy szpiczaka mnogiego po autologicznym i allogenicznym przeszczepie szpiku oraz infuzji limfocytów dawcy Thalidomide treatment is effective in patient with relapse of multiple myeloma after autologous and allogeneic hemopoietic stem cell transplantation with subsequent donor lymphocyte infusion
tom
31
zeszyt
4
strona
407

MAREK HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA SOROKA-WOJTASZKO, DARIUSZ JAWNIAK, ANDRZEJ FIDOR

Monoterapia talidomidem chorych z oporną lub nawrotową postacią szpiczaka plazmocytowego Thalidomide monotherapy of patients with refractory and relapsed multiple myeloma
tom
31
zeszyt
2
strona
187

MAREK HUS, ANNA DMOSZYŃSKA, MARIA SOROKA-WOJTASZKO, ANDRZEJ SZEREJ

Skuteczna terapia talidomidem, chorego z pierwotnie opornym na chemioterapię szpiczakiem plazmocytowym Effective thalidomide therapy of a patient with primarily resistant to chemotherapy multiple myeloma
tom
31
zeszyt
1
strona
5

ANNA DMOSZYŃSKA

Talidomid - nowe możliwości leczenia szpiczaka plazmocytowego Talidomid - a new possibility of treatment of multiple myeloma